Leder ekonomisk ojämlikhet till ohälsa?

Bland Richard Wilkinsons och Kate Picketts mest besynnerliga argument i boken The Spirit Level (sv: Jämlikhetsanden) är att ekonomisk ojämlikhet leder till olika sorters förhöjd mortalitet, exempelvis högre spädbarnsdödlighet. USA, med hög Gini-koefficient och relativt sett hög spädbarnsdödlighet framställs givetvis som skräckexemplet. Varför skillnaden mellan rik och fattig skulle döda spädbarn framgår inte speciellt tydligt – kanske beroende på att det inte lär finnas något som helst kausalt samband. Ett lands ekonomiska ojämlikhet leder inte till större risk att drabbas av infektioner eller andningsstörningar. 10/10-kvoten är inte dödlig.

Ser man exempelvis till mödradödlighet, som uppmärksammats under den senaste veckan då bland andra Amnesty International har krävt att president Barack Obama måste ingripa, är problemet låg levnadsstandard, inte skillnader i levnadsstandard. CNN rapporterar:

“Deaths from pregnancy and childbirth in the United States have doubled in the past 20 years, a development that a human rights group called ‘scandalous and disgraceful’ Friday.

In addition, the rights group said, about 1.7 million women a year, one-third of pregnant women in the United States, suffer from pregnancy-related complications.

Most of the deaths and complications occur among minorities and women living in poverty, it noted” (OBS, min fetstil).

Det är fattigdom som dödar – inte skillnader.

Simon Hedlin Larsson

3 responses to “Leder ekonomisk ojämlikhet till ohälsa?

  1. Är det då inte värt att fundera på varför denna fattigdom existerar i ett land där många rika bor?
    Dvs hur kan det finnas en sån skillnad i tillgång till ekonomisk kapital mellan människor, i ett och samma land, att en del dör av att de inget har och andra kan slösa utan att någonsin behöva oroa sig för sin överlevnad? Speciellt när landet i fråga anses vara ett av det rikaste i världen?
    Skulle inte då en LITEN omfördelning av kapital kunna få bort fattigdom och därmed rädda liv vara en bra lösning (dvs sänka skillnaderna en aning)?
    Men visst om man inte vill gå till roten av problemet kan man ju fokusera på formuleringar och ignorera de enkla lösningarna som finns på ett problem, för nog är det fattigdom som dödar, men det är önskan/viljan att ha denna skillnad som leder till fattigdom.

  2. Pingback: Död åt ekonomiska klyftor! Eller? « www.SimonsBlogg.se

  3. Hi thanks for sharingg this

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s