Att handla med diktaturer minskar terrorismen

Efter vad som misstänks ha varit ett al-Qaida-anknutet försök till terrorattentat under juldagen uppmanas nu flygplatser till att förbättra säkerhetskontrollerna inför flighter med destination USA. Frågan är bara hur mycket mer man kan göra inom ramen för vad som inte kostar mer än det smakar?

Som Laura K. Donohue visar i The Cost of Counterterrorism: Power, Politics, and Liberty har många metoder för att bekämpa terrorism visat sig vara ineffektiva. Medan de positiva effekterna har varit tveksamma har vanliga människor fått betala priset i form av integritetskränkningar, ökad byråkrati, strypta friheter, minskad rättssäkerhet, utbredd godtycklighet och tortyr.

Förutom att det är extremt svårt att förhindra terrorattentat leder ökade säkerhetskontroller knappast till att minska terrororganisationernas utbredning. Viljan att genom våld framföra sin åsikt blir inte mindre ens om alla flygresenärer kroppsvisiterades och förbjöds ta ombord handbagage. Inte heller blir denna grupp människor mindre till storleken.

Det behövs en långsiktig strategi för att förebygga politiskt våld, minska fundamentalism och inspirera till öppna samtal. Och i detta fall, som så många andra, finns inga quick fixes eller mirakelkurer. Världen behöver sekularism, demokrati och ekonomisk tillväxt. Inget av detta skapas över en natt. Dock vet vi att länder med högre inkomstnivåer och låg fattigdom tenderar att vara mer sekulariserade och demokratiska. I synnerhet när det gäller demokrati är ekonomisk utveckling närmast en grundläggande förutsättning (Somaliland är undantaget som bekräftar regeln). Precis som bland andra Paul Collier visar (se exempelvis The Bottom Billion och Wars, Guns and Votes) är ekonomiskt välstånd överlägset demokrati som skydd mot att ett land råkar ut för politisk instabilitet, inbördeskrig och kollaps.

Således förefaller det sig naturligt att lägga större vikt vid att förbättra möjligheterna till ekonomisk utveckling för världens fattiga länder. Att främja mikrolån, minska jordbrukssubventioner och sänka handelstariffer är nyttigt. Men det är även viktigt att verka för mer radikala åtgärder som att häva handelsembargon och stoppa bojkotter. På en del håll uppfattas detta som ett känsligt ämne då somliga menar att vi som bor i fria och demokratiska länder inte ska handla med diktaturer. Frågan är emellertid hur detta synsätt hjälper civilbefolkningen i länder som Iran, Nordkorea och Kuba. Världen behöver mer handel – inte mindre. Ekonomiska sanktioner är sällan effektiva, och ofta är de ett resultat av ett moraliskt präglat feltänk som verkar mena att fattiga medborgare minskar regimens förtryck.

Vi som bor i den rika delen av världen behöver handla mer med diktaturer. En långvarig ekonomisk utveckling krävs för att kunna skapa och upprätthålla demokratiska och sekulariserade samhällen. På sikt lär detta också vara det viktigaste vapnet mot terrorismen.

Simon Hedlin Larsson

63 responses to “Att handla med diktaturer minskar terrorismen

 1. Du glömde jämlikhet. Kanske den viktigaste kryddan i kuren. Skönt att läsa din tankar i en ström av motsatt riktining.
  Vad är NO FLY LIST och hur hamnar man på den?

 2. Jag gillar ditt sätt att tänka. Önskar att flera beslutsfattare kunde tänka långsiktigt.

 3. Marcin: För mig ingår jämlikhet i begreppet demokrati, tillsammans med exempelvis rättssäkerhet, yttrandefrihet, goda möjligheter till politisk opposition, och oberoende granskning av makten.

  Om man ser demokrati enbart som möjligheten att lägga en röst vart femte år eller så är ju Ryssland, Kina, Iran och Kuba också demokratier, och i sådana fall tycker jag termen förlorar sin innebörd.

 4. Skall vi minska risken för poilitiskt våld, måste vi förbjuda Lars Ohlys parti – det rimmar dåligt med grundlagen, även om herr Ohlys parti borde förbjudas.

  Förbjud Islam i stället, det skulle vara intressant att leva så länge att vi inte ens har något annat val än att förbjuda islam.

 5. Diktaturer förtrycker ju dess befolkningar och att handlar med diktaturer lär knappaste mildra förtrycket av diktaturernas befolkning. Det finns inget som kan rättfärdiga terror attacker mot oskyldiga civila.

 6. kronprins: mig veterligen har ekonomiska sanktioner aldrig lett till demokrati och välstånd för något land någon gång i historien. Däremot finns det inte ett enda fritt och rättssäkert land som inte haft långvarig ekonomisk utveckling.

  Singapore visar att ekonomiskt välstånd inte är en garanti för demokrati, men det är fortfarande en grundläggande förutsättning. Se det som en fotbollsmatch: skjuter du mot motståndarmålet har du möjlighet att göra mål, men det är ingen garanti att du gör det. Skjuter du, å andra sidan, bollen bakåt är chanserna mikroskopiska, och risken är stor att du skjuter mot eget mål – vilket jag tycker symboliserar ekonomiska sanktioner rätt väl.

 7. Du glömmer att inom en diktatur är ju bara ett få tal som drar nytta av eventuell ekonomisk utveckling medan de flesta invånaren förblir förtryckta. Dessutom försöker diktatorn ofta sprida sin makt över andra länder. En diktator överger aldrig makten friviligt. Att handlar med en diktatur ger den legitimitet och styrka för att förblir en diktatur.

 8. kronprins: Fast det där stämmer ju inte alls. Jämför man exempelvis Iran och Nordkorea är det uppenbart att ekonomisk tillväxt inte bara gynnar den förtryckande regimen. Och återigen: ekonomiskt välstånd är en förutsättning för demokrati. Hur ska folket kunna göra revolution om de svälter ihjäl?

  Ditt resonemang att en “diktator överger aldrig makten friviligt” är ytterliggare ett bevis för varför ekonomiska sanktioner inte fungerar som en påtryckande faktor för maktskifte. Det betyder således att de handelsembargon som du förespråkar enbart skulle vara av godo i det avseendet att det kan hjälpa folket att ta makten. Kan du då förklara hur sjukdomar, svält, bristande kommunikationer, fallfärdiga utbildningssystem, dålig infrastruktur och extremt låg tillgång till information om omvärlden hjälper folket att förvandla diktatur till demokrati?

 9. Märkligtresonemang. Jag är med på att stater som inte redan är diktaturer mår bättre av ekonomisk tillväxt. Men jag förstår inte hur mer pengar till diktaturer skall få dem att falla.
  Med det resonemanget skall vi handla mer med vapensmugglare, knarkkungar och barntraffiking också.

 10. Simon: ekonomiskt välstånd i en diktatur gynnar enbart makteliten, d.v.s. diktatorn och sina lakejer. Vanligt folk får bara enstaka smulor som de kan överleva på för att kunna vara till tjänst när de behövs. Det finns olika sorts diktaturer men så länge makthavarna inte får ifrågasättas är det alltid vanligt folk som blir förtryckt oavsett landets ekonomiska välstånd.

 11. Det är inte fattigdom som driver islamisk terrorism, denne wannabe-terrorist är dessutom Nigeriansk överklass. Det som driver islamisk terrorism är islam – den ideologi/religion som med vapen i hand expanderat sedan Muhammed beordrade det. Läs Haditherna eller Koranen, de verk som styr islam. Överallt krävs det våld för att sprida islam. Att underskatta IDEOLOGI i människors handlingar är att underskatta människans drivkrafter. Den Marxistiska förklaringsmodellen att fattigdom drive människor är förlegad och blind för hur världen egentligen fungerar.

 12. Hej alla, bra nivå på kommentarerna härovan, det är ganska ovanligt på bloggarna.

  Hur som helst kan jag verkligen rekommendera en massa Politiskt Inkorrekt läsning från nätets bästa FRIA “ThinkTank”:

  http://www.FreeWorldAcademy.com

  Här finns lysande bra analyser och är ganska lättläst med flera goda råd vad som måste göras och klartext över våra inskränkta idiotiska politikers övertramp.

 13. Andreas: Jag tycker en bättre överensstämmande liknelse är att resonemanget om att ekonomiska sanktioner stärker civilbefolkningen implicerar att vi borde stoppa alla ekonomiska aktiviteter i geografiska områden där vapensmugglare, knarkkungar och traffickingmaffia verkar. Jag rekommenderar Vali Nasrs, rådgivare till Obama-administrationen i frågor som rör Iran, nyutkomna bok “Forces of Fortune: The Rise of a New Muslim Middle Class and What It Means for Our World”. Den förklarar ganska bra hur ekonomisk tillväxt i diktaturer är den största chansen för revolution och demokrati.

  kronprins: Som jag konstaterade förut är detta en felaktig uppfattning. Under de senaste trettio åren har en halv miljard människor lyfts ur fattigdom i Kina. På vilket sätt har handeln med Kina gynnat “enbart makteliten”? Är 500 000 000 människor lakejer till diktatorn?

  Olbap: Det finns element av fattigdom även i islamistisk terrorism. Dock så handlar det inte så mycket om det vanliga argumentet om lägre alternativkostnader som om låga nivåer av sekularism. Läser du exempelvis World Value Survey ser du att fattiga länder ofta är mer religiösa än rika länder. Fattigdom gör att många vänder sig till religion. Att personen i fråga som du talar om hör till överklassen spelar ingen roll då han har vuxit upp i ett mycket fattigt, och djupt religiöst, land. Som jag skrev i mitt inlägg: välstånd leder till sekularism, och sekularism minskar religiös fundamentalism. Vill för övrigt passa på att påpeka att jag inte skrev specifikt om islamistisk terrorism, och sällan gör det, eftersom att två tredjedelar av alla terrorbrott begås av personer som tillhör en annan religion än islam (se exempelvis Eric Neumayer and Thomas Plümper – International Terrorism and the Clash of Civilizations).

 14. Simon: Utveckling i Kina har framförallt berott på att kinesiska makthavaren börjat “fjäska” med den fria marknaden och gjort en viss anpassning till marknadsekonomin. Men 500 000 000 människor i förhållande till Kinas befolkning är inte särskilt många. Ta bara en titt på hur det är med arbetsförhållande för vanliga löntagare där och varför makthavarna måste slå ned regimkritikerna och hur det ligger till med mänskliga rättigheter där och hur många politiska fångar det finns och torteras i kinesiska fängelser…?

 15. Pingback: Från diktatur till demokrati i Iran « www.SimonsBlogg.se

 16. Pingback: Mindre roligt att vara flygresenär « www.SimonsBlogg.se

 17. Pingback: Lärdomar om terrorismen från 00-talet « www.SimonsBlogg.se

 18. Vanliga människor har torterats? Du måste vara helt jävla dum i huvet. Överdoserat på New York Times eller?

 19. Balfourdeklarationen (1917)
  Balfourdeklarationen är ett yttrande av den 2 november 1917 av den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour, i vilket han meddelar lord Walter Rothschild, ledaren för det judiska samfundet i England, att den brittiska regeringen stöder förslaget att upprätta ett judiskt hemland i Palestina, dock under omständigheterna att detta inte skulle komma att påverka den i Palestina redan boende arabiska befolkningen. År 1917 var Palestina fortfarande formellt en del av det Osmanska riket men blev efter första världskriget ett brittiskt protektorat.
  Två inflytelserika sionistiska ledare hade försökt förmå den brittiska regeringen att fatta beslut om att Palestina i sig skulle bli judarnas eget hemland, men så långt ville inte britterna sträcka sig. Tvärtom, de valde att inte använda ordet “state” (‘stat’), utan istället uttrycket “national home [for the Jewish people]” (ungefär ‘ nationellt hemvist [för det judiska folket]’) och vidhöll under årtionden att man inte hade avsett en fri statsbildning (även om åtskilliga brittiska politiker rent privat var för en sådan).
  Av samma anledning skrev man inte “Palestine” enbart, som saken faktiskt formulerats i ett första utdrag, utan “in Palestine”, för att inte ge sken av att man hade avsett hela Palestina.
  Brevet i översättning [redigera]
  Utrikesdepartementet
  2 november 1917

  Käre Lord Rothschild!
  Det bereder mig stor glädje, att å regeringens vägnar överbringa Eder följande deklaration av medkänsla med de judiska sionisternas strävanden, vilka har blivit underställda och bifallna av kabinettet:
  “Regeringen ser med välvilja på en i Palestina upprättad nationell hemvist för det judiska folket och kommer att på bästa sätt bemöda sig om att underlätta verkställandet av denna avsikt, under den otvetydiga förutsättningen att intet må göras som kan inverka menligt på de mänskliga eller religiösa rättigheterna hos befintliga icke‑judiska samhällen i Palestina, eller de rättigheter och den politiska ställning som åtnjuts av judar i något annat land.”
  Jag skulle vara tacksam om Ni ville göra denna deklaration veterlig för den Sionistiska federationen.

