Glöm inte att förebygga brott

Samhällsdebatten idag handlar mycket om vilka straff som ska utdömas för olika brott. En del vill se längre fängelsestraff. Andra vill se strängare lagstiftning och hårdare domar. Självklart är straff och vård nödvändiga, men jag tycker det är viktigt att man inte glömmer bort vikten av att förebygga brott.

Det diskuteras för mycket om vad som ska ske med dem som begått brott. Självklart är kriminalvården viktig för att skapa en trygg och välfungerande rättsstat. Men jag tycker att man bör diskutera och testa olika metoder att förebygga brott i större utsträckning än vad som görs idag. En del säger att det inte är speciellt effektivt att låta poliser besöka skolor och informera om snatteri, alkohol och droger – brott begås i stor utsträckning i alla fall. Jag tänker inte uttala mig om effektiviteten av polisens skolbesök, däremot vet jag att det finns nya metoder att förebygga brott som visat sig vara väldigt positiva.

Tommy Andersson skriver i en rapport för Brå (Brottsförebyggande rådet), “Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser”, om hur man kan förebygga brott genom att stärka relationerna i familjen. Metoden går ut på att utbildad personal kontinuerligt besöker familjer och ger föräldrarna stöd genom att hjälpa dem att sköta om och uppfostra sina barn. I rapporten nämns även en amerikansk forskare som har gjort en omfattande analys av just denna metod. Hans rapport återges på följande sätt i Tommy Anderssons rapport: “Perhaps the most promising results in all areas of crime prevention are found in the evaluations of home visiting programs.”

Kriminalvården i all ära. Men att glömma bort vikten av att förebygga brott vore mer än ett misstag. Om många anser att de metoder vi använder oss av idag för att förebygga brott inte är effektiva nog, tycker jag att vi bör ge utrymme för att testa andra sätt. Jag tycker att nya metoder, såsom hembesök av utbildad personal, bör prövas större utsträckning. Det är inte omöjligt att förebygga brott.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s