Den kostsamma invandringen

Jan Ekberg menar att invandring leder till påfrestningar på den offentliga sektorn och välfärdssystemet: “/…/ invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn /…/”.

Må så vara. Men om nu somliga tycker att befolkningstillväxt är ett så stort problem tycker jag att de i sådana fall borde vara konsekvent och förespråka en enbarnspolitik och att ta bort alla barnbidrag, föräldraförsäkringar och så vidare. Sedan borde vi slänga ut alla som inte arbetar eftersom de också påfrestar vårt fina svenska sociala skyddsnät.

Eller så bestämmer vi oss för att alla människor är människor och att man helt enkelt ibland får göra vissa  samhällsekonomiska uppoffringar för sina medmänniskor, vilket inte är speciellt märkligt då man gör detta i praktiken genom att betala skatt.

Simon Hedlin Larsson

3 responses to “Den kostsamma invandringen

 1. hjälp flyktingarna på plats istället. Varför uppmärksammar ingen det orättvisa i att bara dom som har gott om pengar blir “hjälpta” här i Sverige?? En biljett hos en flyktingsmugglare kostar tusentals dollar. Dom verkligt hjälpbehövande har inte råd med några lyxbiljetter till Paradisön Sverige….

  DAGS ATT VAKNA NU!

 2. “Under 1990-talet
  övergick nettointäkten till en nettokostnad, dvs. en inkomstomfördelning
  från infödda till invandrare. Vid mitten/slutet av
  1990-talet uppgick årskostnaden för infödda netto till 1,5 till 2
  procent av BNP.”

  “Beräkningen i denna rapport visar på en årlig omfördelning från
  infödda till invandrarbefolkningen motsvarande 1,5 till 2 procent av
  BNP för år 2006.”

  Click to access ESO%20rapport%203.pdf

 3. Då har inte ökat behov av fängelser och inkomstbortfall från människor som blir ihjälslagna eller traumatiserade samt polisutredningar räknats med så förmodligen är kostnaden högre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s