  Eder tillgivne
  Arthur James Balfour

  Foreign Office
  November 2nd, 1917.

  Dear Lord Rothschild,
  I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty’s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:
  “His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country”.
  I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

  Yours sincerely
  Arthur James Balfour

 20. PLO: s verkställande utskott Zahir Muhsein medgav i en intervju med den holländska tidningen Dagblad de verdieping Trouw 31 mars 1977 följande:

  “The Palestinian people do not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity.
  In reality there is no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians and Lebanese.
  Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people, since Arab national interests demand that we posit the existence of a distinct ‘Palestinian people’ to oppose Zionism.
  For tactical reasons, Jordan, which is a sovereign state with defined borders, cannot raise claims to Haifa and Jaffa, while as a Palestinian, I can demand Haifa, Jaffa, Beer-Sheva and Jerusalem.
  However, the moment we reclaim our right to all of Palestine, we will not wait even a minute to unite Palestine and Jordan!”

 21. Hej kronprins,Fakta är fakta:-

  Fakta om Israel:s sionism och rasism ,USA.
  Läs det om vad Sveriges FN-ambassadör Anders Ferm sa Israel,bosättningar och Israels ockupation av Palestina:-

  (( Det kan inte finnas två folkrätter ,två uppsättningar internationell lag,en för Israel och en för resten av oss,sade Sveriges FN-ambassadör Anders Ferm i ett tal i FNs generalförsamling den 1 dec 1987, och han tillade:- Palestinierna lever som andra klassens medbordare på sin egen jord..Den svenska regeringen fördömer kategoriskt den illegala (judiska) bosättningen. Bosättningarna utgör ett brott riktat mot det palestinska folket,dess tillhörigheter och dess land.))

  Dr A Carlebach, Cheredaktör för den inflytelserika israeliska tidningen Maariv ,säger den 7 10 1955 1955 1955 i sin tidning följande:-

  (( Islam är fienden till all fruktbar tanke , alla verkliga initiativ och alla produktiva ideer.Islam har inte åstadkommit något gott i det förflutna , och kommer aldrig heller att göra det i framtiden. Islam representerar mörk reaktion för hundratals miljoner mänskliga varelser.))

  Presstalsmannen för den sionistiska fredsrörelsen OZ ve Shalom,Yehezkel Landau, har i en intervju sagt följande:-

  (( Vår sionistiska dröm kan bli en mardröm om vi inte förstår begränsningen i Israels vilja att dominera andra människor)).

  Dr Nahum Goldmann sa 1947,1947

  ((Det är Palestina judarna är intresserade av därför att det utgör själva knutpunkten mellan Europa, Asien och Afrika och därmed är centrum för politisk världsmakt. Kort sagt: ett militärstrategiskt centrum för att kuna behärska hela världen.))

  David Ben Gurion sa 1950 1950: Ni måste kämpa oryggligt och oupphörligt -genom invasion eller diplomati-för att förverkliga det israeliska imperiet som omfattar området mellan Nilen(Egypten) och Eufrat(Irak).

  Yeshayahu Ben Porat,knessetledamot,Israel 1972 sa : det är sant att det inte existerar någon sionism,ingen bosättning och ingen judisk stat ,utan fördrivning av araber och konfiskering av deras mark.

  David Ben Gurion erkänner i en bok, The jewish Paradox 1978 sidan 99 och sa: Vi har stulit deras(palestiniernas) land.Varför skulle palestinierna acceptera det??, frågar han….

  Det finns mer och mer ..Men vi tar resten sen.

 22. Faktum är att Palestina en region, den är inte en arabisk nationalitet och aldrig varit.
  Palestina är inte ens ett arabiskt ord, utan en förvanskning av ett ord som betyder filisté.

  När britterna tog kontroll över palestinskt område efter första världskriget, delade dem upp det (1923) i två delar baserad på de två folkgruppernas koncentration:
  Palestinska judar fick då 25% av det ursprungliga palestinska området (väst om Jordan flod) medan palestinska araber fick 75% (öst om Jordan flod) som då blev Trans- Jordanien.
  Araberna accepterade inte detta (de ville ju ha 100%), vilket ledde till början av sammandrabbningar som fortfarande sker idag. Britterna klarade inte av oroligheterna och överlämnade (1947) problemet till FN.
  FN:s resolution 181 innebar ytterligare uppdelning av den 25% som tilldelades judarna och därmed skapades ytterligare en arabstat (Västbanken + Gaza = dagens “Palestina”).
  Palestinska judarna accepterade detta trots att deras territorialkvot minskade från 25% ned till 15% av det ursprungliga palestinska området medan araberna fortfarande tackade nej (de ville ju ha 100%).
  Den 14 maj 1948 bildade palestinska judarna staten av Israel och blev israeler.
  Dagen därpå deklarerade Egypten, Trans-Jordanien, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, Irak och Yemen krig mot Israel.

  Därmed var den arabiska sidan som förkastade FN:s plan och valde krig och som sedan uppmanade araber i Israel att lämna landet så att de inte skulle stå i vägen när judarna skulle drivas ut i havet av arabstyrkorna, och därmed skapades flyktinglägren.
  Men flyktingar blev också nästa en million judar som 1948 levde i många arabländer och fick fly sina hem eller mördades och deras egendom konfiskerade av muslimerna för alltid.
  De blev ju också flyktingar som aldrig får återvända till sina hem, de blev flyktingar p.g.a. ett krig som muslimerna startade mot Israel. Men av någon underlig anledning kommer dessa judiska flyktingar aldrig upp i vänsterns retorik.

  Till följd av krig som arabstaterna startade mot Israel beslagtog israelerna delar av Västbanken och Gaza. Det som blev kvar av Västbanken annekterades av Jordanien medan Egypten annekterade Gaza. Istället för att försöka skapa en oberoende palestinsk stat för Västbanken, annekterade Jordanien formellt området plus östra Jerusalem den 24 april 1950, då alla palestinier i dessa områden fick automatiskt jordanskt medborgarskap.

  Under perioden 1948-1967 tillät Jordanien muslimska fanatiker lansera upprepade räder mot Israel.
  Jordanierna delade upp Jerusalem med taggtråd, betong hinder och murar. Både judiska och muslimska invånare i Israel tilläts inte besöka sina heliga platser i östra Jerusalem.
  Östra Jerusalem blev aldrig huvudstad till sina palestinska invånare under 19 år av jordanskt styre utan den förblev Amman.
  Det fanns aldrig nåt ramaskri om att Jordanien hade förnekat den “palestinska” identiteten.
  Dessutom blev Tempelberget i maj 1967 en militärbas för det jordanska Nationala Gardet.

  Under tiden hade palestinska motståndet (Fedayeen) skapat en virtuell “stat i staten” inom jordanskt territorium där de slutligen kontrollerade flera strategiska positioner i Jordanien, inklusive oljeraffinaderi nära Az Zarq.
  Den jordanska kungen Hussein ansåg detta ett växande hot mot Jordaniens suveränitet och säkerhet och försökte avväpna den palestinska milisen.
  Den 16 september 1970 deklarerade kung Hussein av Jordanien undantagstillstånd i landet. Samma dag blev Egypten född Arafat överbefälhavare för “Palestine Liberation Army” (PLA), vilket var PLO:s reguljära militära styrka.

  I det efterföljande inbördeskriget fick PLO aktivt stöd av Syrien som skickade en styrka på cirka 200 stridsvagnar till Jordanien för att hjälpa dem.
  Striderna var huvudsakligen mellan Jordaniens armé och PLA.
  September 24, hade jordanska armén uppnått dominans och PLA tvingades till vapenvila.
  Därefter utvisade kung Hussein Arafat ut ur Jordanien varpå flyttade Arafat PLO till Libanon.
  På grund av Libanons svaga regering kunde PLO fungera som en självständig stat i Libanon. Därifrån genomförde PLO upprepade attacker mot israeliska mål framförallt mot civila.
  Resten är historia som de flesta bör känna till redan.

 23. Hej kronprins,,Hade UK rätt till Balfourdeklaration 1917?? hade FN rätt att dela Palestina??..Hade UK rätt att hjälpa alla sionister till Palestina med vapen i handen??

  Här är några FN: s resolutioner mot Israel som säger nej till de.Saddam fick krig för att sa nej till FN…

  Var är alla FN:s resolutioner mot Israel:s ockupation av Palestina.
  11 december 2009, kl 22:48 Skrivet av Amer Al-bayya .
  Det finns 28 starka FN:s resolutioner mot Israel och Israels ockupation av Palestina..Israel sa NEJ till alla och Israels brott går vidare mot internationell rätt och mot mänskliga rättigheter..FN har ingen mer makt att kräva mer av Israel och USA:s politik är orättvis och för Israel.EU vill inte tala om de mer och problemet blir större och större..
  Kriget mot Gaza går vidare, sa Bush..Kriget mot Irak var lögnernas krig som Bush erkännde..Vad ska man göra??..Och Israel vill ha hela Palestina med ett fegt sätt som förtrycker palestinierna och arabvärlden.Vi vill ha en rättvis värld med fred, frihet och rättvisa, sa OLOF PALME..
  Här är några av FN:s resolutioner mot Israel:-
  Centrala FN-resolutioner
  Palestinska flyktingar har rätt att återvända till sina hem i Israel.
  Beslutar att de flyktingar som vill återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar skall tillåtas att göra det vid tidigast möjliga tidpunkt, och att ersättning skall betalas för egendom av dem som valde att inte återvända och för förlust av eller skada egendom, som enligt folkrättsliga principer eller i eget kapital, kan kompenseras av regeringar eller myndigheter.
  Generalförsamlings resolution 194, 11 December 1948
   
  Israels ockupation av Palestina är olaglig.
  Europaparlamentet kräver ett tillbakadragande av israeliska styrkor från områden som ockuperades under kriget det året och “erkännande av suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende av alla stater i området och deras rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser fri från hot eller handlingar kraft.
  Säkerhetsråds resolution 242, 22 november 1967
   
  Israels bosättningar olagliga.
  Fastställer att den politik och praxis för Israel i bosättningar i de palestinska och andra ockuperade arabiska områden sedan 1967 har ingen rättslig giltighet och utgör ett allvarligt hinder för att uppnå en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern.
  Säkerhetsråds resolution 446, 22 mars, 1979
   
  Palestina har rätt till självbestämmande.
  Bekräftar “den oförytterliga rättigheter till det palestinska folket i Palestina … till självbestämmande utan yttre inblandning” och “till nationellt oberoende och suveränitet.”
  Generalförsamlingens resolution 3236, 22 November, 1974
   
  Bekräftelse av en palestinsk stat
  Bekräftar “en vision om en region där två stater, Israel och Palestina lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser.”
  Säkerhetsrådets resolution 1397, 12 mars, 2002
   
  Bekräftelse av rådgivande yttrande av Internationella domstolen (ICJ) om de rättsliga konsekvenserna av byggandet av muren
  Kommentarer till den Internationella domstolens rådgivande yttrande 9 juli 2004, FN: s “kräver att Israel, ockupationsmakten, uppfylla sina rättsliga skyldigheter som nämns i den rådgivande åsikt” och “uppmanar alla stater som är medlemmar av Förenta Nationerna att uppfylla sina juridiska skyldigheter som nämns i den rådgivande åsikt “.
  Generalförsamlings resolution ES-10/14, 2 augusti 2004

 24. Varför inte? britterna erövrade området från det ottomanska imperiet som under 500 år har aldrig haft nåt intresse att skapa en palestinsk stad med en muslimsk ledare.

  Faktum är att judarna har haft en ständig närvaro i det palestinska området sedan tusentals år tillbaka.
  Deras mängd har varierat p.g.a. massakrer och fördrivningar varefter judarna skulle återigen försöka återvända.
  Romersk, arabisk och ottomansk kolonialism har förföljt och förtryckt den judiska befolkningen och försökt ersätta den med sin egen befolkning. Till skillnad från dem förblev dock judarna landets urbefolkning.

  Genom historien har judarna kämpat för att uppnå självständighet genom beväpnat uppror mot romerska och bysantinska härskare.
  Det senaste av dessa uppror ägde rum något mer än tusen år före bildandet av den moderna staten Israel.
  Judiskt försök att återinföra deras hemland blev vid upprepade gånger brutalt nedslaget, i åtminstone ett fall med folkmord.
  Det var dock inte enda folkmord som judarna skulle uppleva.

  Trots detta fortsatte strävan att återskapa en judisk stat även efter korsfararnas folkmord av den judiska befolkningen ett försök att skapa ett judiskt självstyrt territorium inleddes på 1500-talet under Selim I av Don Yosef Nassi som Lord of Tiberias.

