Dags att göra skillnad på islam och islamism

Helt rätt av integrationsminister Nyamko Sabuni att kartlägga islamistisk extremism. När slöjförbud råder i Frankrike och minaretförbud införs i Schweiz är behovet av att skilja på vanliga muslimer och religiösa extremister mycket stort. Det gäller emellertid att vara mycket konsekvent på en rad punkter:

 • Alla religioner ska behandlas likadant och kunna kritiseras öppet
 • Alla former av religiös extremism och “gudomliga lagar” ska motverkas
 • Absolut religionsfrihet råder, men den måste utövas inom ramen för ett lands lagar och regler
 • Ingen person kan utkrävas ansvar för vad andra personer med samma religion gör; men det är viktigt att man tar avstånd från sådant som man som individ tycker är fel, vilket såklart även gäller icke-religiösa personer

Självklarheter kan tyckas. Men med tanke på en del tidigare kommentarer känns det ibland nödvändigt att slänga in en och annan brasklapp och överpedagogiskt förtydligande.

Simon Hedlin Larsson

2 responses to “Dags att göra skillnad på islam och islamism

 1. Rosie Rothstein

  Alltid viktigt att urskilja extremism. Fanatism är alltid farlig och ett hot mot demokratin!

 2. Amer Al-bayya

  Israel Shahak avslöjar
  Prof. Israel Shahak, professor vid Hebreiska universitetet och en man som under en god del av sin barndom var internerad i koncentrationslägret Belsen, lever nu i det ockuperade Palestina. Han har till engelska översatt många avslöjande artiklar från den ibland frispråkiga journalistiken i hebreisk-språkiga tidningar. Shahak säger att sionisterna oftast ljuger på engelska, när de talar eller skriver till icke judar!
  http://www.abbc.net Israel Shahak……

  Ockupation av Palestina
  Den judiska ockupationen av Palestina och staten Israels bildande har alltid försökts försvaras med biblisk rätt. Att dagens ockupation är en religiös sådan kan ses nedan:

  2:a Mos. 23:27-31:
  “Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall driva alla dina fiender på flykten framför dig. Jag skall sända getingar framför dig, och de skola förjaga hivéerna, kananéerna och hettiterna undan för dig. Dock skall jag icke på ett och samma år förjaga dem för dig, på det att landet icke må bliva en ödemark och vilddjuren föröka sig till din skada, utan småningom skall jag förjaga dem för dig, så att du kan taga landet till din arvedel. Och jag skall låta dit lands gränser gå från Röda havet till filistéernas hav, och från öknen till floden; ty jag skall giva landets invånare i eder hand, och du skall förjaga dem, så att de fly för dig.”

  3 Mos. 20:24:
  “Och därför har jag sagt till eder: I skolen besitta deras land, ty jag skall giva eder det till besittning, ett land som flyter av mjölk och honung. Jag är Herren, eder Gud, som har avskilt eder från andra folk.”

  5:e Mos. 6:10, 12 och 13:
  “När nu Herren, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob, att giva dig – stora vackra städer, som du icke har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat – och när du äter och bliver mätt – så tag dig till vara för att förgäta Herren, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Herren, din Gud, skall du frukta, och honom skall du tjäna, och vid Hans namn skall du svärja.”

  5:e Mos. 11:22-25:
  “Ty om i hållen alla dessa bud som jag giver eder och gören efter dem, så att I älsken Herren, eder Gud och alltid vandren på Hans vägar och hållen eder till Honom, då skall Herren fördriva alla dessa folk för eder, och I skolen underlägga eder folk som är större och mäktigare än I. Var fot som eder fot beträder skall bliva eder. Från öknen till Libanon ifrån floden – floden Frat – ända till Västra havet skall edert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå eder emot. Fruktan och förskräckelse för eder skall Herren, eder Gud, låta komma över hela det land I beträden, såsom han har lovat eder.”

  5:e Mos. 20:10-17:
  “När du kommer till någon stad för att belägra den, skall du först tillbjuda fred. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för dig, så skall allt folk som finnes där bliva arbetspliktig åt dig och vara dina slavar. Men om den icke vill hava fred med dig, utan vill föra krig mot dig, så skall du belägra den. Och om Herren, din Gud, då giver den i din hand, ska du slå allt mankön där med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som du finner i staden, allt rov du får där, skall du hava såsom ditt byte, och du må då njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender. Så skall du göra med alla de städer som äro mer avlägsna från dig, och som icke höra till dessa folks städer. Men i de städer som tillhöra dessa folk, och som Herren, din Gud, vill giva dig till arvedel, skall du icke låta något som anda har bliva vid liv, utan du skall giva dem alla till spillo, döda dem alla: hettiterna och armoréerna, kananéerna och perisséerna, hivéerna och jebuséerna, såsom Herren, din Gud, har bjudit dig.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s