Mer om värnskatten

Claes Arvidsson har också bloggat om värnskatten:

Peter Birch Sørensen menar att värnskatten kan avskaffas utan att Anders Borg skulle gå miste om de fem miljarder kronor som den nu ger, eftersom skatteunderlaget ökar på grund av de dynamiska effekter som ett slopande av skatten ger upphov till.

Från regeringen lyder dock budskapet att höginkomsttagarna inte kan prioriteras. Därmed spelar man lite på samma bana som vänstern. Från de rödgröna hörs ropen skalla att höginkomsttagarna måste vara med och betala. En fråga om rättvisa, alltså.

Men är det verkligen rättvist med en marginalskattesats som innebär att man bara få behålla en tredjedel av en inkomstökning?

Birch Sørensen har för övrigt skrivit en mycket bra bok i makroekonomi tillsammans med Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles heter den, och går att köpa på Amazon.

Simon Hedlin Larsson

One response to “Mer om värnskatten

  1. Pingback: Bra tryck i skattedebatten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s