Moderaternas historia

Visst har flera moderater gjort bort sig genom att försöka skriva om historien gällande kampen för allmän rösträtt, men det som faktiskt står i M:s idéprogram är inte särskilt kontroversiellt. Att det blivit så mycket uppståndelse kring detta beror troligtvis på att varken journalister, tyckare eller företrädare har läst texten särskilt noga:

Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat.

Detta kan endast uppröra om man gör antagandet att alla människor är moderater, men då överdriver man partiets betydelse långt mer än vad de själva någonsin har gjort…

Simon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s