Mer om ekonomiska sanktioner och blockader

Robert Malley skriver i en intressant artikelCNN:s hemsida om hur Israels blockad av Gaza har varit en misslyckad policy. Och oavsett om man håller med i sak eller inte kan man konstatera att ekonomiska sanktioner och blockader historiskt sett sällan har hjälpt den demokratiska utvecklingen. Vi bör därför sträva efter att hitta fler och nya vägar till att stötta demokratiska oppositioner, ökad rättsäkerhet och yttrandefrihet.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s