Alkoholen utan skuld för våldet?

I söndags blev tolv ungdomar intervjuade på SvD:s förstasida. Frågan löd: Hur stoppar vi våldet? Fler poliser och vakter svarade hälften. Att man inte ska leta efter bråk, inte kaxa och inte göra situationer värre var andra förslag. Detta är viktiga synpunkter och någonting som alla bör tänka på. Dock måste jag säga att jag blev väldigt förvånad över att ingen nämnde alkohol överhuvudtaget.

Alkohol går hand i hand med våld. Den senaste veckans debatt om ungdomsvåldet och hur detta ska bekämpas tycker jag har innehållit alldeles för få diskussioner om vilken roll alkoholen spelar. Vissa vill ha vuxna som går runt på gatorna, andra vill att politiker och myndigheter ska ta större ansvar, men ytterst få diskuterar hur vi praktiskt ska gå tillväga för att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar.

Följande är ett utdrag från en rapport, ”Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003”, gjord av Brottsförebyggande rådet: ”Enligt Lenke (1989) visar såväl svensk som internationell forskning om dödligt våld att upp till 86 procent av gärningsmännen och 75 procent av offren var alkoholpåverkade vid tiden för brottet.”

Dessa siffror gäller dock inte bara ungdomar utan människor i alla åldrar, vilket leder oss vidare till nästa fråga. Är det bara ungdomar som ska dricka mindre eller gäller det hela befolkningen, även vuxna?

Leif Lenke som är både alkoholforskare och professor i kriminologi vid Stockholms universitet säger på Systembolagets hemsida: ”Dessutom dricker 85-90 procent av Sveriges vuxna befolkning vin, sprit eller öl, så frågan är politiskt kontroversiell.”

Om vuxna ska vara förebilder för unga bör föräldrar tänka mer på hur regelbundna alkoholvanor kan tolkas ur ett barns perspektiv.

Många fall av misshandel och dråp skulle undvikas om vi drack mindre alkohol.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s