Tag Archives: Belgien

Är burkaförbudet verkligen för identifikationens skull?

Idag röstar Belgien om att förbjuda burka eller niqab. Går förbudet igenom blir det böter eller fängelse upp till sju dagar för den som bär burka eller niqab på offentlig plats. Lagen är alltså tänkt att inte vara riktad särskilt mot just burka eller niqab, utan vara ett förbud mot (alla) “clothes or veils that do not allow the wearer to be fully identified”.

Den officiella propositionen säger:

La présente proposition de loi vise à modifi er le Code pénal en vue d’incriminer le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage.

Okej, det resonemanget håller. Då är man konsekvent (till skillnad från de centerpartistiska riksdagsledamöterna Staffan Danielsson och Lennart Pettersson som tidigare motionerat i frågan). Förbudet ska alltså vara riktat mot en form av klädsel, och inte mot en viss religion.

Men i frågan om det handlar om att förbjuda människor från att skydda sig från identifikation, eller om det snarare handlar om att underminera en samhällsgrupp är det ändå något märkligt att propositionens endast består av två delar som tar upp “mångkulturalism” respektive “interkulturalism”.

Hur var det nu med att det här vanliga argumentet att det var svårt att kommunicera med människor som bär ansiktstäckande klädsel som förespråkarna av förbud brukar använda? Var är avsnittet som handlar om människor som hör dåligt och inte kan läsa på andras läppar?

För nog vore det just bra ironiskt om de som vill förbjuda dolda ansikten själva bär på en dold agenda…

Simon Hedlin Larsson