Obligatorisk medborgarskapskurs orsakar illamående

Partistyrelsen fick alltså vika sig på Folkpartiets landsmöte i frågan om obligatorisk medborgarskapskurs (se: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Tur det.

Som jag skrev igår är denna idé om en obligatorisk medborgarskapskurs ett grovt feltänk som jag personligen tror grundar sig delvis i att partistyrelsen består av proffspolitiker som tror att alla led – från regeringen till myndighet till institution till individ – fungerar perfekt. Så fungerar givetvis inte verkligheten.

Även om jag inte tror att så skulle bli fallet, låt oss säga att de politiska riktlinjerna vore optimala. Kommer berörda myndigheterna lyda dessa? Förhoppningsvis till viss grad. Men vad händer med institutionerna som ska lära människor att bli svenska? Hur vet man att cheferna för dessa insitutioner inte påverkar arbetet efter egna åsikter och värderingar? Och hur är det med lärarna, som åtminstone i den vanliga skolan har stor makt att utforma sin undervisning. Vem vet egentligen vad som lärs ut i dessa klassrum om hur man beter sig svenskt och icke-svenskt (det vill säga icke-önskvärt)?

På svenska grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet lär sig elever att vara källkritiska och ifrågasätta strukturer, normer och värderingar. På en obligatorisk medborgarskapskurs ska man istället lära sig hur man ska bete sig, hur man ska tänka och hur man ska tycka. Kom då också ihåg att för många nyanlända blir denna utbildning den viktigaste kontakten med det svenska samhället. Politiker, myndigheter, institutionschefer och i synnerhet lärare får en oerhört stor makt över dessa människors liv – en makt som är skrämmande och som jag ställer mig prompt emot.

Denna obligatoriska medborgarskapskurs är inte bara ett dumt förslag, det kan i somliga fall vara rent av farligt då immigranter prackas på massa åsikter som bestämts av toppolitiker och som samhället i stort kanske inte alls håller med om.

För att få körkort i Sverige krävs det att man gör ett teori- och ett körprov, men det är ingen som tvingar en att gå i körskolan, och staten har heller inget monopol på körskolor där politiker har bestämt riktlinjerna för verksamheten.

Men om Folkpartiets partistyrelse får bestämma ska det inte krävas något prov för att bli svensk medborgare, däremot ska alla tvingas till att gå en statligt styrd kurs för att kunna ansöka om medborgarskap. Detta är så fel som det bara kan bli.

Vad svensk integrationspolitik behöver är ett obligatoriskt medborgarskapstest som prövar individens kunskaper om svenska lagar och regler – inget annat. Hur personen i fråga tillgodogör sig dessa kunskaper ska vi som är politiker strunta fullkomligt i. Det är testet och inte kursen som ska vara obligatoriskt – precis som i USA och i Storbritannien.

Om immigranter sedan erbjuds en kurs i lagar och regler för att underlätta inlärningen är det givetvis bra, men den måste vara frivillig och den ska heller inte ha något att göra med regeringens vedervärdiga, nyligen tillsatta utredning om att undersöka typiskt svenska normer och värderingar.

Stor tack därför till alla de som såg till att landsmötet röstade ned partistyrelsen! Och låt oss hoppas att detta förslag inte dyker upp igen.

Simon Hedlin Larsson

4 responses to “Obligatorisk medborgarskapskurs orsakar illamående

 1. Din liknelse haltar… ingen kräver att en invandrare ska bli medborgare, eller hur? Om du vill ta ett körkort (inneha en typ av privilegium) då måste du anpassa dig efter reglerna som gäller för innehav av privilegiet, sak samma med medborgarskap.

  Förresten: hur ska invandrare integreras när de inte får riktlinjer hur man ska ‘vara’ i Sverige?
  Medborgarkurs är obligatorisk i USA, den består av de mest grundläggande kunskaperna en medborgare bör veta. Det gagnar faktiskt invandraren.

  Politiskt korrekthet förblindar…

 2. 92 procent av gruppvåldtäkterna i London begås av personer med utländsk härkomst

  En chockerande rapport avslöjar att 92 procent av alla gruppvåldtäktsmän i London har utländsk härkomst, skriver EUtimes.

  Jämfört med 2003/2004 ökade gängvåldtäkterna i London nästan tre gånger om. Sedan 1998/99 har även antalet offer under 19 år ökat, varav mer än 1/3 av gruppvåldtäkterna skedde mot tjejer som var 15 år eller yngre.

  Noterbart i undersökningen var även att 92 procent av gruppvåldtäkterna begicks av personer med utländsk härkomst. 32 procent av de utländska förövarna hade afrikansk bakgrund.

 3. Jag håller med dig om att det var glädjande att förslaget röstades ned, om kanske av andra anledningar. Att lära sig om demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde är aldrig fel, och det är vad kurserna skulle handla om. Men att jag ogillar förslaget beror på att jag ser det som hyckleri. I ett land där allt fler människor sympatiserar med Sverigedemokraterna och deras inhumana politik så har ett stort antal personer som antagligen fötts till det svenska medborgarskapet uppenbarligen misslyckats med att ta till sig vad som borde vara vår gemensamma värdegrund som det så vackert heter. Då känns det bakvänt att ställa sådana krav på folk som nyss flyttade hit. Nej, jag skulle hellre se en ökad satsning i den svenska skolan på utbildning i demokratifrågor som jämställdhet och alla människors lika värde. Då kanske vi i alla fall på sikt kan bilda bort SD och deras rasistiska åsikter? Att man sedan har en ökad satsning på demokratifrågor som en del av sfi också ser jag inte som negativt. Vårt samhälle är fullt av människor som, oavsett ursprung, skulle må bra att lära sig mer om vad demokrati faktiskt innebär!

 4. Pingback: Landsmötets sista dag « Liberala ungdomsförbundet Storstockholm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s