  Ytterligare förhandlingar för att skapa en judisk stat fortsatte genom 18 och 19-talen. Efter att Ottomanska envishet gjorde det klart att statsbildning var hopplös, judiska frihetskämpar i form av Nili gruppen och den judiska Legionen gav stöd till den brittiska erövringen av regionen i hopp om att få tillbaka sitt land.

  Det stämmer att en stor del av judiskbefolkningen i dagens Israel kom från utlandet, detta beror ju på att tusentals år av massakrer och krig har avfolkat området.
  När västerländska observatörer besökte Israel på 1800-talet fann de att marken var obrukad och hade mycket låg befolkningstäthet både av judiskt och arabiskt ursprung.

  I själva verket var palestinskt området så glest befolkat att hela landets befolkning år 1850 var cirka 350 000 invånare. Detta är desto mer slående när man tänker att det handlar om ett område som är flera gånger större än dagens Israel.
  Två generationer efter britternas erövring hade den arabiska befolkningen år 1920 nästan fördubblats. Men bara en generation efter det hade de ökat till 1,3 miljoner, främst arabiska invandrare från Egypten som lockats av växande judisk industri.

  Dessa arabiska invandrare skulle i sin tur utgöra huvuddelen av den “palestinska saken” med framstående araber som Yasser Arafat och Edward Said båda invandrare från Kairo, Egypten.
  Vidare var den ursprungliga ledaren för palestinska befrielseorganisationen Ahmed Shukairy invandrare från Libanon.

  Till skillnad från Jerusalem hade Kairo under det ottomanska imperiet varit ett blomstrande centrum, med en svällande befolkning.
  Från 1880 till 1930-talet tredubblades Kairos befolkning. Detta resulterande i ett kraftigt överbefolkat område, vilket lett till extrema slumområden som europeiska besökare ofta beskrev. Och en del av den överskjutande befolkningen flyttade till Israels område.

  Medan judisk invandringen till Israel var synlig, arabisk invandring var osynlig och krävde bara att en syrier eller egyptier satte sig på en åsna och red åt rätt håll.
  Men Israels ökande roll i regionen ledde till både arabiska och judiska invandringen till området av både ekonomiska och politiska skäl.

  Israels kritiker varken erkänner eller motsätter sig arabisk invandring, även om den varit en del av en koloniserande process som har fördrivit den infödda judiska befolkningen.
  Istället visar Israels kritikerna sin dubbelmoral genom att endast motsätta sig judisk invandring.
  Ironiskt nog är det idag den arabiska invandringen till Europa som upptar länder av många av dessa kritiker där nyanlända muslimer börjar ta över länder som “redan har ett folk”.

  I Australien och på andra håll, har muslimska invandrare redan börjat lägga ut en ny historia och hävda att områdena tillhörde dem hela tiden.
  I Frankrike har upploppen beskrivits som fransk intifada. Detta visar hur etniska grupper kan skapa en mytologi av äganderätt från i länder där de aldrig haft betydande närvaro.
  Samma mytologi ligger bakom påståendet att det palestinska område som har administrerats av romarna var någon sorts unik arabisk nationalitet vars rättigheter har nekats.

  Britterna “gav” inte judarna ett land redan bebott av araberna. Araberna var helt enkelt en ut av de regionala folkgrupperna som blev majoritet eftersom de har fördrivit den lokala judiska befolkningen.
  Och medan det finns många förtryckta ursprungsbefolkningen i Mellanöstern, bland annat assyrier, kurder, kopter, zigenarna i Mellanöstern (Dom), arabiska muslimer hör inte till denna lista förutom hos vänstern och Israels kritikerna.
  Istället härskar arabiska muslimer 99 procent av Mellanösterns region, vilket innebär 11 miljoner kvadratkilometer jämfört med Israels 20.000 km2…!

  Aldrig någonsin har det funnits ett palestinsk-arabisk rike, stat eller politisk enhet tills det skapades av Israel som en del av ett fördrag med Arafat.

  Palestinska nationen är ett bedrägeri som inget av de arabiska länder som stöder det tror på, precis som de själva har visat när de styrde landet som skulle bli det så kallat “ockuperat område”, när Israel återerövrade det under sexdagarskriget 1967.

  Ingen palestinsk stat har någonsin skapats under två årtionden när Västbank och Gaza har varit i händerna på Jordanien och Egypten. Först efter två stora militära nederlag som tvingade arabiska makter att avstå från framtida krig mot Israel, har de beslutat att införa denna “palestinsk” mytologin.
  Dessutom var de arabiska stater som förkastade 1947 FN:s delningsplan som skulle ha skapat två stater, en judisk och en arabisk.

  Om några nekade “nationella rättigheter för det palestinska folket”, var de arabiska länderna.
  Men det nationella rättighetens kort har ju alltid varit ett bedrägeri, vilket kan visas när Libanon född PLO:s grundare och ordförande Ahmed Shukairy proklamerade i FN år 1956 följande:

  “It is common knowledge that Palestine is nothing but Southern Syria”.

  PLO krävde inte en palestinsk stat tills efter Yom Kippur-kriget 1973 gjorde klart att “brute force” inte skulle ge den regionala arabiska makten möjligheten att beslagta Israel.
  Sedan 1992 när PLO fick ett självstyrt område, har man inte gjort några allvarliga försök att verkligen bedriva ett land.
  Istället har nästan alla PLO:s resurser använts till sin milis för att bedriva terrorism mot Israel och en propaganda kår som turnerar världen för att klaga på Israel.

  Det är ju därför ingen av de så kallade palestinska ledare har något intresse av att faktiskt skapa en stat som Clinton till slut upptäckte till sin skam och förnedring när Yasser Arafat avvisat hans storartade 99 procent fredsplan .

  Om de egyptiska och jordanska araberna i Israels bakgård egentligen ville utöva sina “nationella rättigheter”, skulle de ha gjort det under de senaste 17 åren. Istället allt de har gjort är att försöka döda israeler på uppdrag av sina arabiska och persiska sympatisörer.

  Efter miljarder dollar i internationellt bistånd, det enda som fungerar i den palestinska myndigheten är AK-47s.

  Gång på gång har det funnits upprepade möjligheter att skapa en palestinsk stat.
  Det kunde ha varit 1947 genom att acceptera FN:s resolution 181, eller 1948 till 1967 i händerna på de arabiska makterna, eller under 1992 och 2009 i samarbete med Israel och USA – det fanns nästan fyra decennier då en palestinsk stat skulle kunna ha skapats.

  Orsaken till att det inte finns någon “palestinsk stat” är att ingen av arabstaterna faktiskt vill ha en. Detta därför att skapandet av en palestinsk stat vid sidan om Israel skulle innebära erkännande av Israels existens och legitimitet, vilket är helt otänkbart inom muslimskt tänkesätt.
  Palestinska nationalismen har så mycket substans som ett stycke av krigspropaganda. Dess enda mål är att samla araber, muslimer och medlöpare för att slutföra målet som blev frustrerat 1947 – att förgöra Israel.

  Man har skapat nya konstgjorda länder som Syrien och Jordanien där den sistnämnda styrs av en misslyckad saudisk kungafamilj.
  Men dock ingen av dessa Israels kritiker och vänsteraktivister protesterar mot något av dessa nya konstgjorda länder, utan de klagar bara på Israel. På något sätt att kurderna, assyriska kristna kopterna, samt regionens många andra minoriteter styrs av intoleranta arabiska härskare är fullt acceptabelt i deras ideologi.

  Myten om den arabisk-muslimska martyrskap är billig propaganda som härrör från det misslyckade arabiska försök att förgöra Israel och driva dess judiska befolkning “i havet.”
  Detta finansieras av oljepengar som rinner från rika arabiska muslimska diktaturer som Saudiarabien och vidmakthålls genom vänsterorienterade aktivisternas upprepning av en anti-israelisk sovjetisk linjen, som själv är en gammal kvarleva från det kommunistiska stödet för arabiska nationalistpartidiktaturer i Egypten, Syrien och Irak.

  Israel ger större frihet åt sina medborgare och icke-medborgare än vilken arabisk stat som helst i området.

  Om vänsteraktivister verkligen vill agitera för de förtryckta och fördrivna i Mellanöstern borde de ta en titt på situationen i Iran, där en persisk muslimsk minoritet styr över Azerbajdzjansk majoritet och undertrycker deras kultur, språk samt deras nationella strävande.
  Och sedan finns det frågan om en självständig kurdisk stat och rättigheter för det kurdiska folket att återkräva Kirkuk, efter Saddams etnisk rensning.
  Och man ska inte eller glömma situationen för kristna kopter i Egypten som förvägras grundläggande mänskliga rättigheter.

  Men istället fortsätter vänstern att främja det irrationella arabiska muslimska kravet för att undertrycka regionens enda icke-muslimsk stat till förmån för ännu ett arabiskt muslimskt land.

  Den fullständiga likgiltigheten inför rättigheterna för alla som inte är arabiska muslimer är just anledningen till att judarna i Israel kämpar för nationell självständighet

 25. Nej, jag tror inte att det är så som du säger..FN hade inte rätt att dela Palestina.UK hade inte rätt att ge Palestina till andra.Araber fick inte deras frihet från UK som lovat det..

  Titta på UKs arkiv och Turkiets arkiv och Tysklands arkiv….Araber är arga och besvika:-

  Kriget mot Irak (Israels krig-AIPACs krig),kriget mot Libanon,kriget mot Gaza,hot mot Syrien, Hot var mot Yasser Arafat, hot mot Abbas,Israels ockupation går vidare och bosättningar är USAs orättvis politik mot hela Mellanöstern för Israel och mot Palestina..Var är FN:s 28 resolutioner mot Israel ,USA??..Vem styr USAs politik??Vem betalar USAs stöd till Israel??Vem styr USAs kongress??.Israels krigsbrott mot Gaza är största och grovste i vår historia..Var är FN???.
  Spelet gäller arabvärldens område, Oljan, makt och pengar..
  Stoppa USA och Israel..USA måste börja med Israels kärnvapen-200 atombomber- först och förbjudna vapen-vitt fosfor-DIME bomber,FN…
  7 Frågor till politiker i västvärlden!! Många länder i Europa vill ändra lagen för att skydda Israels brott och krigsbrott.!! Detta är rasism,orättvist och olagligt.Detta är inte rättvist.
  Makt är makt, Pengar är pengar, Mördare är mördare.Irak är förstört som land.kriget var på Israels order till Bush och Blair.USA krigar för Israels skull.Mot Libanon,Syriena,Gaza och Palestina.Varför besöker varje USA:s president AIPAC org.först??Vem är AIPAC??Har ISRAEL makt över USA:s politik??.
  Jag vill tala om USA, UK, Frankrike,EU , FN och Israel:s ockupation och brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell rätt men jag vill veta var rättvisan är och hur man kan skapa såna orättvisor mot Palestina i de demokratiska länder som försvarar människans liv och rättigheter.Arabvärlden kommer attkräva alla ersättningar för politikernas brott mot alla lagar och regler i vårt liv och vår värld.
  Jag frågar alla politiker :-
  1- Vem stödjer och hjälper Israels ockupation och alla brott?
  2- Vem stödjer och hjälper Israels kärnvapen och förbjudna vapen??
  3- Vem ger stöd och hjälp till Israel i FN??
  4- Varför försvarar USA,UK Israel orättvist??Vem betalar USA:s stöd till Israel??
  5- Var är alla FN:s resolutioner mot Israel??
  6- Varför går Israels ockupation, brott vidare??
  7- Vem kan stoppa Israel??
  Politikerna i västvärlden begår brott och de är skyldiga och olagliga.
  Denna politik skapar mer orättvisor,hat, rasism, brott och terror..
  Jag väntar på ett svar och ett stopp och ett straff mot alla som begår såna brott och ockupation.Nu är det nog noch stopp..Befria Palestina nu..Det är bättre för alla,USA.

 26. Detta handlar inte om vad jag eller vad du tror, detta handlar om Fakta.
  Och faktum är att judarna har inte ockuperat nåt arabland eftersom det aldrig har funnits nåt arabland kallat Palestina.

  Läs historia och du kommer att lära dig att judarna har haft sitt land där långt innan islam skapades.

  Allt detta handlar om arab- och muslimernas ovilja att acceptera existensen av ett grannland som inte styrs av islam.
  Allt detta handlar om arabisk muslimsk intolerans mot andra religioner!

  Vid 1947 var Israel redan ett fungerande land med språk, kultur, jordbruk, universitet, tidningar och militärstyrka som visade sig vara kapabel att försvara landet mot fler arabiska arméer.

