Tag Archives: buss

Felaktig kritik riktas mot SL

Jag håller inte med den kritik som Mats Jonsson ger SL 26/4. Jag åker buss, pendeltåg och tunnelbana dagligen och känner inte alls vid de höga utrop som Jonsson nämner. Det är möjligt att somliga upplever utropen av stationer på tunnelbanan och pendeltågen som tämligen höga. Dock är det viktigt att tänka på de människor som har nedsatt hörsel eller på andra sätt är beroende av audiell tydlighet.

Mats Jonsson menar att de resenärer som åker regelbundet inte behöver utropen för att de vet var dem befinner sig. Men det finns passagerare, exempelvis turister, som inte alls har någon aning om var dem är och är i behov av välfungerande ljudanläggningar. Dessutom lyssnar många på musik, läser tidningar eller böcker när de åker kollektivt och kan därför behöva extra tydlighet vid utrop av stationer. Nej, SL:s ljudanläggningarna och displayer ser inte jag som något problem, utan någonting som faktiskt håller måttet.

Simon Hedlin Larsson