Tag Archives: Climategate

Global uppvärmning?

Bilden är hämtad från Svenska Dagbladet 10/02-10: pp.2.