Om finanskrisen och ekonomisk protektionism

Jag fick äran och glädjen att bidra till en idétidsskrift som satts ihop av Liberala ungdomsförbundet. Mitt bidrag har titeln “Skyll inte finanskrisen på kapitalismen” och handlar om hur somliga felaktigt tror att det är marknadsekonomins misslyckande som gett oss krisen, och hur det faktiskt är frihandel som är den bästa kuren mot lågkonjunkturen.

Tidsskriften kan laddas ner här, och i innehållsförteckning hittas många intressanta texter.

Simon Hedlin Larsson

One response to “Om finanskrisen och ekonomisk protektionism

  1. Hej, jag håller på med en undersökning om frihandel. Jag undrar vad du anser är fördelar med frihandel och hur ser verkligen ut idag vilka argument används av oliak intressenter?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s