Storbritanniens starka regeringar

I Svensk Tidskrift skriver jag om Storbritannien, det nuvarande valsystemet och en eventuell reform för ökad proportional representation:

Genom landets blodiga historia har folket letts av stora personligheter och starka regeringar. Alec Douglas-Home avslutade Mau Mau-upproret i Kenya. Anthony Eden tvingades hantera Suez-krisen och Eoka på Cypern. Thatcher ledde britterna under Falklandskriget och mot slutet av kalla kriget. John Major var ytterst ansvarig under Kuwaitkriget. Och Tony Blair ansvarade för invasionen av Irak. Alla dessa premiärministrar stöddes av enpartimajoriteter i parlamentet.

Förutom Storbritanniens ständiga krigande lär även det faktum att man inte tillhör det europeiska fastlandet ha spelat en stor roll för hur historien har utspelat sig. Jared Diamond vann Pulitzerpriset för tolv år sedan för boken ”Guns, Germs and Steel”, i vilken han med geografin som utgångspunkt försöker förklara Eurasiens historiska hegemoni. Ekonomen Gregory Clark har i sitt verk med en Hemingway-inspirerad titel, ”A Farewell to Alms”, drivit en tes av besläktad art, i det att han undersöker den industriella revolutionens framväxt och analyserar 1700-talets Englands unika demografi, kultur och geografiska förutsättningar.

Kanske spelar denna ö-stats historia en långt underskattad roll för det förhållandevis stora stödet för dagens oproportionerliga valsystem som oftast leder till ”strong governments”? Kanske spökar Thomas Hobbes ande än, han som under 1600-talets stora inbördeskrig sa att det inte spelade någon roll om det var Oliver Cromwell eller Karl I som segrade så länge resultatet blev en stark, absolut centralmakt.

Hela texten går att läsa här.

Simon Hedlin Larsson

One response to “Storbritanniens starka regeringar

  1. Hej Simon,
    Jag käner inte till Douglas-Home’s gärning så väl, men om han som Secretary of State for Commonwealth Relations bidrog till att få ett avslut på Mau-mau upproret med vettiga demokratiska från kolonialmakten var det väl bra. Men “stor personlighet, stark regering”, nja.
    Anthony Eden “tvingades hantera Suez-krisen”? Snarare, bidrog starkt till krisen, försvagade Storbritanniens ställning i Mellanöstern för alltid.
    John Major, “stor personlighet, stark regering”???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s