Kollektiv skuldbeläggning – men av vem och av vad?

Fatima Doubakil, ordförande Muslimska mänskliga rättighetskommittén, menar i gårdagens SVT Debatt att man kollektivt skuldbelägger islam och alla muslimer när man pekar ut problem med politiska islamistiska fundamentalister (som jag menar har kidnappet en religion). Resonemanget är dock inte speciellt trovärdigt då Doubakil samtidigt hävdar att alla muslimer är förtryckta i det svenska samhället, och i en artikel på Newsmill låter Fredrik Malm, folkpartistisk riksdagsledamot (som jag dessutom tror att Doubakil medvetet feltolkar), representera hela Folkpartiet.

Hur var det nu med den kollektiva skuldbeläggningen?

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s