Rerum cognoscere causas

Skriver i senaste numret av Liberal Debatt om korrelation och kausalitet i statistiken:

President Jed Bartlet i TV-serien ”The West Wing” använder i den första säsongens andra episod uttrycket ”post hoc, ergo propter hoc” för att förklara det felslut som består i att man låter tidsföljd gälla som orsaksföljd. Översatt till svenska betyder det latinska uttrycket ungefär ”efter detta, alltså till följd av detta”. Bara för att det börjar regna efter att någon har dansat regndans betyder det inte att det är regndansen som har orsakat regnet. Passande nog har karaktären president Bartlet en examen från universitet London School of Economics som råkar ha som motto: ”rerum cognoscere causas”, alltså ungefär ”att förstå orsakerna till händelser”. Det är ju som bekant skillnad på samband och orsakssamband.

Det har idag blivit populärt att rita diagram av nedanstående typ. På ena axeln har man en variabel. På den andra axeln har man en annan variabel. Sedan försöker man hitta ett samband eller frånvaro av densamma för att kunna bevisa en tes.

Just denna graf visar sambandet mellan antalet pandor och den totala BNP:n i Kina från 1988 till 2004. Korrelationen är tydlig. Men kausaliteten? Visst skulle man kunna hävda att en större ekonomi möjliggör större satsningar på djurvård, vilket leder till fler pandor. Men utan en djupare analys skulle det lika gärna kunna handla om att fler pandor ökar människors spirituella välbefinnande, vilket i sin tur ökar produktiviteten. En annan möjlighet är att det finns en tredje variabel Z som påverkar såväl antalet pandor som den totala produktionen. Eller så kanske det inte finns något samband alls.

Och även i de de fall då det finns ett orsakssamband bör man vara försiktig. Anta att vi vet att det finns ett positivt samband mellan giftermål och lycka och anta att det rör sig om ett orsakssamband. Blir människor lyckligare av att gifta sig eller är det helt enkelt så att det är få som vill gifta sig med olyckliga personer? Är gifta människor oftare lyckliga eller är lyckliga människor oftare gifta?

Simon Hedlin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s