Jämlikhet inget för judarna

(Går även att visa poängen med andra fiktiva versioner av DN-artikeln – som denna.)

På Stockholmsbörsen finns bara sju vd:ar med muslimsk bakgrund och även i ledningsgrupperna dominerar judarna stort. En ny undersökning från Ruritaniauniversitetet visar att muslimerna är medvetna om det hårda klimatet, medan judarna ofta inte ens ser problemet.

Ruritaniauniversitetet i Stockholm har gjort en undersökning bland studenter som har lämnat skolan. Var fjärde muslim anser att judar och muslimer har långt ifrån samma förutsättningar att avancera i sitt företag. Få judar, 7 procent, uppfattar att det finns en sådan olikhet.

På frågan om man själv har erfarit några problem i karriären som man relaterar till sin religion svarar mer än varannan muslim att det har den gjort i stor utsträckning, men bara var tionde jude håller med. Hela 34 procent av judarna svarar inte ens på frågan.

Professor Roger Fenwick vid institutionen för marknadsföring och strategi på Ruritaniauniversitetet har analyserat resultaten av undersökningen.

– Det är ett problem att verkligheten uppfattas så olika av muslimer och judar. För judarna är det så att om de inte har personlig erfarenhet av problemet, då existerar det inte. Det finns ingenting att diskutera.

Roger Fenwick har till och med fått mejl från judar som tyckte undersökningen var ointressant.

Som exempel på problem de möter i arbetet nämner muslimerna att de inte blir lyssnade på, att de får sämre löneutveckling och att de hamnar utanför de relevanta interna nätverken.

Det är inte lika illa i alla branscher. Tillverkningsindustrin, medier och konsultverksamhet utmärker sig positivt, medan skillnaderna upplevs mer accentuerat inom IT/telekom, tjänstesektorn och i den akademiska världen.

Gemensamt för alla branscher är att ju högre position den svarande har, desto svårare blir det att urskilja olikheterna.

– Muslimer i chefsställning tenderar att se världen med judarnas ögon, säger Roger Fenwick.

Jämfört med muslimerna har judarna nästan dubbelt så stor tilltro till att jämlikhetsproblemen kommer att lösa sig själva. Det tror inte muslimerna, och bara 15 procent av Ruritaniauniversitetets före detta studenter med muslimsk bakgrund avfärdar kvotering helt och hållet.

En ljusglimt i undersökningen är att många judar faktiskt tror att jämlikhet skulle ge positiva effekter, även på lönsamheten.

Vad säger du till en muslimsk student som känner sig nedslagen av att klimatet är så hårt för muslimer i näringslivet?

– Du måste lära dig att ta för dig! Värdera din kompetens. Visa framfötterna, säger Roger Fenwick.

Studentkårens ordförande Alice Bob tycker att det är sorgligt att verkligheten utanför skolan ser ut så här.

– Det styrker oss i övertygelsen om att vi måste jobba aktivt för jämlikhet här på skolan. Även judarna begränsas av sina roller.

– Ruritania fostrar många som kommer att få stort inflytande ute i samhället. Därför är det otroligt viktigt att de som går ut härifrån har ett jämlikt mind-set, säger Alice Bob.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s