Vänsterns kausala samband

Ida Gabrielsson, ordförande för Ung Vänster, hade en lustig kommentar i årets första debatt mellan ungdomsförbundens representanter. Gabrielsson konstaterade gällande svensk arbetsrätt att det inte finns något samband mellan arbetslösheten och anställningsskyddet eftersom att “på 80-talet då vi hade nästan ingen arbetslöshet och då hade vi starkast arbetsrätt”.

Detta illustrerar ganska väl vänsterns vanliga problem med orsak och konsekvens, det här tråkiga som kallas “kausala samband” och som få politiker och tyckare på vänsterkanten verkar intressera sig för. Man hittar x och y tillsammans, och genast bestämmer man att det är x som har orsakat y. Att y kan ha orsakat x är uteslutet, och tanken att det skulle finnas fler faktorer än x och y verkar inte ha slagit någon.

Gabrielsson menar att bara för att låg arbetslöshet och stark arbetsrätt har existerat samtidigt så finns det “ingen som helst sammankoppling” mellan arbetsskyddet och hur många personer som landets företag är beredda att anställa. Hon skulle förmodligen mena på att det snarare är en stark arbetsrätt som leder till låg arbetslöshet, vilket hon också mer eller mindre klargör i debatten när hon pekar på att Ung Vänsters lösning på arbetslösheten är rätt till heltid. Precis detta misstag begår författarna till (Richard Wilkinson och Kate Pickett) och hyllarna av (den rödgröna röran + valfri dagstidnings kulturdel) boken The Sprit Level (svenska: Jämlikhetsanden). De hittar sociala problem och ekonomisk ojämlikhet i en samling länder och bestämmer att de förra är orsakade av det senare.

Sättet som de resonerar på är inte bara fel, det är också farligt, främst på grund av att man kan hitta (på) alla möjliga samband som inte har någon som helst koppling till det verkliga livet. I Sverige, Japan och Kanada äter man exempelvis mer fisk än vad man gör i USA, som står för världens största köttkonsumtion. Kanske är det animaliskt kött som orsakat tonårsgraviditeter, spädbarnsdödlighet och drogmissbruk? Det finns x antal tusen miljöorganisationer som skulle jubla över en bok som påvisar ett sådant samband. Och det är inte speciellt svårt om man gör på vänsterviset; samlar man data för det som precis har nämnts och kör en regression där man låter variabeln y (sociala problem) bero av variabeln x (köttkonsumtion per capita) och presenterar det hela i ett scatter diagram kommer det påminna ganska mycket om “bevisen” i The Spirit Level.

Richard Wilkinson, Kate Pickett och Ida Gabrielsson är samma andas – eller varför inte (jämlikhets)andes – barn. Hittar man två statistiska parametrar i ett land hänger de tvunget ihop, på samma sätt som att om man finner två personer på en fotbollsmatch så känner de garanterat varandra. Det är dock förståeligt att många som är politiskt vridna åt vänster inte är särskilt intresserade av riktiga kausala samband gällande samhällsekonomiska variabler; merparten av all forskning inom området visar att många frågor är mycket mer komplexa än vad politiker och tyckare vill tro, vilket raserar hela idén om en stor stat styrd av en liten politisk elit som vet bäst – det går nämligen i många lägen inte att veta vad som är bäst.

Det är för övrigt lite roligt att höra Gabrielsson prata om den låga arbetslösheten under 1980-talet som någonting fantastiskt. Men visst, det är ju på sitt sätt vänstern utopi; reallöneökningar på 6-8 procent per år och en arbetslöshet på cirka 1 procent. Att vi sedan fick en nationell finanskris till följd av 80-talets extrema överhettning glöms uppenbarligen bort i sammanhanget. Men då är vi ju tillbaka på kausala samband – det som är så otäckt för vänstern, speciellt i denna fråga eftersom att en viktig bakomliggande orsak till krisen (förutom Olof Palmes slopande av lånetaken) var superdevalveringen 1982. Och den vill ju helst vänstern mörka, för devalveringar är ju Lars Ohlys främsta vapen för att kunna få råd att satsa på precis allt när skattehöjningar inte räcker till.

Förr i världen trodde man att om man präglade fler mynt skulle man ha råd med mer. Den tanken har idag de flesta övergivit. Än verkar dock vissa vänsterpolitiker stoppa sedelpressar i bakfickorna. Men det kanske å andra sidan är ganska passande för bakåtsträvande partier?

Simon Hedlin Larsson

One response to “Vänsterns kausala samband

  1. Pingback: Död åt ekonomiska klyftor! Eller? « www.SimonsBlogg.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s