Vad gäller saken?

Det är svårt att förstå mediedrevet mot Röda Korset och dess ordförande Bengt Westerberg. I somras gällde det Johan af Donner och misstankar om bland annat grovt bedrägeri. Att detta upprör är fullt förståeligt – men vad har det med Röda Korset som organisation att göra? Om människor på grund av enskilda individers felande tappar förtroende för hela Röda Korset som organisation borde ju svenska folket för länge sedan övergett staten och toppolitikerna. Det senare verkar dock inte vara fallet eftersom Sverige toppar världsrankingen i högst skattetryck, och därför finns det heller ingen anledning till att gå ur Röda Korset oavsett vad af Donner har och inte har gjort.

En annan fråga som blivit alltmer debatterad på senare tid, inte minst sedan Roger Akelius donerat 100 miljoner till SOS Barnbyar med motivationen att Röda Korset slösar med sina medel, gäller Westerbergs arvode. Trots att ersättningen inte ens överstiger 100 000 kr per månad har många sett det som en helt orimlig summa. Men egentligen är denna fråga mycket enkel. Antingen har man en heltidsarvoderad styrelseordförande som också arbetar heltid, eller så gör man om posten till att vara mindre krävande. Tar inte uppdraget mer än ett par timmar i veckan så kan det mycket väl vara på sin plats att vara oavlönat. Men som det ser ut idag så är Röda Korsets styrelseordförande, oberoende av vem det är, tänkt att arbeta minst heltid med sitt uppdrag. Att då Röda Korset erbjuder en hyfsad lön för att attrahera kompetens bör ses som klokt såväl som naturligt.

Och om det är någon som blivit bestört över de tramsiga jämförelser som har gjorts med exempelvis Läkare utan gränser där man konstaterar att deras ordförande, Kristina Bolme Kühn, får ungefär hälften så mycket som Westerberg bör denne fråga sig om inte 500 000 kr är en ganska bra investering för en organisation som har miljarder i förvaltat kapital och som är i behov av landets mest kompetenta ledare. Att tillsätta medelmåttor på nyckelposter kostar också. Och det riskerar dessutom att kosta bra mycket mer.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s