  Den enda som inträffade 1947 var FN-omröstningen för en partitionsplan som dock aldrig genomfördes eftersom den arabiska världen valde istället att förgöra Israel.
  Israel skulle ändå ha förklarat självständighet och kämpat för sin egen överlevnad oberoende av FN-resolutionen.

  Denna omröstning ofta beskrivs som det som skapade Israel, men egentligen var det bara ett försök att fastställa Israels gränser men som misslyckades på grund av arabiskfientlighet som uttryckte sig inte bara mot Israel och dess judiska befolkning utan även mot judar som då bodde i arabländerna.

  Storbritannien som då var kolonialmakten i regionen var emot Israels självständighet och avstod från FN-omröstningen.
  Orsaken till att Storbritannien inte ville ha Israels självständighet var att Britsh Petrolium (BP) var intresserad av att ha goda relationer med oljeproducerande arabländerna.

  Majoritet av Ja rösterna för FN-resolution 181 kom från icke-europeiska länder, främst från Latinamerika och Östeuropa, såsom Bolivia, Brasilien, Panama, Peru, Polen, Ukraina och Sovjetunionen.
  Sju europeiska länder röstade Ja, de flesta nordeuropeiska länder såsom Sverige och Danmark.
  Tolv latinamerikanska länder röstade Ja. Nästan dubbelt så många, och alla de var länder som hade egna nationella ambitioner och hade kämpat mot kolonialismen.
  Iran röstade mot resolutionen men blev dock det andra landet att erkänna staten Israel…

  Säg detta till dig själv åtminstone hundra gånger innan du lägger dig:
  Det har aldrig funnits nåt land kallat Palestina styrt av en arab ledare, därför har israelerna aldrig ockuperat något land.
  Punk.

 27. Hej kronpris,,Balfourdeklaration 1917 säger att landet hetter Palestina inte Israel..När och var hade Israel sitt land???.Israel har inte land-gränser idag…Israel tror på det stora Israel från Egypten till Irak.Var Israel så i historien??

  FN hade inte rätt att dela Palestina enligt FN:s alla lagar…Många judar som är mot Israel tycker att Israel har ingen rätt i Palestina….
  ”Vi firar inte Israels 60-årsdag”
  Publicerad: 14 maj 2008, 04.44. Senast ändrad: 14 maj 2008, 08.21
  Runt om i världen meddelar judar att de inte vill delta i firandet av Israels 60-årsdag. 16 svenska judar skriver idag på SvD Brännpunkt att de ­avstår eftersom Israel bedriver etnisk rensning, bryter internationella lagar, kollektivt bestraffar den civila befolkningen i Gaza och fortsätter att ­förmena palestinierna mänskliga rättigheter och nationellt självbestämmande.
  Den 30 april publicerade den brittiska tidningen The Guardian en deklaration som har författats av bland andra Harold Pinter och som har undertecknats av 100 brittiska judar om orsakerna till att de inte kommer att fira Israels 60-årsdag.

  Vår artikel på SvD Brännpunkt idag, signerad av 16 svenska judar, är en bearbetad och översatt version av deklarationen i The Guardian. Andra versioner av uttalandet har publicerats i USA och Kanada.

  Under maj månad kommer judiska organisationer över hela världen att fira 60-årsjubileet av Israels grundande. Det är förståeligt med tanke på århundraden av förföljelser som kulminerade i Förintelsen.

  Vi är judar som – trots det – inte kommer att fira 60-årsjubileet. Det är hög tid att inse att det ena ­folkets dröm har blivit de båda ­folkens mardröm. Vi måste erkänna också ”den andres” ­berättelse.

  Ett annat folk har fått betala priset för europeisk antisemitism och Hitlers folkmordspolitik. Den palestinske författaren Edward Said framhöll att al-nakba – den palestinska katastrofen 1948 då 700000 palestinier förlorade sina hem och sitt land – är för palestinierna lika traumatisk som Förintelsen för judarna.

  Den israeliska Plan Dalet verkställdes under april 1948, samma månad som den ökända massakern i Deir Yassin och granatattacken på civila palestinier på Haifas marknadsplats. Plan Dalet ledde till förstörelsen av palestinska byar och fördrivningen av den inhemska befolkningen till grannländerna.

  Vi kommer inte att fira.

  I juli 1948 drevs 70000 palestinier från sina hem i Lydda och Ramleh mitt i sommarens hetta utan mat eller vatten. Hundratals dog. Fördrivningen blev känd som Dödsmarschen.

  Vi kommer inte att fira.

  Sammanlagt blev 750000 palestinier flyktingar. Cirka 400 byar ­raderades ut från kartan. Och den etniska rensningen slutade inte där. 1956 utvisades tusentals palestinier (israeliska medborgare) från Galiléen. Och flera tusen till när ­Israel ockuperade Västbanken och Gaza.

  Enligt internationell lag, och FN:s resolution 194, har krigsflyktingar antingen rätt att återvända eller att få ekonomisk kompensation. Israel har aldrig accepterat den rätten.

  Vi kommer inte att fira.

  Vi kan inte fira ett jubileum för en stat som är grundad på terrorism, massakrer och annekteringen av ett annat folks mark.

  Vi kan inte fira ett jubileum för en stat som bedriver etnisk rensning, som bryter internationella lagar, som bedriver en fasansfull kollekiv bestraffning mot den civila befolkningen i Gaza och som fortsätter att förmena palestinierna mänskliga rättigheter och nationellt självbestämmande.

  Vi firar gärna när araber och judar lever i jämställdhet och fred i Mellanöstern.

 28. Judarna har haft ett land i palestinskt område för mer än tusen år innan islam skapades.
  Har du hört talas om kung David och kung Solomon? Kolla länken: http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history

  Romerskt imperiet ockuperat det judiska landet och döpte om det till Philistine (Palestina) för att förtrycka den judiska identiteten.
  Och ca. 600 år efter kom Muhammed och skapade islam vars anhängare ockuperade också judarnas land och fördrev och förtryckte judarna. Men många judar stannade kvar i området i hopp om att någon gång få tillbaka sin självständighet från arabhärskarna.
  Sedan dess har judarna fortsatt att kämpa för sin självständighet tills idag.

 29. Vidare är ca 30% av Israels invånare arab muslimer som har israeliskt medborgarskap och lever i fred tillsammans med israelerna.
  Det var arabländerna som skapade flyktingarna genom att starta kriget mot Israel 1948 men arabländerna har aldrig assimilerade sina arab bröder som blev flyktingar i arabländerna p.g.a. ett krig som de själva hade startat.
  Men flyktingar blev då också nästan en million judar som levde i arabländerna och fick fly p.g.a. samma krig. Araberna konfiskerade deras tillgångar och tvingade judarna att fly till Israel, till Europa och till USA.

 30. Hej kronprins.Yassir Arafats bästa vänner är judar ..Judar kritiserar hård Israels ockupationspolitik idag..Judar bor kvar i arabvärlden..Tro mig ingen har tvingat judar att lämna landet..En del vill lämna landet till Israel..Du måste förstå att israeler kom från olika länder med hjälp av UK..Och det finns FN:s resolutioner som säger Att alla palestinier måste återvända till sina hem och mark men Israel sa nej till alla FN:s resolutioner..

  !967 krigar Israel mot hela arabvärlden..Och 300000 palestinier fick lämna sina hem och mark..Hur fick halv miljon israeler med vapen i handen bo i Västbanken??..Vad gör Israel med östra Jerusalem??..Hur kan Israel ta deras hem och mark med våld??

  När araber sa Ja till Israel då trodde araber att freden kommer snart..Nu och efter 18 år av fredsamtal fick palestinierna mer förtryck,våld och bosättningar..EU ,UK och USA med FN är arga och besvikna på Israel..

  Snälla , Araber sa Ja till Israel men Israel går vidare med fel politik..Palestinierna bor i tält sen 1946…De har rätt att leva om israeler har rätt att leva också..Så med Israels politik blir det mycket svårt att skapa fred….

  USA och Israel måste ändra politiken.

 31. Läs historia Amer.
  Araberna har inte bara förföljt judarna utan de har också förföljt andra religioner såsom kristna. Kolla länkerna:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/kravaller-efter-attentat-i-egypten-1.1023033

  Walid Shoebat en före detta terrorist:

 32. Hej kronprins,,Det är inte historia..Det är inte hisroria….Araber aldrig gör brott mot judar eller kristna..men det hände i Irak och Libanon,Syrien,Egypten osv p.g.a. krig,bråk,olyckor osv..
  I Egypten var en kristen man som våldtog
  en muslim flicka och det bliv bråk..Det hände för 4 dagar sen..

  Idag krigar arabvärlden mot islamister och AlQaida..Islam aldrig sa som vad islamister säger och gör..Du vet om det….

  Islamister tycker att väst och Israel skapar orättvisor mot araber och muslimer..Du vet varför?

  Men vi talar om Israels krig och ockupation för 70 år sen..Om jag ska tänka som dig då behöver jag skriva 100 böcker om vad Israel gör och säger..Vi talar om förtryck och våld mot palestinierna som kristna och muslimer och judar…

  När islamister hör att Europa vill ändra lagen för att försvara Israels brott och krigsbrott hur ska islamister känna sig??
  När kristna kom till Sverige då sa de att muslimer ta bort korset från våra halsar..Men det är lögner för att de vill stanna här..
  När jag läste din inlägg så trodde jag inte det och ville läsa och kolla med FN om det..Tack

 33. Hej , Du vet att araber sa Ja till Israel..Palestinierna fick tala fred med Israel i 18 år vad fick palestinierna,kronprins??.mer våld, förtryck,bosättningar, krigsbrott, brott och stolna mark och hus m.m.

  Hamas vill att Israel erkänner Palestinas rätt och rättigheter och Israel ska lämna 1967 område..Och alla bosättningar men Israel vill leka med fred…..

  Israel finns där men går Israels politik vidare så här då måste man ta olika sätt att Israel förstör att nu är det nog och stopp….USA måste ändra politiken nu..

 34. Nej araberna har aldrig slutat att attackera Israel även under dessa 18 år med ständiga angrep mot civila israeler.

  Walid Shoebat en före detta palestinier terrorist sade följande:
  “The Holocaust never ended but the victims have decided to defend themselves.”
  “The occupation is in the minds of Children who are taught hatred.”
  “Israel was the solution for the world’s greatest refugee problem that went on for two thousand years”
  “Why is it that on June 4th 1967 I was a Jordanian and overnight I became a Palestinian?”

 35. Hej kronprins . en gång du talar om fel historia och andra gång talar du så och si ..Jag frågar dig: Om Israel menar allvar varför bygger Israel mer bosättningar under fredsamtal och Egypten gjorde med andra araber fred med Israel???Läs det här noga:-
  Fakta om Israels rasism,sionim,makt och lögner.fakta är inte lögner .Ljuga ,ljuga och ljuga tills folk tror på dig är USAs politik med Israels politik..De har makt över media och arabernas media finns inte som skulle stoppa deras media..

  Lite av Israels makt-AIPAC-I USA.Vad har AIPAC för makt över USAs politik??Viktigt..
  Den judiska loobyn bedriver framför allten mycket omfattande spionageverksamhet.George Ball,en av USAs mest erfarna,intelligenta,kuniga och modiga politiker,sade vid ett tillfälle:-

  ((Israels amerikanska understödjare utöver inte bara ett mäktigt inflytande på en majoriet av kongressens ladamöter, utan vad kanske än värre är : så gott som inget som berör Israels intressen kan kan göras eller ens diskuteras i verkställande organ utan att detta genast blir av Israels regering.Israels vakande öga inregisterar allt..)).

  Dr Nahum Goldmann,sionistiska världskongressen 1947 sa så här-(( Det är Palestina judarna är intresserade av…Därför att det utgör själva knutpunkten mellan Europa, Asien, Afrika och därmed är centrum för politik världsmakt.Kort sagt: ett militärstrategisk centrum för att kuna behärska hela världen(hela världen).))

  Eisenhowers utrikesministers John Foster Dulles sade ireån på skarpen till sin republikanske partivän William Knowland, när denne hotade med att dra sig tillbaka från sin post som USAs FN-ambassadör sedan Eisenhower meddelat att USA skulle stödja en FN-resolution mot Israel för dess självsvåldiga aggressioner:-

  ((Du bör noga studera denna sak.Vi kan inte ha all vår politik tillverkad i Jerusalem.)).

  Till den mäktige ägaren av Time-koncernen , Henry Luce,sade Dulles också :-

  ((Jag är full medveten om att det är så gott som omöjligt att i detta land föra en utrikespolitik son inte godkänns av judarna..Men jag ämnar föra en politik som gagnar USAs intressen, inte enbart judarnas…Detta betyder inte attjag skulle vara judefientligt, men jag tror på vad Georgae Washington sade i sitt rytbara avskedstal, att en känslomässig sympati för ett främmande land aldrig får påverka oss till att föra en politik som främst gagnar det främmande
  landets intressen.)).

