Att kasta bautasten i Louvren?

Henrik Berggren skriver i en signerad ledare i Dagens Nyheter:

I det moderna mediesamhället råder ett konstant underskott av fakta. Trots att vi hela tiden lär oss mer och mer om världen kan inte kunskapen hålla jämna steg med det ökade utbudet av åsikter. /…/

Man behöver inte gå så långt som Marcel Proust som ansåg att ”fakta aldrig tränger in mot våra övertygelser”. Men det är uppenbart att vi är betydligt mer mottagliga för påståenden som styrker vår världsbild än för sådana som rubbar våra cirklar.

Därför måste källkritik vara inbyggd i den journalistiska verksamheten. Därför måste redaktioner avsätta ordentliga resurser till research och faktagranskning.

De sista två meningarna är såväl viktiga som intressanta. Förresten, är det inte Dagens Nyheter som bredvid artiklar brukar ha faktarutor där de hänvisar till Wikipedia…?

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s