Höga skatter leder till svartarbete

Jens Karlsson skriver i ett inlägg om svartarbete som en orsak till höga skatter (SvD 6/11-08): ”Det som skapar höga skatter är det faktum att vissa människor inte kan försörja sig på sitt arbete och tvingas till förnedrande socialbidragsomständigheter samtidigt som andra vägrar betala lagstadgade avgifter.” Det Karlsson gör fel är att han vänder på det faktiska händelseförloppet. Verkligheten fungerar snarare omvänt; höga skatter orsakar svartarbete – inte tvärtom.

Svartarbete såväl som andra olagliga handlingar ska inte försvaras, vare sig för en toppolitiker eller för en vanlig medborgare. För att komma till rätta med detta problem är det därför viktigt att skilja på orsak och konsekvens.

Det finns många anledningar till att människor arbetar svart. Höga skatter är en av dem. Ett annat skäl är att den som utför arbetet känner den som köper tjänsten. Om en person ser till sin grannes barn under en kväll mot betalning är det inte så troligt att detta kommer att redovisas och beskattas. Svartarbete kan även i många fall handla om krångliga regler och problematik med att förstå systemet.

Många länder har speciella skatteregler för mindre företag som är enklare och mer begripliga. Detta är någonting som Sverige borde ta efter, en linje som delas av Mats Sjöstrand, generaldirektör på Skatteverket: ”Skattefelskartan visar tydligt inom vilka områden skattesystemet måste förbättras för att skattefelet ska kunna minska. Bland annat måste de minsta företagen få enklare skatteregler och bättre service från Skatteverket.”

Att människor köper tjänster som inte beskattas beskylls ofta för att vara ett höginkomsttagarfenomen som försätter svartarbetaren i en svår situation. Det är dock viktigt att komma ihåg att det många gånger handlar om en överenskommelse mellan båda parter. Därför är det ett välkommet lagförslag från Skatteverket att sätta upp ett fribelopp för mindre summor som inte behöver beskattas. Detta är ett steg på vägen till ett enklare regelverk som leder till att färre människor arbetar svart.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s