  Viktigt……Viktigt
  Abraham Feinberg , mäktig ordförande För American Bank and Trust Commpany i New York och dessutom inflytelserik i nationella judiska affärer inom demokratiska partiet,sade följande till John Kennedy:-

  (( Vi vet att din presidentkampanj befinner sig i vissa ekonomiska svårigheter.Men vår grupp
  här är villig att hjälpa att du överlåter åt oss att föra USAs Mellanösterns politik under de närmaste 4 åren.Detta skall självklart uppfattas som ett absolut diskret samförstånd oss
  emellan.))..
  Vad sa Kennedy till sionisterna?
  Viktigt….Viktigt….
  Kennedy ,som blev djupt chockad över detta fräcka mutförsök,sade det till hans vän,journalisten Charles Bartlett, som sa att Kennedy var kände sig djupt förolämpad av detta
  oblyga erbjudande från den judiska gruppen.Kennedy sa :-

  (( Om jag någonsin blir president skall jag sörja för att ingen presidentkandidat i framtiden skall kunna utsättas för sådana här skamlösa utpressningsförsök och därmed rädda landet
  från en massa bekymmer och komplikationer)).

 36. Det finns också en islamisk lobby i USA, kolla länken:
  http://www.thereligionofpeace.com/CAIRBaby/pages/cair_fatwa.htm

  Och varför skulle inte judarna kunna bosätta sig i Västbanken och Gaza när 30% av Israels medborgar är arab muslimer?
  Hur kan du anklaga Israel för rasism när arab muslimer får bo in i Israel medan judar inte får bosätta sig i Västbanken?
  Och varför skulle Israel hålla sig till FN:s 1948 fastställda gränser när muslimerna ALDRIG har respekterat dessa gränser?

  Arab ländernas “fredsamtal” med israel är bara en bluff för att vinna tid då arab länderna fortsätter att smygstödja angrep mot Israels invånare.

 37. Hej kronprins,Idag får jag svara: Du frågar fel eller du vet vad fel är men ändå vill ge rätt till Israel..Du måste läsa alla FN:s resolutioner mot Israelsom säger Nej till alla..
  När man säger lobby då menar man hur mycket kan lobby påverka politiken..Muslimernas lobby aldrig har påverkat politiken..

  Det finns judar som bor i Västbanken och Gaza men det går inte att Israel ockuperar mer mark och du vill att judar(bosättare)ska bo där..Indianer har förlorat alla mark så här i USA..
  Rasism kan komma även i Sverige ,Rasism är att man behandlar en vissfolk olika än vad man gör med resten av folk.
  Araber ,som bor kvar i Israel som kunde inte kasta ut, dor de i -Palestina-innan Israel..

  Araber har gett Israel fredsamtal och det finns lag och regler till det.Vill israel fred??.
  Alla politiker som var i Palestina säger att med fredavtal vill Israel mer tid att bygga mer bosättningar..Om du tror på något annat ,får jag fråga dig vad fick palestinierna av fredsamtal??inget..

  Mer våld ,förtryck,krigsbrott, mer bosättningar och brott fick palestinierna..Men jag måste erkänna : Israel gör så här för att arabernas ledare fega och svaga ..de ska få sitt straff från folket.Tack.

 38. Hej kronprins…..Läs det här och jag vill fråga: är det inte fred bättre för Israel??

  På natten den 9 december, 2009, över 200 israeliska soldater innorra Västbanken staden Nablus. Deras uppdrag: att runda upplokala gräsrotsaktivister, vars främjande av folklig kamp Israelhade inget svar på. Bland de som var 45 år gammal Wa’el Al -Faqeeh. Femtio soldater stormade hans hem och pekade sina vapen mot honomoch hans familj som om mannen hade de kommit för att arrestera förkroppsligade enfruktansvärda hot. Men de som känner Al Faqeeh vet att han arbetadeouttröttligt – och på en stor del frivillig basis – till försvar för mänskligarättigheter och främjande av strategier och filosofiPalestinska icke-våldsamt motstånd. Politisk fånge Wa’el Al-Faqeeh har kvarhållits utan åtal avIsraeliska myndigheterna för över en månad, och nu står inför rätta i enmilitärdomstol planerad att inledas den 19 januari. Denbortförandet av Al-Faqeeh från sitt hem, tillsammans med 4 andra aktivister ii Nablus regionen, innebar början på den senare tidens kraftigaIsraels inriktning av ledarna för den palestinska folkliga motståndet. På natten den 9 december, 2009, över 200 israeliska soldater innorra Västbanken staden Nablus. Deras uppdrag: att runda upplokala gräsrotsaktivister, vars främjande av folklig kamp Israelhade inget svar på. Bland de som var 45 år gammal Wa’el Al -Faqeeh. Femtio soldater stormade hans hem och pekade sina vapen mot honomoch hans familj som om mannen hade de kommit för att arrestera förkroppsligade enfruktansvärda hot. Men de som känner Al Faqeeh vet att han arbetadeouttröttligt – och på en stor del frivillig basis – till försvar för mänskligarättigheter och främjande av strategier och filosofiPalestinska icke-våldsamt motstånd. Berövats sin frihet och sin röst, ber vi dig att gå med oss iutöva vår yttrandefrihet, där han inte kan. Hjälp oss att taeffektiva och offentliga insatser för att avsluta hans gripande genom att skriva ett brev tilldin representant och efterfrågan de vidtar åtgärder för hans frigivning. * Att skriva skriva till den amerikanska generalkonsuln i Jerusalem, sehttp://www.popularstruggle.org/content/send-letter-consul-daniel-rubinstein. * För att skriva till den höge representanten för Europeiska unionensUtrikes frågor och säkerhetspolitik, sehttp://www.popularstruggle.org/content/send-letter-baroness-catherine-ashton.

 39. Israeliska soldater jagar ju militanta islamister som gör allt för att underminera det Israeliska samhället och hota dess medborgars säkerhet.

  Läs mina inlägg ovan där framgår att det har funnits många tillfälle där dina palestinier kunde ha fått egen stat men de tackade nej därför att islamisterna tillåter inte att 1% av Mellanöstern (Israel) inte styrs av sharialagen!!
  Detta därför att islam är korrosiv, rasist, odemokratisk och hatfull.

 40. Hej kronprins, När (judar) begår brott och ockupation säger de att det står det i Judarenas religion..Vill de israelerna ta den här mark så säger de att det kommer i religion..Vill de israelerna förstöra något så säger de att religionen säger så…osv.

  De tog hela Palestina och de säger att religionen vill ha så…

  Islamisterna försvarar sig mot vad israelerna gör för brott…….Men islamister gör fel och de hoppar över gränerna.Islam säger NEJ till de.

  Israelimister.israelism,judextremister,högreextremisterna i I Israel,kristna sionisterna, sionism, judismen m.m. vad är det för något??

  Islam som juendom och kristendom kommer från samma Gud=Abrahams Gud=Jesus Gud = Allah på arabiska= skapare till allt.

  Så Visa mig att Islam är rasist och hatfull(inte muslimer) men Islam..Islam sa och säger att rättvisan är grundstenen till allt..

  Och Israel har inte rättvisan..Islam säger att alla människor är lika ..Men Israel är mot judar i Israel som kommer från Asien t.ex.Islam säger att det finns ingen tvång i Islam och Islam talar om fred först och om krig när det behövs..

  Islam är sista Guds ord till människor.Islam säger att ni ska tro på alla religion på Gud .Det går inte tro på Islam och ni ska inte tro påjudendom eller kristendom.Muslimer har samma respekt till Mohammed eller Jesus eller Mosses..
  Alla är lika och alla från Gud..

  Du kan inte bara kasta ord så här mot den eller det..Tack

 41. Israelerna har inte ockuperat något annat land därför att har aldrig funnits nåt land kallat Palestina.
  Palestina är ett område där judarna har levt sedan flera tusen år tillbaka.
  Palestina är inte ens ett arabiskt ord!
  Det var det romerska imperiet som döpte om judarnas land till palestina för att underminera judarnas identitet, och 600 år därefter kom muslimerna och tog ännu mer mark från judarna.
  Jordanien är också en del av palestina som muslimerna har fått av britterna och FN.
  Judarna fick bara 11% av det totala palestinska området.

  Israel vill inte ha terror:
  http://blogg.aftonbladet.se/25245/2009/04/1174472

  Det media inte berättar om Israel
  http://al-hamatzav.org/permalink/det-media-inte-berattar/

 42. Hej ,Jag tänkte och tänkte på alla dessa dagar mellan död och liv sen hitta jag det här:-

  BERTRAND RUSSEL,den världsberömde engelske filosofen,nobelpristagaren och fredskämpen, har sagt följande i ett tal den 31 januari 1970:-

  OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

  Bertrand Russel var en av förra århundradets främsta filosofer, matematiker och på
  senare tid även fredskämpe. Nobelpristagare i litteratur 1950. Hans stora arbete PRINCIPIA MATHEMATICA i tre volymer tillsammans med A.N. Whitehead.

  Russell anses vara medgrundare till både den symboliska logiken och den analytiska filosofin samt betydde mycket för den matematiska filosofin genom sitt arbete med logicism. Han blev också en mycket läst och uppskattad författare med åsikter om moral och samhället och var också känd för sitt motstånd mot kärnvapen.

  HUR SÅG HAN PÅ KONFLIKTEN I MELLANÖSTERN?

  I ett berömt tal ett tal den 31 januari 1970 sade han följande:

  “Det palestinska folkets tragedi är att deras land bortskänktes av en utländsk makt till ett främmande folk för att skapa en ny stat, som ledde till att hundratusentals oskyldiga människor gjordes till permanent hemlösa flyktingar och att deras antal bara ökat med varje ny konflikt. Hur länge kan världen uthärda denna med berått mod genomförda grymma tragedi?

  Det är fullständigt självklart att dessa fördrivna palestinier har all rätt att återvända till sitt hemland och att Israels förnekande av denna rätt är själva hjärtpunkten och huvudorsaken till den ständigt pågående konflikten. Inget folk någonstans i världen skulle acceptera att fördrivas en masse från sitt eget land. Hur kan då någon begära att Palestinas folk skulle acceptera en bestraffning som ingen annan skulle tolerera?

  Det sägs ständigt att vi måste sympatisera med Israel på grund av de lidanden som judarna fick utstå i Europa av nazisterna. Detta är sannerligen inget skäl att föreviga något lidande. Vad Israel gör nu kan aldrig förlåtas och att åberopa sig på det förflutnas skräckvälde för att rättfärdiga dagens är inget annat än rent och skärt hyckleri.

  Israels brott och försyndelser är många och svåra, Israel dömer inte bara ett stort antal flyktingar till elände, utsatta för vedervärdiga bombangrepp, och Israel dömer inte bara talrika palestinier till ett grymt och godtyckligt militärstyre, utan Israel dömer dessutom de arabiska nationer som vunnit sin självständighet från kolonialismen till fortsatt fattigdom, eftersom det militärt topprustade Israel är en sådan utmaning mot de arabiska staterna att dessa måste anslå stora summor för militära ändamål som annars skulle kunna investeras för fredlig nationell utveckling.

  Rättvisan kräver att det första steget mot en uppgörelse för att få slut på lidandena och blodsutgjutelsen i Mellanöstern måste bli ett israeliskt tillbakadragande från alla de ockuperade territorierna i juni 1967. En ny världskampanj behövs för att upprätta rättvisa för Mellanöstern svårt hemsökta och lidande folk…………VIva Palestina for ever..

 43. Bertrand Russel har fel, britternas elit har varit emot Israels självständighet därför att BP (British Petrolium) vill ha goda relationer med oljeproducerande arabländerna.
  Och Israel har ingen olja…

  Det finns över två millioner arab muslimer som lever i Israel idag och är Israels medborgare, dessa araber blev inte alls hemlösa som B. Russel felaktigt påstår.

  Orsaken till konflikten är den muslimska religiösa intoleransen mot alla icke muslimer.

  Under mer än tusen år har Islam varit civilisations seriemördare, decimerat kulturer och religioner, utövat etnisk rensning, folkmord, krig och terrorism. Islam är idag direkt eller indirekt involverad i konflikter eller terrorism på nästan alla kontinenter. Moderna islamiska rörelserna har sammanfört det krigsverktyget från sociala medier och gammal fanatisk tro med kvarlevor av nationalsocialismen och kommunismen för att skapa en globalmördarmaskin.

 44. Hej kronprins,Alla har fel men Israel har bara rätt!!!!..
  Om jag ska tala för dig den tiden 1920-2009 då måste jag säga att det finns bara Israel som har gjort såna brott i världen..

