Amerikansk politik i ett nötskal

Bilden är hämtad här.

One response to “Amerikansk politik i ett nötskal

 1. Hej,Stoppa AIPAC nu..

  6 år av USA:s krig mot Irak.
  En ny regering har tagit över i USA med en president som framställer sig som en
  kraft för förändring. I den allt djupare finanskrisen och ekonomiska depressionen
  växer kraven på en mer solidarisk och fredlig politik hos folket i USA.
  Barak Obama har hittills övertagit de pågående krigen och skjutit
  trupptillbakadragandet av ockupationsarmén i Irak,
  på ett liknande sätt som Nixonadministrationen i början av 1970-talet lovade att
  avsluta kriget mot Vietnam samtidigt som bombombmattorna hela tiden utökades.
  Obama har kvar Bushs försvarsminister och förbereder utvidgning av
  Afghanistankriget med 10 000-tals nya soldater.
  Guantanamolägret ska finnas kvar ett år till för att de som upprättat lägret och brutit
  mot alla internationella lagar ska få en chans att sopa igen spåren. Människor har
  suttit inspärrade i 7 år utan anklagelser, utanrättegångar. Varför ska de sitta kvar ett
  år till? Det är de som brutit mot internationella lagar som borde straffas.
  Israels krig mot Gaza, som är en pågående massaker på instängda civila palestinier –
  en slags “slutgiltig lösning” av Palestinafrågan – ske med de vapen som USA förser
  den israeliska högern med. Israel är USA:s förlängda arm i Västasien.
  De ständigt upprepade lögnerna om “Iraks massförstörelsevapen” som
  Bushadministrationen spred, de öppna brotten mot Genèvekonventionerna, tortyren
  på Guantanamo och i Afghanistans och Iraks fångläger, bombningar av hela städer
  som Falluja i Irak och användandet av klusterbomber och bomber med vit fosfor och
  radioaktivt uran är krigsbrott som ännu ingen ställts ansvarig för.
  USA ut ur Irak – NU
  Stöd Gaza och Palestina – nej till Israels krigspolitik
  USA och NATO ut ur Afghanistan – NU
  Protestmöte mot USA:s krigspolitik på Sergels torg
  Lördag 21 mars kl 13.00
  Nätverket mot krig..
  Stoppa Aipacs makt nu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s