Vad är en tung portfölj?

Först vill jag börja med att säga grattis till Cecilia Malmström som i EU-komissionen kommer att dela ansvaret för justitiefrågor med Viviane Reding, och som verkar vara nöjd över detta. Sedan vill jag ställa en fråga som jag funderat en del över, vad är egentligen en tung portfölj?

Alla verkar tycka att den portfölj Sverige har tilldelats är en så kallad “tung portfölj” och som är stor i förhållande till Sveriges storlek (se: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Och det var mycket snack i media inför att förslaget lades fram om hur viktigt det var att Sverige fick just en tung portfölj. Men hur många portföljer är det egentligen som inte uppfyller detta?

Inre marknad och finansmarknad måste ju anses vara tungt. Här har vi lagstiftning och frågor som är mycket aktuella. Detsamma gäller industri och företagande, som handlar om EU:s framtid och hur vi ska optimera resultaten av globaliseringen. Detsamma gälelr också EU:s administration, ekonomi och valutafrågor, energi, handel, utbildning och kultur, klimatfrågor, utvecklings- och biståndsfrågor, skatter och tullar, budget, jordbruk, miljö, arbetsmarknad och sociala frågor, utvidgning, och så vidare.

Är det bara jag som tycker att det snarare hade varit otur om Sverige inte hade tilldelats en tung portfölj?

Simon Hedlin Larsson

One response to “Vad är en tung portfölj?

  1. RE: hehe okej, vad är det för smak på den då?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s