“Du måste kunna berätta en historia”

Idag publiceras en artikel i Dagens Nyheter (Jobbdelen, s. 6-7) om ett lunchmöte där jag i egenskap av nationalekonomistudent ställde frågor till Annika Winsth på Nordea om vad en chefekonom gör.Image

Simon Hedlin

One response to ““Du måste kunna berätta en historia”

  1. Inspirerande. Du har hunnit uppnå mycket genom åren. Och nu väntar Master på LSE. Som nyfiken student undrar jag om vilka vägarna in dit är. Det är antingen att betala för utbildningen eller utmärka sig och få stipendier antar jag,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s