Tag Archives: Claes Arvidsson

Mer om värnskatten

Claes Arvidsson har också bloggat om värnskatten:

Peter Birch Sørensen menar att värnskatten kan avskaffas utan att Anders Borg skulle gå miste om de fem miljarder kronor som den nu ger, eftersom skatteunderlaget ökar på grund av de dynamiska effekter som ett slopande av skatten ger upphov till.

Från regeringen lyder dock budskapet att höginkomsttagarna inte kan prioriteras. Därmed spelar man lite på samma bana som vänstern. Från de rödgröna hörs ropen skalla att höginkomsttagarna måste vara med och betala. En fråga om rättvisa, alltså.

Men är det verkligen rättvist med en marginalskattesats som innebär att man bara få behålla en tredjedel av en inkomstökning?

Birch Sørensen har för övrigt skrivit en mycket bra bok i makroekonomi tillsammans med Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles heter den, och går att köpa på Amazon.

Simon Hedlin Larsson

Den biståndspolitik som varit

Claes Arvidsson i dagens Svenska Dagbladet:

“Igår togs nästa steg genom regeringens beslut att inför ytterligare ett mål: ekonomisk tillväxt.

Ekonomisk tillväxt blir alltså ett mål i biståndspolitiken först nu, 2010. Det säger mer än vad man egentligen skulle vilja veta om den biståndspolitik som varit.”

Vad freden kräver

Claes Arvidsson har en mycket bra kommentar på SvD:s ledarsida idag där han menar att Barack Obama börjar göra sig välförtjänt av sitt fredspris genom att han nu har beslutat att skicka fler trupper till Afghanistan. Till skillnad från vad pacifister tror är värden som demokrati och frihet nämligen inte absoluta (människor föds inte till att tycka dessa är bra), och därför måste vi ständigt vara beredda på att stå upp för att försvara dessa.

Det är riktigt att nationalstater måste respektera suveränitetsprincipen, men nu när vi faktiskt är i Afghanistan vore det dubbelt fel att först invadera landet och sedan lämna det innan man har åstadkommit någon form av politiskt stabilitet. Allt annat än att fortsätta och öka de militära och civila insatserna i Afghanistan vore ett svek mot det afghanska civila folket, samt de närliggande länderna.

Simon Hedlin Larsson