Tag Archives: entreprenörskap

Vård, valfrihet och konkurrens

Centerpartiets partiledare Maud Olofsson skriver tillsammans med Vårdförbundets ordförande Anna Karin Eklund om vikten av att uppmuntra entreprenörsskap inom vården:

Vi vill att kommuner och landsting utformar ersättningssystemen så att de tjänster som behövs för befolkningens behov kan etableras oberoende av organisation.

Mycket bra! Mer entreprenörsskap och ökad konkurrens är viktigt, inte bara för att människor ska få bättre vård till lägre kostnader, utan även för att stärka de som är anställda i offentlig sektor. På så vis handlar detta även om jämställdhet. Många kvinnor arbetar inom exempelvis vården och om någon håller med om att många i offentlig sektor är djupt underbetalda borde det också vara i dennes intresse att verka för att valfrihet och konkurrens ökar i landets kommuner och landsting.

Simon Hedlin Larsson

Viljan att arbeta eller viljan att anställa? (igen)

Dagens Nyheter och Aftonbladet rapporterar om en doktorsavhandling som, något förenklat, visar att försämrad a-kassa inte leder till fler jobb. Vänstern hyllar naturligtvis denna nyhet och kallar avhandlingen för “vetenskapen“. Observera dock att det handlar om en avhandling, det vill säga den är inte publicerad och inte granskad genom peer-review. Notera också att det rör sig om en (!) avhandling.

Men det är väl ganska typiskt egentligen. Precis samma sätt att resonera har ju gällt Jämlikhetsanden (eng: The Spirit Level) som ju är en icke-granskad bok, och dessutom bara en (!) bok. När liberaler sedan kontrar med femtio artiklar av femtio olika forskare i femtio olika tidskrifter blir de beskyllda för att sakna belägg för sin kritik.

Dock är invändningen i just detta fall enbart principiell. För det finns faktiskt mycket internationell forskning gällande trygghetssystem som pekar på att skära ner på bidrag innebär inte nödvändigtvis en minskning i arbetslöshet (och som ensam åtgärd finns det goda skäl att tro att den oftast är högst marginell i de fall då den är positiv). Vad man däremot finner är att en mindre välfärdsstat i den rika delen av världen tenderar att gynna integrationen. Men även i detta fall gäller det att man kombinerar åtgärder för att det ska bli någon effekt.

De länder som har mindre välfärdsstater och ställer högre krav (tänk lag- och regeltest och språkkunskaper) på immigranter tenderar också att lyckas mycket bättre med integrationen. Och talar man minskad arbetslöshet måste eventuella nedskärningar i trygghetssystem kombineras med flexibel arbetsmarknad, lägre skatt på företagande och decentraliserad lönebildning.

Dessvärre har ganska lite på den fronten skett under denna mandatperiod, precis som under i princip alla mandatperioder dessförinnan. Arbetsskyddet har man inte rört, arbetsmarknaden har blivit marginellt mindre stel, arbetsgivaravgifter och andra skatter är trots sänkningar fortfarande höga och det fackliga inflytandet är fortsatt urstarkt. Om någon undrar varför det inte har blivit fler jobb på grund av jobbskatteavdraget så har ni här orsaken.

Bruttolöneökningar har trots nettolöneökningar tack vare jobbskatteavdraget varit normala. Arbetare har därför fått dubbel skattesänkning, medan företag i detta avseende kammat hem noll. Jobbskatteavdrag leder främst till ökad sysselsättning genom att göra det billigare för företag att anställa, men så har alltså inte varit fallet. Fackförbunden är helt enkelt för starka och för det får arbetslösa och skattepengar (som går till transfereringar) lida.

Som har konstaterats förut handlar det inte om att människor ska vilja arbeta. Det är inte ovilja hos arbetslösa som förklarar arbetslösheten. Förklaringen ligger istället i höga kostnader, omfattande byråkrati och därmed stora risker för företagen. Eftersom de flesta företag är små företag, och eftersom i praktiken alla småföretagare har investerat egna pengar i sina verksamheter vill man inte ta för stora risker. Och det som avgör om vi ska lyckas minska arbetslösheten i Sverige är om vi lyckas minska riskerna för företagen att anställa.

Jobbskatteavdraget har inte varit någon jobbskapande succé. Det har varit en klassisk keynesianistisk skattesänkning som fungerat som stimulans och har hållit uppe konsumtionen under finanskrisen. Som “jobbehållande” effekt har det kanske varit nyttigt. Men skattesänkningen har i sig, främst på grund av facken, inte lett till minskade kostnader för företagen och därför heller ytterst få nya jobb.

Simon Hedlin Larsson

Stöd till entreprenörer

Dagens Daily ChartThe Economists hemsida:

“FAMILY, friends and foolhardy strangers are the individuals who often make the important investment needed to start a business. The amount of “informal capital” that can be raised from those close to entrepreneurs varies across countries. Peruvians, for example, are relatively poor so cannot cough up as much as people in richer countries. There was a significant decline in informal investments in the G7 group of rich countries in 2009 according to the latest Global Entrepreneurship Monitor Report. Investors are more wary of risky entrepreneurial ventures as a result of the economic downturn. Although almost a quarter of entrepreneurs in developed countries that are in the early stages of their start-ups thought that their businesses would grow.”

Bilden är hämtad här

Vi måste tillåta andras framgång

Mellanmjölkens och lagomhetens Sverige verkar inte ha några gränser. Den senaste veckans pajkastning mot Michael Treschow och andra företagsledares ersättningar är ett levande bevis på den hårt inpräglade Jantelag som till synes är en del av det svenska sättet att tänka. Det talas om rättvisa, det talas om jämlikhet.

Vad jag undrar är hur lika man kan behandla människor innan det plötsligt blir orättvist eftersom man till slut inte tar hänsyn till människors individualitet och personliga egenskaper.

Småstadsmentalitet och avundsjuka. Eller kan det finnas någon annan orsak till all den kritik som riktats mot Treschow? Jag vet inte, men jag tror det handlar om att vi i Sverige har så oerhört svårt att unna en annan människa framgång. Det ska vara lika, inte för lite, inte för mycket, utan lagom. Sticker man ut blir man genast ett offer för avundsjukan.

Det är med oroliga ögon jag ser på Sveriges framtid när människor inte verkar tillåtas att lyckas. Hur ska vi kunna klara globaliseringens hårda krav på konkurrens när människor inte tillåts göra framsteg utan att kritiseras och missunnas?

Framgång handlar ofta om att vilja vinna. Att människor är framgångsrika och vill vinna är inte något negativt. Tvärtom, människors ständiga envishet för att vilja bli bättre är den främsta anledningen till utveckling. När enskilda individer lyckas för det ofta med sig något gott för andra, inte minst i samband med företagande och entreprenörskap.

”Om vi vill att hela världen ska bli rik, måste vi börja älska rikedomen. I skillnaden mellan fattigdom och rikedom är problemet fattigdomen, inte skillnaden” skriver P. J. O‘Rourke. Tänk om vi alla tänkte så.

Simon Hedlin Larsson