  Talmud,vet du vad det är??..Läs det ..Islam säger och menar att om de lyssnar inte och gå vidare med ockupation ,brott,mord,massmord,krigsbrott,våld, förtryck, blodbad,döda barn och kvinnor,aparthied,rasism och sionism med terror så stoppa r ni de med alla medel för att bli fred…..

  Du har myckel fel..Vad ska hända om araber kastarut israeler från deras hem och mark??….Hälsa USA att USA måste ändra politik och skaffa fred .det är bättre för Israel..

  Araberna lämnar Inte Palestina i sionismens hand. Det ska hela världen veta..Aldrig i livet..Samtal är slut.Utan fred!!

 45. Det var arab muslimerna som har ockuperat judisk territorium sedan islam skapades av sin falsk profeten muhammed.
  Judarna har haft sitt land där flera hundra år innan islam föddes på 600-talet.

  Islam är idag direkt eller indirekt involverad i konflikter eller terrorism på nästan alla kontinenter.
  Islamiska rörelserna har sammanfört den sociala medier och gammal fanatisk tro med kvarlevor av nationalsocialismen och kommunismen för att skapa en globalmördarmaskin.

  Islam är intolerant, korrosiv, odemokratisk och hatfull.

 46. Tala om Talmud..först..Tala om sionism..Tala om (Judendom)…Islam är judendom och kristendom..Islam har inget fel ..Islam är Guds ord=Jesus Gud= Abrahims Gud= Mosses Gud= Allah på arabiska…
  Gud sa: ni kommer aldrig att hitta fel i Islam..
  Israelism, israelister,sionister,kristna sionister, israelextremister, vad är det för nåt??..Ett enda land som skapat krig och dödmaskin i världen är USA(Israel)..För ut var det UK, Frankrike och några länder till.Titta var PAris gjorde med Algeriet..Algeriet befriade s med 1,4 miljoner döda soldater..Läs det.. Frankrike erkänner de tidigare militära att begå sina brott nukleära Algeriet..Om Michel Ferguson..
  Och det här.. Frankrike används den algeriska kärnvapenprov
  Och det här….
  Jurist som tar emot Frankrikes kärnvapenprov i Algeriet
  Och det här som händer varje dag..
  Angrepp på palestinsk egendom
  Genom en rapport från FN: s kontor för samordning av humanitära frågor om rädsla för repressalier från nybyggare riktas till cirka en kvarts miljon palestinier som svar på den israeliska regeringens beslut att frysa bosättningar, och i väntan på evakuering av utposterna på Västbanken. Varierade attacker från bosättare, som nyligen blivit aktiva mellan förbränning av träd och angrepp på palestinsk egendom och stängningen av korsningen som leder till sina byar.
  Om Israel och USA inte stoppa det så kommer aldeig muslimer att vara TYSTA..
  Läs det här..Symboler-bibliska- för den amerikanska vapen i Irak,i Afghanistan, en evangelisk..USA lekar mycket farligt,kronprins..Om USA vill förstöra världen för andra mot andra då söga alla -stopp-.

 47. Islam tillåter varken demokrati eller yttrandefrihet. Islams historia är sedan begynnelse fylld med barbari.
  Muhammed organiserade 65 fälttåg under de senaste tio åren av sitt liv och personligen ledde 27 av dem.
  Ju mer makt han fick, desto mindre ursäkt han behövde för att gå till strid, tills han slutligen började attackera folkgrupper bara för att de inte ingick i hans växande imperium.
  Glorifiering av våld, skoningslös krigsherre, plundrare, pedofil, massmördare av judar och icke muslimer, så beskrivs Muhammed i koranen.

  Muhammeds mest trogna anhängare och även hans egen familj vände sig mot varandra strax efter hans död.
  Det fanns fyra kalifer (ledare) inom de första tjugofem åren efter Muhammeds död. Den tredje kalifen mördades av sonen till den första. Den fjärde kalifen mördades av den femte, som lämnade en 100-årig dynasti som slutade i ett vidrigt, omfattande blodbad genomfört av ättlingarna till Muhammeds farbror.

  Muhammeds egen dotter (Fatimah) och hennes make Ali överlevde inte särskild långt efter hans död. Fatimah dog inom tre månader av stress från förföljelser medan hennes make Ali blev mördad strax efter. Deras son (Muhammeds barnbarn) dog i strid med den gren som idag kallas för sunniter medan hans folk blev shiamuslimer som tror att Muhammed utsåg Ali till sin efterträdare…

  Efter korsfararnas tid då européerna slog tillbaka efter det att muslimerna hade med svärd ockuperat två tredjedelar av den kristna världen, från Spanien till Syrien, fortsatte arabisk slavhandeln i ytterligare 1300 år. Tills trycket från Christian-baserade länderna tvingade islamiska nationer att förklara slavhandeln olagligt (i teorin).

  Idag finns det inte någon annan religion i världen som konsekvent och systematiskt bedriver terrorism i religionens namn såsom islam.

  Varför skulle israelerna bry sig om millimeter gränser när fienden aldrig har respekterat dessa gränser??
  Om Israel hade velat utrota palestinierna hade de redan gjort det för länge sedan. Israel är bara tvungen att svara palestiniernas kontinuerliga aggression på det sätt de tycker lämpligt och för att försvara sitt land måste israelerna döda sina fiender, det finns bara inget annat alternativ.

  Det enda landet i Mellanöstern som gav medborgarskap till palestinierna i sitt eget territorium är Israel.
  De andra arabländerna i Mellanöstern som Jordanien, Saudiarabien, Libanon, Kuwait och Egypten vägrade att ge arabiska flyktingarna medborgarskap, trots att bara några år innan var de medborgare i dessa länder.
  De flesta av arabländerna behandlar fortfarande palestinier mycket värre än Israel någonsin har gjort

  Må israelerna alltid vara modiga mot sina blodtörstiga förrädiska fiender!

 48. En del bra och en del är lögner.palestinierna får bara återvända till deras hem och mark enligt FN..Israel hatar FN..Varför,kronprins??

  Israels organhandel.Vad är det??

  Israels DIME-bomber.Vad är det??.Kan man döda med att öppna magen på en kvinna som är gravid,kronprins??.Israel har gjort-deir yassin-titta på google..

  Islam som du kan finns inte..Muslimer har gjort mycket men är det från Islam???

  Om Muhammed. .Du måste ha bevis annars är det lögner.Ta fram beviset,kronprins……Det finns också Muhammedbilder-fakta- från sjuka.

  Problemet är att arabernas ledare kan inte sätta media mot allt detta med fakta om sionisternas lögner..

  Men idag ska allt lögner fram,sa många i arabvärlden..

  Fakta ska styra Palestinafrågan..

  Nu är det stopp.USA måste ändra politiken..

  Stoppa AIPACs politik och lögner,världen..
  De för makt,pengar,krig och ockupation med olja…..Men never..never..

 49. Dagens FN består av många muslimska länder som hatar Israel och vill tvinga Israel att ta emot arabflyktingar på grund av ett krig som arabländerna har startade mot Israel. De vill underminera och utplåna Israel.
  Dessutom säger dagens FN ingenting om nästan en million judiska flyktingar som också tvingades fly från arabländerna när araberna startade krig mot Israel. Dessa judiska flyktingar fick aldrig återvända till sina hem heller.

  Organhandel har varit mest en sneddriven propaganda av vänstermassmedian för att smutskasta Israel.
  Det handlar ju faktiskt om att Boström antydde att Israel systematiskt, och med statens godkännande, dödade palestinier för att sno deras organ. Detta är falskt därför att det var en rättsläkare som i BROTT mot israeliska regler tagit hud m.m. från israeliska och andra lik (som inte har dödats för att snos på sina organ, utan som redan hade dött).

  Gölm inte att muslimerna härskar 99% av Mellanöstern medan Israel är bara 1% av området.
  Ändå tillåter inte muslimerna Israels existens.

  Och om Islam finns det allting i koranen och muslimerna följer koranen som skrivits av Muhammed.
  Muslimerna har attackerat, invaderat och förtryckt många länder och nästan hela sydeuropa tills korsfararna kom och slåg dem tillbaka.

  Följande är några suror tagna ur koranen där man uppmuntrar muslimer att slå sina kvinnor och att förakta och skära halsar av de otrogna:

  [2:191] Ni får döda dem som för krig emot islam, och ni får driva ut dem. Förtryck är värre än mord. Slåss inte emot dem vid den Heliga Moskén, såvida de inte attackerar er där. Om de attackerar er, får ni döda dem. Det är det rättvisa straffet för dessa otrogna människor.

  [4:34] Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna och Gud har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta eftersom det är Guds budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan överge dem i sängen, och sedan får ni slutligen slå dem. Om dem lyder er får ni inte överträda mot dem. Gud är Den Högsta, Ojämförliga.

  [4:101] När ni färdas, begår ni inget fel om ni avbryter era böner (Salat), om ni befarar att de otrogna kan attackera er. De otrogna är sannerligen era värsta fiender.

  [5:33] Det rättvisa straffet för de som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.

  [5:38] Vare sig manlig eller kvinnlig, ska ni avskura tjuvens hand som straff för dess brott, för att tjäna som exempel från Gud som är Allsmäktig och Vis.

  [5:45] Och i den fastställde vi följande; ett liv för ett liv, ett öga för ett öga, en näsa för en näsa, ett öra för ett öra, en tand för en tand, och en likvärdig skada för en likvärdig skada. Ger man upp sin rätt till repressalier i form av välgörenhet, kommer det att sona ens synder. De som inte styr enligt Guds uppenbarelser är de orättvisa. De som inte dömer som Allah har visat är Zalimun (polyteister och lagbrytare…)

  [5:51] O ni som tror, alliera inte er med Judar och Kristna; dessa är allierade med varandra. De bland er som allierar er med dessa, hör hemma hos dem. Gud vägleder inte de som överträder.

  [5:59] Säg, “O skriftens folk (judar och kristna), är det inte så att ni hatar oss för att vi tror på Gud, och på det som uppenbarades för oss, och på det som uppenbarades före oss, och för att de flesta av er inte är rättfärdiga?”

  [5:60] Säg, “Låt mig tala om för er vilka som är värst i Guds ögon: de som fördömts av Gud efter att ha ådragit sig Hans vrede tills Han gjorde dem till lika avskyvärda som apor, grisar och idoldyrkarna. Dessa är mycket värre och längre bort från den rätta vägen.

  [8:12] Kom ihåg att Herren inspirerade änglarna: “Jag är med er; så hjälp de som trodde. Jag kommer att sätta skräck i hjärtat på de icke troende. Ni får slå dem ovanför halsarna, ni får till och med slå vartenda finger.”

  [9:23] O ni som tror, förena er inte ens med era föräldrar eller era syskon om dessa föredrar att inte tro i stället för att tro. De ibland er som förenar sig med dem överträder.

  [9:33] Han är Den som sänt Sin budbärare med vägledningen och sanningens religion, och kommer att få den att dominera alla andra religioner, trots idoldyrkarna.

  [9:38] O ni som tror, varför blir ni så hårt bundna till marken när ni uppmanas “Mobilisera för Guds sak”? Har ni valt detta världsliga liv i stället för Livet Efter Detta? Materian tillhörande denna värld, jämfört med Livet Efter Detta, är lika med noll.
  [9:39] Om ni inte mobiliserar kommer Han att överlämna er till smärtsamt straff och ersätta er med andra människor; ni kan aldrig skada Honom det minsta. Gud är Allsmäktig.

  [9:123] O ni som tror, ni ska bekämpa de icke troende- låt dem finna er obevekliga – och vet att Gud är med de som fruktar Honom.

  [24:2] Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra rapp vardera. Tveka inte av medkänsla från att utföra Guds lag, om ni verkligen tror på Gud och den Sista Dagen, och låt en grupp troende bevittna deras straff.

  [47:4] Möter ni de icke troende får ni slå deras halsar. Tar ni dem tillfånga, får ni släppa dem eller hålla dem gisslan tills kriget tar slut. Om Gud så önskat, skulle Han ha kunnat ge er seger utan krig. Men Han testar er på så sätt med varandra. Vad gäller de som dödas för Guds sak, kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo.

  [48:29] Muhammed Guds budbärare och de med honom är hårda och stränga mot de otrogna, men snälla och medlidsamma mot varandra.

 50. Hej,, du har börjat med fel ,bevisa vad FN tycker som du skrev..Du har inte svarat en enda fråga av mina frågor..Var är ditt bevis om Muhammed(massmördare..osv.).

  Om judar är det lögner..Judar bor kvar i hela arabvärlden och de som är i Israel fick resa själv till Israel..Egypten fick betala till dem pengar för vad de har lämnat i Egypten..Du ser vad Israel gjorde när Israel fick UKs ord( Balfourdeklaration 1917)på att sionister ska få Palestina som ett hem till dem.Rätt eller fel?..
  Om Israels organhandel ..Israel har erkänt..du vet inte kanske..Ska man hoppa på USA och sägar att USA är så stor , vi vill ha en bit mark..Sionisterna kunde få en bit mark i USA..Varför inte.??

