Den rika världens ångest

Som tidigare påpekat gällande katastrofen Haiti och för övrigt det mesta som människor engagerar sig i är Facebook-grupper inte ett särskilt bra sätt att uttrycka sitt engagemang på:

“Facebook-gruppen ‘2kr per medlem till jordbävningsoffren i Haiti’ samlade snabbt på sig över 200 000 medlemmar som trodde att de hjälpte de drabbade. Men då meddelades plötsligt att Svenska Nekrofilföreningen stod bakom – och att gruppens syfte var att flyga hem lik att ha sex med” (en artikel i Svenska Dagbladet).

Att man får upp ett meddelande på Facebook om att 30 vänner eller så har gått med i gruppen var lite förvånande då man i presentationen av gruppen (den är nu borttagen av en administratör) kunde läsa att sponsorerna skulle förbli hemliga tills gruppen har över 200 000 medlemmar. Lite suspekt, kanske? Och varför skulle ens dessa sponsorer behöva 200 000 medlemmar i en Facebook-grupp för att kunna skänka pengarna? Det verkar hur som helst inte ha spelat någon roll för hundratusentals människor gick trots allt med i gruppen. Men varför?

Det verkar orimligt att avfärda två procent av svenska folket som idioter, på samma sätt som det inte heller känns rätt att anklaga de 4-6 procent som röstar på Sverigedemokraterna för att vara rasister. Förmodligen (kan man åtminstone hoppas) var det många som gick med i gruppen och utgick från att de förmodligen blev lurade, men att det samtidigt fanns en liten chans att det hela var på riktigt och då ville de gärna vara med och bidra. Men om nu en så stor del av den rika världen har sådan ångest för hur dåligt andra människor har det, varför visar inte fler sitt stöd för frihandel och minskad protektionism, vilket förmodligen är den enskilt viktigaste åtgärden för en god och hållbar utveckling i de fattiga och mindre utvecklade länderna?

Nej, så långt sträcker sig tydligen inte solidariteten. Att skänka pengar är fint. Men att ge de som har det sämst ställt möjlighet att sälja sina produkter på den rika världens marknad – det är att uppmuntra till girighet och utsugning. Som vanligt framställs kapitalismen och människors sanna rätt till lika villkor som den högsta nivån av egoism och rovmentalitet. Att däremot isolera den fattiga delen av världen och aktivt verka för att hålla kvar människor i svält och misär samtidigt som medelsvensson i sin vardagliga ångest skänker ett par kronor till Röda Korset – det är tydligen både vackert och hedervärt.

Bilden är hämtad här.

Simon Hedlin Larsson

5 responses to “Den rika världens ångest

 1. Hej, Vi mår inte bra just nu..Gud hjälper dem..FN måste skaffa alla stöd och hjälp till dem..

  Och det måste finnas pengar hela tiden för såns dagar..FN måste bygga ett nytt system..Tack

 2. [i]Det verkar orimligt att avfärda två procent av svenska folket som idioter[/i]

  Tänk på att 2% av Sveriges befolkning har en IQ på under 70 och 25% under 90. Inget orimligt att avfärda 200 000 som idioter ;)

 3. “Det verkar orimligt att avfärda två procent av svenska folket som idioter,”

  varför det? du är medveten om hur bell-kruvan ser ut hoppas jag:)?

 4. Instämmer helt i din slutsats. Att så många dog i Haiti är en fruktansvärd tragedi, och det är en tragedi som vi ser upprepas varje gång en naturkatastrof drabbar ett fattigt land. Korruption, fattigdom och avsaknad på kompetens leder till fallfärdiga byggnader och dåliga räddningsinsatser.

  Bidrag är bra, men de ska gå till infrastruktur och utbildning, inte till politiker eller rena bidrag. Samtidigt måste vi uppmuntra till företagsamhet, och precis som du skriver öppna våra marknader för deras produkter. Vägen till välstånd och tryggare samhällen är inte enkel eller snabb, snarare svår och krävande, men den är väldigt tydlig.

 5. “Som vanligt framställs kapitalismen och människors sanna rätt till lika villkor som den högsta nivån av egoism och rovmentalitet.”

  Jag tror knappast att detta har med kapitalism att göra. Folk är nog väldigt medvetna om att de egentligen inte vill att fattiga ska få det bättre medan rika får det sämre, men det känns ju bättre om man inte pratar om det. Ännu bättre känns det om man dessutom ger två kronor i kompensation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s