Tag Archives: djur

Vad Eyjafjallajökull egentligen vill säga dig

Överläkaren Åsa Palmkron Ragnar skriver i Aftonbladet Debatt att vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott “påminner oss om att vi måste stanna upp och se vad som är viktigt i livet”. Hon fortsätter:

Vad vill hon säga?

Kanske vill hon påminna oss om att vi förlorat vår respekt för jorden och naturen. Att vi lever som om vi vore dess herrar och inte dess inhysingar. Mana oss till ödmjukhet och tacksamhet över naturen.

Om nu det förhållandevis lilla vulkanutbrottet från Eyjafjallajökull försöker påminna mänskligheten om att vi saknar respekt för naturen kan man ju inte låta bli att undra vad vulkanutbrotten som utrotade de sista dinosaurierna försökte påminna dessa jätteödlor om. Eller kanske var det – eftersom man säger att dessa vulkanutbrott troligen berodde på en kraschande meteorit – universum som ville påminna planeten jorden om något?

Palmkron Ragnar menar att Eyjafjallajökull “säger att vi har förlorat vår ödmjukhet inför naturen”. Men om man jämför med vad andra generationer djur har råkat ut för under historiens gång så kan ju Eyjafjallajökulls utbrott bara innebära att mänskligheten får ett mycket högt betyg i skötsamhet!

Ser man exempelvis till slutet av tidsavsnittet prekambrium undrar man verkligen vad naturen ville säga sig själv när syrehalten steg, mängder av arter utrotades och den ekologiska katastrofen var ett faktum. Samtidigt möjliggjorde den ökade syrehalten att evolutionen tog en annan riktning – mot högre varelser – och är en av de främsta anledningarna till att människor överhuvudtaget har kunnat existera. Utveckling kanske inte alltid är så dumt ändå…

Simon Hedlin Larsson

Så djur är inte mat?

Idag har jag fått lära mig att “[d]jur är nämligen inte mat”. Det skriver i alla fall representanter för organisationen Djurens Rätt. Jag måste säga att jag tycker det är ett ganska konstigt sätt att resonera på. Jag har full respekt för att människor av olika skäl inte vill äta x eller y, och självklart ska alternativ erbjudas i skolmatsalar och liknande så att det passar så många som möjligt. Men att säga att djur definitivt inte är mat tycker jag är mycket märkligt.

I djurens naturliga habitat äter de varandra. Varför kan inte människor då äta djur? Alla levande organismer dör förr eller senare och energin kommer att omvandlas, antingen i en människokropp, i ett annat djurs kropp, eller genom nedbrytning. Att äta handlar ju bara om att omvandla en energiform till en annan. Det behöver inte ses som en brutal synd.

Det är klart att djur ska ha rätt till ett drägligt liv och det är därför det finns en djurskyddslagstifning. Men varför skulle det vara så märkvärdigt att äta djuren när de är döda?

Simon Hedlin Larsson