Maxlöner fördärvar svenskt näringsliv

Till Abrar Akbar som skrev ”Reglera vad en toppchef får tjäna” (Synpunkt 22/12-06). Det är ett faktiskt så att styrelseersättningar och chefslöner inte har någonting med kollektivavtal att göra.

Det är viktigt att förstå att företag som Ericsson och Volvo konkurrerar internationellt. Det gäller försäljningsmarknadsmässigt, men även då man tillsätter en styrelsemedlem eller en toppchef.

Att ett företag vill ha bästa möjliga kompetens på de högsta posterna inom organisationen är logiskt. Men vad hindrar en person som Carl-Henric Svanberg från att arbeta åt ett annat företag?

Det finns inget paradoxalt med att svenska företag flyttar sin produktion utomlands samtidigt som samma företag erbjuder sina högsta chefer högre löner. Det är precis vad som händer när ett land som Sverige hamnar mellan de rika ländernas större ersättning för toppchefer och utvecklingsländernas utbud av billigare arbetskraft.

När kollektivavtal uppkom i Europa under 1800-talet handlade det om att reglera det underläge som arbetstagarna hamnat i gentemot arbetsgivarna. Även idag handlar den svenska avtalsrörelsen om en förhandling mellan olika parter på arbetsmarknaden. Det syftar bland annat till att komma överens om generella anställningsvillkor under en förhandling som ger både arbetsgivare och löntagare rätt att komma till tals. Detta har inget samband med storleken på ett företags ersättning för att rekrytera en kvalificerad ledning.

Att lagstifta eller att på något annat sätt reglera vad en person inom ett företag maximalt får tjäna ser jag inte som något annat än ett katastrofscenario. Hur ska då svenska företag kunna rekrytera den yttersta kompetens och kunskap som gör att dem klarar av globaliseringens hårda konkurrens?

Jag ser det enbart som positivt att ett företag lägger resurser på att värva personer som får organisationen att växa. Det är så svenska företag kan fortsätta att lyckas och bli större. Det är så vi minskar arbetslösheten och får svensk ekonomi att spira. Det är där jag ser en ljus framtid för Sverige i vår globaliserade värld.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s