  Vad tycker du om det här:- Hej Mona ,, Var är Palmes Politik,Mona???.Var är Palmes vänner ,sverige och rättvisan??..Vad sa Palme om allt?? Och Sveriges utrikespolitik??.
  Vi kommer aldrig att glömma Palme, Palmes tankar, Palmes ord och Palmes samvete..
  Palme var den bästa och den sista..Palme var politiken och politiken var Palme..Palme var freden , friheten och folkrätten…Palme var Sveriges fakta till hela världen..Var är Palme ,Mona ?? Vem har skjutit sista skottet mot Palme???
  Ska vi se Palmes politik leva igen ??Alla ska kunna Palmes politik .Alla ska lära sig Palmes politik..Alla ska älska Palmes politik..Alla ska leva med Palmes vilja.Politiken är att vilja, sa Olof Palme..Vi väntar på dig ,Olof Palme!..Tack, Mona..
  Vad tycker du om det här:-Dr A Carlebach, Cheredaktör för den inflytelserika israeliska tidningen Maariv ,säger den 7 10 1955 1955 1955 i sin tidning följande:-

  (( Islam är fienden till all fruktbar tanke , alla verkliga initiativ och alla produktiva ideer.Islam har inte åstadkommit något gott i det förflutna , och kommer aldrig heller att göra det i framtiden. Islam representerar mörk reaktion för hundratals miljoner mänskliga varelser.))

  vad tycker du om det här:-Dr Nahum Goldmann sa 1947,1947

  ((Det är Palestina judarna är intresserade av därför att det utgör själva knutpunkten mellan Europa, Asien och Afrika och därmed är centrum för politisk världsmakt. Kort sagt: ett militärstrategiskt centrum för att kuna behärska hela världen.))

  David Ben Gurion sa 1950 1950: Ni måste kämpa oryggligt och oupphörligt -genom invasion eller diplomati-för att förverkliga det israeliska imperiet som omfattar området mellan Nilen(Egypten) och Eufrat(Irak).
  Och det här:-Yeshayahu Ben Porat,knessetledamot,Israel 1972 sa : det är sant att det inte existerar någon sionism,ingen bosättning och ingen judisk stat ,utan fördrivning av araber och konfiskering av deras mark.

  David Ben Gurion erkänner i en bok, The jewish Paradox 1978 sidan 99 och sa: Vi har stulit deras(palestiniernas) land.Varför skulle palestinierna acceptera det??, frågar han….

  Otrogna är alla som vill döda Islam och vill de kriga mot Islam..Islam som livs lära har också försvar som USAs försvar..Svara på mina frågor.Tack

 51. Judarna vill inte ha någon bit mark, de vill ha sitt eget land som blivit ockuperat av muslimerna.
  Läs historia. Muslimerna har invaderat och mördat andra folkslag sedan falsk profeten Muhammed skapat sin blodiga sekt. Kallad islam.
  Sedan 1400 år tillbaka har ni bara skapat krig, förtryck och elände hela tiden

  Du glömmer att det var FN som 1947 röstade fram en partitionsplan där judarna fick rätt till sitt eget land men muslimerna förkastade den och startade krig mot det lilla landet Israel, ett krig som pågår fortfarande idag.

  Inte bara judar som förföljs och förtrycks i muslimska länder utan också kristna och andra religioner.

  Ge islamister en ursäkt för att bedriva besinningslöst våld, mord och förödelse såsom Muhammeds karikatyrer och de kommer att bränna ambassader ta oskyldiga som gissla, spränga sig själva i offentliga platser och göra allt i sin makt för att urskillningslöst döda vem som helst.

  Blood For Cartoons:
  http://www.liveleak.com/view?i=343_1179847522

  hamas using children as human shields:
  http://www.youtube.com/watc…p;feature=related

  Talibanerna bedriver häkta islam – precis som Muhammed gjorde för 1400 år sedan.
  Den falska profeten har aldrig gjort ett hederligt dagsverke i sitt liv utan bara plundrade och mördade judar och andra folkslag och förslava deras kvinnor.

  Islam är inget annat än kaos och blodspillan.

  När inbördeskriget bröt ut i Algeriet1992 psykopatiska islamister med macheter hackade till döds 110 000 algeriska civila. Inga tårar rann ner kinderna av vänstern “rättighetsaktivister”. Inga bilder av dessa döda människor – spädbarn, barn, kvinnor och män – dök upp på affischer i europeiska eller amerikanska gator. Ingen marscherade för att protestera mot dessa vidriga mord.

  Vidare har vi den armeniska massakern också känd för den armeniska förintelsen, där turkiska muslimer systematiskt förföljde den armeniska befolkningen under och efter första världskriget.
  Turkiska militärer tvingade armenierna från sina hem och tvingade dem att marschera hundratals mil utan mat och vatten mot öknen i det som idag är Syrien.
  Massakrerna omfattade alla åldrar och kön, där våldtäkt och andra sexuella övergrepp var vardagsmat.
  Det armeniska folkmordet är det näst mest studerade fall av folkmord efter Förintelsen.

  I vilket muslimskt land finns det egentligen fred, framsteg och demokrati? Ingen.

  De flesta har hört om somaliska pirater, blodbadet i Sudan, förtryckande samhället i Saudiarabien, Irak, Iran, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Egypten, och så vidare.
  Islam har bara skapat underutveckling och ignorans.

  “fredliga muslimer”:
  http://www.liveleak.com/view?i=7ac_1180244869

  Islam är korrosiv, rasist, extremist, odemokratiskt och hatfull.

 52. Hej , orättvis, dålig politik skapar orättvisor,mord,krig krigsbrott, blodbad och terror..
  USA kommer aldrig att styra i Mellanöstern..Varför dör USAs soldater och för vem??
  Folket i USA som betalar ,skatt, till alla AIPACs krig och Israels krig….
  Folket i USA måste veta allt om det..Du har inte bevis och bu bara skriver utan bevis…Fakta finns i FN.. och i google……

  Israel lobbyn i USA
  Termen Israel lobbyn i USA (ibland kallas Sionistiska Lobby eller, mer korrekt, den Judiska lobbyn) Är en term som används för att beskriva de olika koalition av grupper och individer som söker och har försökt att påverka utrikespolitik USA stöd för sionismen, Israel eller särskilda strategier för dess valda regering.[1][2] Dessa organisationer har inkluderat politiska, sekulär och religiösa grupper Jewish-amerikanerSamt icke-judiska organisationer av politisk, sekulära och religiösa Christian Amerikaner. Dessa grupper har enligt rapporter ökat i storlek och inflytande över åren. Begreppet i sig har varit föremål för debatt och kritik under åren, om dess klarhet och exakt definition.
  Kritik mot begreppet
  Enligt William SafireUttrycket “Israel Lobby” kom i bruk på 1970-talet och, i likhet med begreppet “Kina lobby”Bär” den nedsättande klang av manipulation. “[68] Han skriver också att anhängare av Israel mäta graden av upplevd animus mot Judiska staten av begreppet valt att hänvisa till lobbyn: “pro-israeliska lobbyn” används av dem som har den mildaste oppositionen, följt av “israel lobbyn”, med begreppet “judiska lobbyn” är anställda av dem som har de mest extrema anti-Israel yttranden.[68]
  Enligt Walt och Mearshimer, “Att använda termen” Israel Lobby “i sig är missvisande … Man kan mer exakt dub detta” pro-israeliska samhället’…” eftersom detta inte lobbyn i ett främmande land, snarare är det sammansatt av amerikaner.[69][70]
  [Redigera] Inflytande
  Mearsheimer och Walt har samlat och citerade några av de lobbyister synpunkter på sina organisationers politiska kapital. Till exempel, Mearsheimer och Walt quote Morris Amitay, Fd AIPAC chef som säger, “Det är nästan politiskt självmordsbenägen … för en medlem av kongressen som vill söka omval ta någon ställning som kan tolkas som anti-politik konservativa israeliska regeringen.”[71] De citerar även en Michael Massing artikel i vilken en staffer[vem?] sympatiskt inställda till Israel sade: “Vi kan räkna med långt över halva huset – från 250 till 300 medlemmar – att göra reflexmässigt vad Aipac vill.”[72] Likaså har de citerat tidigare Aipac tjänsteman Steven Rosen illustrerar Aipac makt för Jeffrey Goldberg genom att sätta en servett framför honom och sade: “I ett dygn, vi kunde ha underskrifter av sjuttio senatorer på denna servett.”[73]
  Vissa politiker har framfört dessa åsikter. Tidigare Arab-American U. S. Senator James Abourezk skrev:
  … den amerikanska kongressen är föraktligt i sin tystnad. De är alla köpas av den israeliska lobbyn och är rädda för att kritisera. Om detta skulle hända i något annat land i något annat land, skulle det bli tal om golvet i kongressen, infört lagstiftning för att stoppa bistånd och annan hjälp till vem som helst skulle begå denna grymhet. Men eftersom deras kampanj pengarna kommer från den israeliska lobbyn, vi hör bara tystnad.[74]

 53. Hej , USAs politik vet vem islamister är.!!
  Och de vet vad israelister, israelism, israelextremister, sionister,kristna sionister(Bush), anti -islamister m.m .

  Har USAs hjälpte Al-qaida(islamister)med vapen och pengar mot Rysslands ockupation av Afghanistan,kronprins??.Svara Ja eller Nej??

  De var vänner va??..Vad hände sen???.

  MVH.

 54. USA:s invånare består ju av invandrare från olika delar av världen, så det är väl inte så konstigt att det finns judar i olika poster inom amerikanskt samhälle som bildade en lobby för att försvara sina intresse precis som det finns en muslimsk lobby i USA också, men den muslimska lobbyn (c.a.i.r.) som faktiskt får bistånd från de amerikanska skattebetalaren pratar du inte om…?

  USA hjälpte muslimerna i Afghanistan mot sovjetkommunismens förtryck utan att veta att muslimerna är som falska hundar som biter alla icke muslimer som hjälper dem. Därmed har muslimerna visat igen att de inte är att lita på…!
  USA hjälpte också Irak under kriget mot Iran utan att veta att Saddam också var som en falsk hund som biter dessa som hjälper honom.
  USA har också hjälpt muslimerna i Kosovo mot serbiskt angrepp och försökt hjälpa muslimerna i Georgia mot ryskförtrycket, vilket betyder att amerikanerna inte hatar muslimer på samma sätt som muslimerna hatar USA.

  Islam är korrosiv, rasist, extremist, odemokratiskt och hatfull.

 55. Hej..En gång säger du om Islam,araber,muslimer så och si..Nästa gång säger det samma ..Utan bevis…Men har USA-Israel fel en gång bara??

  USA och Israel har makt och de kan göra saker bättre men de gör inte.Varför??

  Var är FN??..Vem styr FN??.Tycker du att FN är bra för oss eller för USA och supermakterna??…Haiti säger att USA fär inte ockuperar landet!!!.Hat,hot och allt detta, varifrån kommer??.det måste finns orättvisor,krig,brott, ockupation,våld och förtryck m.m..eller hur??
  Men Irak är förstört totalt nu. 8 miljoner av 27 miljoner mellan dog(1,5 miljon) och fölorat en i familjen och sjuk, lämnat Irak, 400000 barn dog 1990-2005, kvinnor utan deras män m.m. El, vatten , luft m.m är förstört av alla förbjudna vapen enligt alla expeter..Irak idag hatar inte USAs folk men USAs politik..Jag hatar Bush och Blair med deras politik men jag har USAs vänner och USAs folk …Judar har makt i USA och det är rätt men de ska inte förtrycka andra för makt,pengar och olja m.m..Muslimer har lobby men utan makt….Israellobby har makt och bestämmer i USA(AIPAC)…Aipac som bestämmer över USAs politik och USAs kongress…Muslimer har inte det..

