De förutspår självmord

När jag var på European Respiratory Society’s kongress för två år sedan på Älvsjömässan i Stockholm presenterades många nya studier. Poängen, som alla vet som arbetat med forskning, är att hitta resultat som är “statistically significant” – att man tror sig kunna dra en slutsats av de data man har analyserat.

Ett av de största problemen med forskning överlag är att man sällan kan analysera en hel population, utan man är oftast tvungen att göra stickprov, som exempelvis vid opinionsundersökningar. Det som händer då är att man får en standardavvikelse och en felmarginal, eftersom att man inte kan vara helt säker på det resultat man har funnit.

En dålig undersökning är således exempelvis om man ska mäta en opinion mellan två politiska block och får en felmarginal på tio procent eller liknande, eftersom att denna osäkerhet är så pass stor att slutsatsen i praktiken blir irrelevant. Men det finns också andra typer av dåliga studier. Ta till exempel den som presenterades i gårdagens Aktuellt som handlade om minskat antal självmord det senaste året. Man har kommit fram till att cirka 600 liv har räddats tack vare nya antidepressiva läkemedel.

Visst, det låter ju bra och så. Men om man tänker efter vad det egentligen innebär så betyder det ju att man har lyckats förutspå vilka individer som med allra största sannolikhet skulle ha begått självmord inom ett år, men som istället har fått psykiatrisk hjälp och utskrivna recept, vilket då har räddat deras liv. Det är ju inte för inte som man blir lite smått nyfiken på hur man kan se in i framtiden vilka som kommer att ta livet av sig inom kalenderårets ramar (statistiken 600 räddade liv bygger på årsbasis), det vill säga mellan 1 januari och 31 december.

Absurt…

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s