Alla tjänar på en gymnasiereform

Amanda Ekelund skriver upprört om hur det nya förslaget på att göra om gymnasieskolan sorterar ”medborgarna utefter vad de kan bidra med, oberoende av individens vilja” (SvD 9/10). Samtidigt klagar hon på att ”en pubertetsmedborgare förväntas ha en slutgiltig tanke kring sin egen framtid redan i grundskolan”.

Jag tycker att Ekelund bör bestämma sig för om hon tycker att uppdelning av gymnasiets individuella program (IV) inskränker på människors frihet eller gör att vi ungdomar får alldeles för stora valmöjligheter – för det kan tämligen inte leda till både och.

IV har varit ett stort misslyckande och jag tycker det är mycket bra att Gymnasieutredningen ger förslag på förbättringar då endast 13,5 procent av de som har börjat på IV har klarat gymnasieskolan fem år senare.

Att man anpassar gymnasieskolan efter vad vi ungdomar har för intressen och ambitioner ser jag enbart som positivt. Likabehandlingen i den svenska skolan har pågått alldeles för länge, och det är en helt omöjlig tanke att en form av undervisning ska kunna passa alla elever.

Vi människor är olika, och att erbjuda fler undervisningsmöjligheter i strävan mot att alla ungdomar ska tycka att skolan är okej tror jag är det viktigaste målet för det svenska utbildningsväsendet.

Tack Jan Björklund!

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s