Tag Archives: åsikt

Att kasta bautasten i Louvren?

Henrik Berggren skriver i en signerad ledare i Dagens Nyheter:

I det moderna mediesamhället råder ett konstant underskott av fakta. Trots att vi hela tiden lär oss mer och mer om världen kan inte kunskapen hålla jämna steg med det ökade utbudet av åsikter. /…/

Man behöver inte gå så långt som Marcel Proust som ansåg att ”fakta aldrig tränger in mot våra övertygelser”. Men det är uppenbart att vi är betydligt mer mottagliga för påståenden som styrker vår världsbild än för sådana som rubbar våra cirklar.

Därför måste källkritik vara inbyggd i den journalistiska verksamheten. Därför måste redaktioner avsätta ordentliga resurser till research och faktagranskning.

De sista två meningarna är såväl viktiga som intressanta. Förresten, är det inte Dagens Nyheter som bredvid artiklar brukar ha faktarutor där de hänvisar till Wikipedia…?

Simon Hedlin Larsson