Fler oförberedda prov

Tio minuter kvar… Las Islas Galápagos. Peninsula. Durante. Provet i spanska ska snart börja. Jag sitter utanför lektionssalen och försöker desperat att trycka in så många glosor och grammatiska regler i huvudet som det bara går. När provet delas ut kastar jag mig ivrigt över frågorna. Trots att min kunskap endast sträcker sig en halvtimme bakåt i tiden är det inga problem för mig att skriva provet. Under de trettio minuterna hade jag ju studerat intensivt. När proven har rättats och delas ut ser jag att resultatet överträffar alla mina förväntningar. MVG.

Detta är ett exempel på hur somliga elever studerar inför förberedda prov i skolan. Man väntar med att läsa på tills dagen då provet ska skrivas eller kvällen före. Oftast är det på grund av lättja, och det sägs många gånger vara elever med brist på ambitioner som gör på detta sätt. Men även elever som vill lära sig väntar tills tjugofyra timmar innan provtillfället med att plugga. Det är tämligen lätt att förstå systemet – och att utnyttja det. För att undvika provresultat som inte ger en bild av elevers faktiska kunskap behöver vi fler oförberedda prov i den svenska skolan.

I dagens samhälle spelar betyg en central roll. Med framtiden i åtanke prioriterar många elever därför höga betyg före att lära sig. Betyg förväntas spegla kunskap, men det fungerar tyvärr sällan så. Åtminstone inte så länge elever kan plugga intensivt under fem timmar, skriva ett prov och få MVG i betyg, för att två veckor senare glömma bort det mesta av det som man hade prov på.

Idag är många emot oförberedda prov för att det tycks få elever att pressa sig själva hela tiden. Prov utan tid och datum gör de studerande stressade. Dock tror jag att detta argument ofta används av elever som är lite lata. Jag tror att det behövs en balans med förberedda och oförberedda prov. Jämvikten behövs för att säkerhetsställa att elever faktiskt lär sig någonting när de pluggar till prov. Dessutom är elever olika bra på att skriva olika typer av prov, och det skulle bli mer rättvist att ha bådadera – förberedda och oförberedda prov.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s