Dagens Nyheter refererar till Wikipedia

Det var för mig en chock att läsa dagens DN Debatt (21/9) och se att man har använt Wikipedia som källa till att skriva en faktaruta om LAS, Lagen om anställningsskydd. Jag har studerat på Lunds universitet och läser nu på University of Birmingham i Storbritannien, och på båda institutionerna har man ofta skämtat om att ifall man hänvisar till Wikipedia i en uppsats blir man underkänd. Att Dagens Nyheter, som av många anses vara Sveriges största seriösa dagstidning, använder ett uppslagsverk som i princip vem som helst kan redigera för att hämta information till sina artiklar är beklagligt. Att det just i dagens DN Debatt handlar om något så subjektivt som en lag – som i allra högsta grad är öppen för personliga åsikter om hur den bör tolkas – gör knappast saken bättre.

Internet har gjort det extremt enkelt för människor att kommunicera med varandra; vem som helst kan på ett par minuter lägga upp en hemsida, starta en blogg eller skicka iväg ett massmail. Detta har lett till närmast ofattbara effektiviseringar av kommunikationerna mellan människor, men det innebär också att vi måste vara mycket mer källkritiska idag än vad vi var igår. Det är väldigt lätt att sprida falsk information, konspirationsteorier och felaktigheter via internet, och vi som har ägnat många timmar åt att diskutera på forum på internet vet hur skev bild man kan få av verkligheten om man läser och tar till sig allt som sägs där.

Jag använder Wikipedia själv och tycker att det är bra exempelvis för att läsa sammanfattningar om personer man inte känner till och för att läsa om sportresultat. Däremot skulle jag aldrig slås av tanken att använda hemsidan som faktakälla till en artikel, en uppsats eller ett anförande. Visserligen skulle man förmodligen kunna använda Wikipedia för att ta reda på årtal och siffror då dessa oftast brukar vara rätt, samt ha en direkt hänvisning till en källa som är pålitlig, men då använder jag mycket hellre den pålitliga källan och refererar till den istället.

Källkritik måste givetvis tillämpas även då man läser rapporter skrivna av välrenommerade forskare. Dessa granskas dock vanligtvis hårt av andra forskare och av personer som har andra uppfattningar och drar andra slutsatser än författarna, vilket tyvärr alltför sällan sker när det gäller bloggar, forum, uppslagsverk, filmportaler och informationssidor på internet, då storleken och mängden gör detta svårt. Att inte tro blint på allt som man ser, hör och läser är viktigare idag än förr, och jag hoppas att Dagens Nyheter kommer att arbeta för att öka det kritiska tänkandet bland oss människor, förslagsvis genom att börja med att föregå med gott exempel.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s