Vad gör en bra lärare?

Håkan Edman, grundskolechef i Stockholms stad, säger till Dagens Nyheter att “läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat, långt viktigare än lokaler, läromedel och skolans ekonomiska resurser”.

Ja, det är ju knappast en revolutionerande upptäckt att läraren spelar en avgörande roll för undervisningen. Fast det verkar ibland som om man underskattar vikten av bra lärare, och framförallt vad som egentligen kännetecknar en sådan.

För medan Metta Fjelkner vill ha högre lärartäthet och Folkpartiet vill ha tester och lärarlegitimation – vad är det egentligen som spelar roll för eleverna och för undervisningen?

Min bästa mattelärare, för att ta ett exempel, var inte utbildad lärare, utan bara ett geni som hade byggt en fungerande stjärnkikare vid tolv års ålder, var med i Mensa och lärde sig spela låtar på gitarr genom att lyssna på dem en gång. Som pedagog hade han den där speciella förmågan att inspirera elever till att studera och bli intresserade av ämnet han undervisade – vilket jag anser är en lärares kanske viktigaste uppgift.

När jag tänker efter har förresten ingen av mina bästa lärare varit utbildade lärare, utan istället haft andra kompetenser och erfarenheter. Det som kännetecknat dem är att de har alla varit riktigt intresserade av det ämne som de har undervisat i, vilket de också har lyckats förmedla väl till eleverna.

Därför tror jag ganska lite på att skapa tester för lärare, hitta på legitimationer och på andra sätt göra läraryrket ännu mindre attraktivt – vilket dessutom stänger ute de som inte har gått lärarutbildningen. Samma sak gäller lärarfackens krav på ökad lärarkvantitet – själv är jag mer inställd på ökad lärarkvalitet. Och jag ger inte heller mycket för föräldrars krav på renoverade klassrum, eller elevernas önskan om nya datorer.

Istället vill jag satsa tid och resurser på att lärarna ska känna sig mer uppskattade och på att fler ska vilja bli lärare. Det sker genom större skolklasser, minskat slöseri av skolornas resurser på lokaler, material och annat trams, mer makt åt rektorerna, en mer flexibel arbetsmarknad så att inkompetenta lärare som inte gör sitt jobb blir sparkade, och slutligen en rejäl höjning av lärarlönerna.

Simon Hedlin Larsson

Rekommenderar för övrigt OECD:s Education at a Glance 2009 samt Skolverkets Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s