Monthly Archives: April 2012

Excess or shortage of politicians?

Should a more democratic state have more parliamentarians per capita, or does increased competition between politicians lead to better outcomes of political decision-making?

(Feel free to use this figure for your own purposes, but please do not forget to mention the source, which is this blog.)

Simon Hedlin

Red meat and mortality

A new study published in Archives of Internal Medicine ((2012) ‘Red Meat Consumption and Mortality: Results From 2 Prospective Cohort Studies’, 172 (7): pp. 555-563) links red meat to higher mortality. Red meat consumption was found to be associated with increased risk of cardiovascular disease (CVD) and cancer mortality. Compared with some other studies, however, the results of this one may not comfort vegetarians and vegans as it did not find an increase in mortality for consumption of either fish or poultry. Read more about the study here.

Simon Hedlin

Linear projection of Europe’s spending on the Common Agricultural Policy (CAP)

The data used could be found here and here.

(Feel free to use this figure for your own purposes, but please do not forget to mention the source, which is this blog.)

Simon Hedlin

“Du måste kunna berätta en historia”

Idag publiceras en artikel i Dagens Nyheter (Jobbdelen, s. 6-7) om ett lunchmöte där jag i egenskap av nationalekonomistudent ställde frågor till Annika Winsth på Nordea om vad en chefekonom gör.Image

Simon Hedlin

On measuring poverty: 400 million new poor?

Reading a study by Sanjay G. Reddy and Camelia Minoiu ((2007) ‘Has World Poverty Really Fallen?’, Review of Income and Wealth, 53 (3): pp. 484-502) reminds one of how hard it is measure poverty. When it comes to measuring global poverty, there is an obvious risk of sampling bias, not least because the poor are so difficult to count. Reddy and Minoiu claim that because of the vast uncertainty involved in making certain assumptions and using different indicators, since 1990 “global poverty may or may not have increased”.

The lacking quality of global poverty statistics is also highlighted in an article by Shaohua Chen and Martin Ravallion ((2010) ‘The Developing World is Poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight Against Poverty ‘, The Quarterly Journal of Economics, 125 (4): pp. 1577-1625). Using a new data set based on new price surveys, they find that the absolute poverty in 2005 was much higher than originally estimated. Although Chen and Ravallion maintain the position that the developing world has been very successful in pushing poverty rates downwards, the absolute levels of poverty seem to be much higher. The old international poverty line constructed by using the 1993 International Comparison Program (ICP), indicated that there were approximately 1 billion poor people in 2005. Using a new poverty line based on the 2005 ICP instead, estimates global poverty in 2005 to 1.4 billion people. Hence, If Chen and Ravallion are correct, the world in 2005 just got another 400 million poor people.

Simon Hedlin

Rerum cognoscere causas

Skriver i senaste numret av Liberal Debatt om korrelation och kausalitet i statistiken:

President Jed Bartlet i TV-serien ”The West Wing” använder i den första säsongens andra episod uttrycket ”post hoc, ergo propter hoc” för att förklara det felslut som består i att man låter tidsföljd gälla som orsaksföljd. Översatt till svenska betyder det latinska uttrycket ungefär ”efter detta, alltså till följd av detta”. Bara för att det börjar regna efter att någon har dansat regndans betyder det inte att det är regndansen som har orsakat regnet. Passande nog har karaktären president Bartlet en examen från universitet London School of Economics som råkar ha som motto: ”rerum cognoscere causas”, alltså ungefär ”att förstå orsakerna till händelser”. Det är ju som bekant skillnad på samband och orsakssamband.

Det har idag blivit populärt att rita diagram av nedanstående typ. På ena axeln har man en variabel. På den andra axeln har man en annan variabel. Sedan försöker man hitta ett samband eller frånvaro av densamma för att kunna bevisa en tes.

Just denna graf visar sambandet mellan antalet pandor och den totala BNP:n i Kina från 1988 till 2004. Korrelationen är tydlig. Men kausaliteten? Visst skulle man kunna hävda att en större ekonomi möjliggör större satsningar på djurvård, vilket leder till fler pandor. Men utan en djupare analys skulle det lika gärna kunna handla om att fler pandor ökar människors spirituella välbefinnande, vilket i sin tur ökar produktiviteten. En annan möjlighet är att det finns en tredje variabel Z som påverkar såväl antalet pandor som den totala produktionen. Eller så kanske det inte finns något samband alls.

Och även i de de fall då det finns ett orsakssamband bör man vara försiktig. Anta att vi vet att det finns ett positivt samband mellan giftermål och lycka och anta att det rör sig om ett orsakssamband. Blir människor lyckligare av att gifta sig eller är det helt enkelt så att det är få som vill gifta sig med olyckliga personer? Är gifta människor oftare lyckliga eller är lyckliga människor oftare gifta?

Simon Hedlin

Smoking Europe

Image

(Feel free to use this figure for your own purposes, but please do not forget to mention the source, which is this blog.)

Simon Hedlin Larsson