Tag Archives: DN Debatt

Den kostsamma invandringen

Jan Ekberg menar att invandring leder till påfrestningar på den offentliga sektorn och välfärdssystemet: “/…/ invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn /…/”.

Må så vara. Men om nu somliga tycker att befolkningstillväxt är ett så stort problem tycker jag att de i sådana fall borde vara konsekvent och förespråka en enbarnspolitik och att ta bort alla barnbidrag, föräldraförsäkringar och så vidare. Sedan borde vi slänga ut alla som inte arbetar eftersom de också påfrestar vårt fina svenska sociala skyddsnät.

Eller så bestämmer vi oss för att alla människor är människor och att man helt enkelt ibland får göra vissa  samhällsekonomiska uppoffringar för sina medmänniskor, vilket inte är speciellt märkligt då man gör detta i praktiken genom att betala skatt.

Simon Hedlin Larsson