  Man hatar orättvis politik.politiska beslut som är fel och brottlig….Islamister dödar muslimer de är falska hundar som AIPAC lurar USAs folk..Det finns Falska hundar och grisar över allt..Saddam fick inte stöd från araber annars kommer inte USA in till Irak..Saddam kunde göra som han villpå USA om han fick arabvärldens stöd..Hans parti gör det nu..USA ska betala alla ersättningar till Irak och Palestina..Du säger lika om Islam men jag säger så här när man får skit från någon som inte kan allt då erkänner han att man är bra och klok,ordspråk på arabiska…Islam är mycket bättre än såna ord som kommer från sionister…
  Här är bevis på lögner mot Irak från två falska hundar B.B:-
  Jag vill hälsa till USAs folk med respekt och säger att Ta makten i USA.. Jack Straw’s Secret varning till Tony Blair om Irak
  Michael Smith
  En “hemlig och personliga” brev från Jack Straw 25 03 2002, dåvarande utrikesminister, att Tony Blair avslöjar graverande tvivel i hjärtat av regeringen om Blairs planer för Irak ett år innan kriget började.
  I brevet, av vilket en kopia offentliggörs för första gången i dag, varnade statsministern att målet för ett militärt ingripande i Irak var av tvivelaktig legalitet och skulle finnas någon garanti för en bättre framtid för Irak, även om Saddam Hussein togs bort.
  Den sändes 10 dagar innan Blair mötte George Bush, då den amerikanske presidenten, i Crawford, Texas, i april 2002. Dokumentet innebär klart att Blair redan planerar för ett militärt ingripande trots att han fortsatte att hävda att den brittiska allmänheten för nästan ett år att inga beslut hade fattats.
  Skrivelsen kommer att vara en central del av den bevisning som Chilcot utredning om Irakkriget när det frågor Straw denna vecka.

 56. USA har inte så mycket makt som du tror, USA kan inte lösa alla konflikter i världen.
  Människorna i andra länder har också ett ansvar för vad de gör.

  Det är ju mest irakier som mördar irakier, shiamuslimerna och sunnimuslimerna har hatat varandra sedan islam skapades och de mördar varandra nästan varje dag.
  Du kan bara inte bara skylla allting på USA, muslimerna har också ett ansvar för dessa vidriga angrepp mot sitt eget folk, vilket beror på deras religiösa fanatism.

  Islam är korrosiv, rasist, extremist, odemokratiskt och hatfull.

 57. Hej,Här är bevis till alla..Om allt och alla..Läs det här alla…Och säg det till andra..det här är sista svar..

  BERTRAND RUSSEL,den världsberömde engelske filosofen,nobelpristagaren och fredskämpen, har sagt följande i ett tal den 31 januari 1970:-

  OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

  Bertrand Russel var en av förra århundradets främsta filosofer, matematiker och på
  senare tid även fredskämpe. Nobelpristagare i litteratur 1950. Hans stora arbete PRINCIPIA MATHEMATICA i tre volymer tillsammans med A.N. Whitehead.

  Russell anses vara medgrundare till både den symboliska logiken och den analytiska filosofin samt betydde mycket för den matematiska filosofin genom sitt arbete med logicism. Han blev också en mycket läst och uppskattad författare med åsikter om moral och samhället och var också känd för sitt motstånd mot kärnvapen.

  HUR SÅG HAN PÅ KONFLIKTEN I MELLANÖSTERN?

  I ett berömt tal ett tal den 31 januari 1970 sade han följande:

  ”Det palestinska folkets tragedi är att deras land bortskänktes av en utländsk makt till ett främmande folk för att skapa en ny stat, som ledde till att hundratusentals oskyldiga människor gjordes till permanent hemlösa flyktingar och att deras antal bara ökat med varje ny konflikt. Hur länge kan världen uthärda denna med berått mod genomförda grymma tragedi?

  Det är fullständigt självklart att dessa fördrivna palestinier har all rätt att återvända till sitt hemland och att Israels förnekande av denna rätt är själva hjärtpunkten och huvudorsaken till den ständigt pågående konflikten. Inget folk någonstans i världen skulle acceptera att fördrivas en masse från sitt eget land. Hur kan då någon begära att Palestinas folk skulle acceptera en bestraffning som ingen annan skulle tolerera?

  Det sägs ständigt att vi måste sympatisera med Israel på grund av de lidanden som judarna fick utstå i Europa av nazisterna. Detta är sannerligen inget skäl att föreviga något lidande. Vad Israel gör nu kan aldrig förlåtas och att åberopa sig på det förflutnas skräckvälde för att rättfärdiga dagens är inget annat än rent och skärt hyckleri.

  Israels brott och försyndelser är många och svåra, Israel dömer inte bara ett stort antal flyktingar till elände, utsatta för vedervärdiga bombangrepp, och Israel dömer inte bara talrika palestinier till ett grymt och godtyckligt militärstyre, utan Israel dömer dessutom de arabiska nationer som vunnit sin självständighet från kolonialismen till fortsatt fattigdom, eftersom det militärt topprustade Israel är en sådan utmaning mot de arabiska staterna att dessa måste anslå stora summor för militära ändamål som annars skulle kunna investeras för fredlig nationell utveckling.

  Rättvisan kräver att det första steget mot en uppgörelse för att få slut på lidandena och blodsutgjutelsen i Mellanöstern måste bli ett israeliskt tillbakadragande från alla de ockuperade territorierna i juni 1967. En ny världskampanj behövs för att upprätta rättvisa för Mellanöstern svårt hemsökta och lidande folk.

 58. Tar du upp Bertrand Russel igen? vad är det för bevis?
  Bertrand Russel var ju antisemit precis som Joseph Goebbels, Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Ayman Al-Zawahiri, Osama Bin Laden, Mahmoud Ahmadinejad, Abu Musab Al-Zarqawi, Ku Klux Klan och du själv!

  Det är ju intoleranta som du som tycker att judarna inte har rätt till sitt lilla land som gör allt för att blodbadet ska fortsätta.

  Islam är korrosiv, rasist, extremist, odemokratiskt och hatfull.

 59. Alla är inte bra bara du..Araber är semiter,semiter.Kanske Europa inte vet men världen ska veta…….

  Byt ordet-Islam-mot sionism och AIPAC. Du får meningen av alla orättvisor.

  De kom till Islams land..Islamsland gick inte till de..

  Vid frihetens namn fick Blairs och Bushs lögner bomba sönder Irak..Irak är helt förstört..Irak luktar död, förbjudna vapen ,ockupation,krigsbrott,tortyr,förtryck,våld och terror..1990-2005 dog 400 000 barn av brist om allt.. 1,5 miljoner dog.2 miljoner barn går inte till skolan..2,2 miljoner kvinnor har förlorat deras män ..4 miljoner bor i olika länder..El, vatten, jord och luft är förstört enligt expeterna..Varför och för vem??
  Varför dör USAs soldater för Israels ockupation??..vem betalar USAs OCH Israels alla krig, krigsbrott, ockupation och alla förbjudna vapen ??..Var är FN och EU??..Blair och Bushs är mördare och barnmördare..De är terrorister..
  De måste straffas ..Irak kräver alla ersättningar från Israel, UK och USA..Stoppa Israel och AIPAC..Stoppa UK noch USA..Stoppa Maffias politik nu..Var är FN,??
  Stoppa de nu..De är för krig, olja, makt, mord, pengar och orättvisor..

  “Brittiska invasionen olaglig”
  London/TT-Reuters
  Den brittiska invasionen av Irak var olaglig. Det hävdade en ledande juridisk rådgivare vid utrikesdepartementet på tisdagen i den offentliga utredningen om regeringens roll inför anfallet mot Irak.
  Anklagelsen från juristen Michael Wood var direkt riktad mot tidigare premiärministern Tony Blair och hans regering. Den kom tre dagar innan Blair själv ska utfrågas av kommissionen.
  “Jag ansåg att användandet av våld mot Irak i mars 2003 stred mot folkrätten”, skrev Wood i en inlaga till Chilcotutredningen, som kommissionen kallas.
  Wood var juridisk rådgivare åt brittiska UD 1999-2006.
  “Min åsikt är att det användandet av våld inte hade godkänts av FN:s säkerhetsråd och saknade stöd i folkrätten.”
  Woods kommentar ökar trycket på förre premiärministern Blair, som är huvudpersonen i utredningen. Regeringens ledande juridiska företrädare Peter Goldsmith hade först krävt ytterligare en FN-resolution, men godkände invasionen kvällen innan brittisk och amerikansk militär invaderade Irak.
  Vissa bedömare anser att Goldsmith tvingades till godkännandet och att Blair bör åtalas för det militära anfallet.

  Lögner är äckligt . sjukt..

 60. Alla ska läsa det..mycket viktig för hela världen..och till USAs folk och politik…Stoppa AIPAC nu..stoppa sionismen nu…varsågoda:-(alla artiklar finns i Aftonbladet..)

  1-Journalisten Robert Fisk skriver om Irak
  Storbritanniens premiärminister Tony Blair lät offentliggöra en dossier för att övertyga Europa om att vi måste gå i krig med USA mot Irak.
  Journalisten Robert Fisk har lusläst den i veckan.
  Hans slutsats är grym: dossiern håller inte att gå i krig för, men om den är sann har vi mördat en halv miljon irakiska barn.

  2-Gamla lögner – och nya
  JOHN PILGER om vilka “avslöjanden” vi kan vänta oss när kriget kommer.Aftonbladet.John Pilger..Läs hela artikel..

  Vi bör minnas vad president Clintons dåvarande FN-ambassadör Madeleine Albright sade när hon fick frågan om 500 000 döda irakiska barn var ett pris som var värt att betala för embargot. “Vi anser att det är värt priset”, sade hon.

  3-Måste en miljon dö för att USA ska få bensin?..aftonbladet..

  4-”Passa dig, bruden, du kan hamna i helvetet”
  Annika Marklund om kollegor som trycker ner
  istället för att dra upp.Aftonbladet…
  Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra.
  Så sa Madeleine Albright, USA:s första kvinnliga utrikesminister, i ett föredrag i Stockholm för fem år sedan.
  5-Till världens häpnad svarade fru Albright: ”Jag tycker att detta är ett mycket svårt val, men vi tycker att det är värt att betala priset.”..aftonbladet..

  6-bin Ladins pris på Madeleine Albrights huvud: 50 miljoner
  De vill ta livet av varandra. NEW YORK
  Usama bin Ladin erbjöd 90 miljoner kronor till den som dödade USA:s förre utrikesminister Madeleine Albright och två toppchefer inom FBI och CIA.
  Erbjudandet kom som ett svar på att USA satte ett pris på 50 miljoner kronor på bin Ladins huvud.
  En tidigare hemligstämplad rapport avslöjar också att redan 1998 fick USA:s underrättelsetjänst information om att arabiska terrorister planerade att flyga ett plan fullastat med dynamit in i World Trade Center.
  Men CIA och luftfartsverket FAA tog inte hoten på allvar, visar en utredning om attackerna.
  Så sent som i juli 2001 varnade CIA högt uppsatta regeringstjänsteman för att bin Ladin tänkte slå till: “Vi tror att Usama bin Ladin inom de närmsta veckorna kommer att inleda en tydlig terroristattack mot USA och/eller israeliska intressen. Attacken kommer att vara spektakulär och designad för att skapa massiva skador”, skriver rapporten enligt Washington Post.
  Fredrik Virtanen

  7-Iraks barn får betala för Anna Lindhs politik..aftonbladet.

  8-Nu vet vi att de ljuger
  John Pilger.
  JOHN PILGER om Bush, Blair – och den undertryckta kunskapens uppror..aftonbladet..
  9-Vi kan ha mördat en halv miljon barn.Aftonbladet..
  Vem är mördare,terrorist,barnmördare?

 61. Du glömmer att judarna har levt i det palestinska området sedan många hundra år innan din blodiga sekt islam skapades.

  Judarna har rätt till sitt eget land som har ockuperats av blodiga muslimer under flera hundra år.

  Om det vore så bra med islam varför flyr milliontals muslimer till icke muslimska länder i västvärlden?
  Varför flyr ni inte till alla dessa muslimska länder som redan finns istället?

  Islam tillåter varken demokrati eller yttrandefrihet, därför har muslimerna inte rätt att utnyttja yttrandefriheten och de demokratiska värderingarna inom västländernas kultur som dem dessutom vill utplåna.

  USA anföll Irak för att bli av med Saddam som hade lovat i flera år att stödja terrorattacker mot USA och Europa.

  Efter att Saddam hade hotat Bush och USA flera gånger uppmanade han Saddam att lämna makten och undvika kriget, men diktator Saddam fortsatte att hota USA med terror attacker.
  Det var därför USA anföll Irak, inte för att ockupera detta sjuka land.

  Islam är korrosiv, rasist, extremist, odemokratiskt och hatfull.

  Islam är ingen religion, utan den är bara en metallsjukdom .

 62. Många kan inte moral, ansvar, samvete, rättvisa, uppfosran som Bush och Blair..

  Många är sjuka , Barnmördare, war criminals, terrorister som kriga utan rätt.

  DE ska betala allt och alla ersättningar.

  För att aldrig mer sjuka göra så..De har ingen samvete och moral Men Palme har allt.. Palme vet om de…Vem har mördat Palme, världen….

  Ett ord från Palme är värd som 1000 000 ord från Bush..
  Barnmördare får straff också där uppe hos Gud..Jag älskar Gud och Muhammed och Jesus,världen……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s