Är jämställdhet bara till för kvinnor?

Vänsterpartiet är stolta över att nästan två tredjedelar av den av valberedningen föreslagna nya partistyrelsen är kvinnor. För ett parti som vill tvinga andra att kvotera fram jämställdhet framstår detta som ganska paradoxalt. Borde inte jämställdhet innebära en balans mellan könen där varken män eller kvinnor är underrepresenterade? Eller betyder feminism på socialistiska enbart att stärka kvinnor, oberoende av konsekvenser för eventuella män?

Svaret på den senare frågan finner man kanske delvis i Vänsterpartiets stadgar:

§ 21. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.

Varken i denna paragraf eller någon annan regleras andelen män på förtroendeposter. Ordet “män” förekommer överhuvudtaget inte någonstans i stadgarna. Om antalet ordinarie ledamöter såväl som styrelsen som helhet består av 100 procent kvinnor är således detta inget problem ur Vänsterpartiets synvinkel.

Hur har man tänkt här egentligen? En förklaring kan man nog i detta fall hitta på SvD:s ledarblogg.

Signaturen “Karin” skriver i en kommentar med rubriken “Männen har dominerat hundratals år”:

Nu är det dags för kvinnorna att dominera. Hur rättvist var det på Gustav Vasas tid med kungliga rådgivare och annat? Vår generation har chansen att jämna ut oddsen lite och då är det vår moraliska plikt!

Fair point. Resonerar man på det viset blir det dock intressant att se hur man tänker komma tillrätta med det gigantiska förtrycket till följd av att “Europa har dominerat [i] hundratals år”. En enkel gissning är att personer med svenskt medborgarskap överhuvudtaget inte skulle få särskilt mycket inflytande. Varken män eller kvinnor. Förmodligen skulle alla maktpositioner i hela världen istället innehas av svarta män, judinnor, asiatiska risplockare, och alla nästan utrotade infödingstammar. Men rätt ska vara rätt. Och nu var det ju dags för de förtryckta att få dominera – det vill säga hämnas – eller hur?

Simon Hedlin Larsson

4 responses to “Är jämställdhet bara till för kvinnor?

 1. Pingback: jämställdhet en riktig moderatfråga « Moderata Perspektiv

 2. Jag håller med om att det ser lite konstigt ut att skriva minst 50% kvinnor. Men när man tänker på hur Sverige (och världen) ser ut idag så låter det inte lika konstigt. Trots att många säger sig vilja ha jämställdhet så är kvinnor fortfarande halft portade ifrån viktiga positioner i samhället. Däremot i låglöneyrken är de varmt välkomna. Hur kommer detta sig?
  Sen är det komiskt att så fort det blir fler kvinnor än män i maktposition så blir det stor uppståndelse. Är det för att vi är rädda att samhället ska förändras eller är det för att det alltid annars är en övervikt för män?

 3. “Halvt portade” – på vilket sätt då? Och är det verkligen diskriminering åt andra hållet som löser problemet med könsskillnader?

  Är det någon som tvingar kvinnor att välja låglöneyrken då menar du? Att många kvinnor utbildar sig inom vård, skola och omsorg – är det emot deras fria viljor?

  Samhället är ojämställt, utan tvekan. Men det stora problemet handlar om normer, värderingar och attityder. Och jag tror inte fler kvinnor vill bli civilingenjörer bara för att man kvoterar bort Michael Treschow eller Lars Göran Johansson. Här är det något annat som behövs.

  Fast uppståndelsen i detta fall handlar ju om att det tydligen är okej att ha 100 % kvinnor i Vänsterpartiets styrelse, men att 51 % män är fel ifall det inte finns “synnerliga skäl” till detta.

 4. Jag tycker att all diskriminering är fel, men samtidigt så styr våra normer hela vårat samhälle! Mannen styr och har ledande positioner och kvinnor tar hand om hem och sjuka.
  Redan nu kvoteras män in i styrelser, genom att hela tiden ha mansnormen som mall för att hitta folk till ledande positioner så stängs de flesta kvinnorna utanför.
  Att kvinnor utbildar sig inom vård-yrken har nog mycket med normer och traditioner att göra. Men frågan är varför deras lön är så mycket lägre än mansdominerade yrken?
  Synnerliga skäl kan ju vara så enkelt att det inte fanns fler kvinnor som var lämpliga..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s