Tag Archives: Ernest Hemingway

Ernest Hemingway on New York

New York looked very beautiful on the lower part around Broad and Wall streets where there is never any light gets down except streaks and the damnedest looking people. All the time I was there I never saw anybody even grin. There was a man drawing on the street in front of the stock exchange with yellow and red chalk and shouting ‘He sent his only begotten son to do this. He sent his only begotten son to die on the tree. He sent his only begotten son to hang there and die.’ A big crowd standing around listening. Business men you know. Clerks, messenger boys. ‘Pretty tough on de boy.’ Said a messenger boy absolutely seriously to another kid. Very fine. There are really some fine buildings. New ones. Not any with names that we’ve ever heard of. Funny shapes. Three hundred years from now people will come over from Europe and tour it in rubber neck wagons. Dead and deserted like Egypt. It’ll be Cooks most popular tour.

Wouldn’t live in it for anything.

Förlorade böcker?

Dagens Nyheters huvudledare idag menar att tillgången på klassisk svensk litteratur är dålig:

“Därför behövs en bokutredning som funderar hårt och djupt över vad staten kan göra för att se till att så många medborgare som möjligt har möjligheten att komma i kontakt med kvalificerad litteratur.

En mer enkel fråga handlar om den usla tillgängligheten när det gäller klassisk svensk litteratur. I många länder är klassikerna på det egna språket tillgängliga i relativt billiga pocketupplagor.

Men i Sverige är det näst intill omöjligt att enkelt hitta billighetsupplagor av Hjalmar Söderberg – om man nu ändå fått för sig att sticka ”Den allvarsamma leken” i händerna på en twittrande tonåring” (obs min fetstil).

Stämmer detta verkligen? Adlibris säljer Den allvarsamma leken (2003, Albert Bonniers Förlag) för 41 kr, Hemsöborna (1994, Klassikerförlaget Steniq) för 39 kr och Doktor Glas (2001, Bonnier Pocket*) för 41 kr. På Pocket Shop hittar man Gösta Berlings saga (2005, Bonnierpocket*) för 65 kr och Nässlorna blomma (2004, Bonnierpocket*). Från bokus.com kan man köpa Röde Orm (2007, Norstedts Pocket) för 82 kr och Den stora gåtan (2004, Albert Bonniers Förlag) för 108 kr.

* Ordagrant kopierat från gällande produktbeskrivning.

Det verkar således inte vara något fel på utbudet. Även dagens yngre generationer har möjlighet att få läsa om Höganäskrus, predikstolar, vikingar och haikuer. De har också chansen att lära känna karaktärerna Arvid och Lydia, Helga och Pastor Gregorius, samt den ensamme Martin Tomasson. Om de vill. Och det är väl just där skon klämmer. För medan Hjalmar Söderberg ställer den dostojevskijska frågan ifall den enskilda människans goda avsikter rättfärdigar moraliska övertramp står lättlästa verk av Stieg Larsson, Dan Brown och J. K. Rowling på lut i bokhyllan och närmast ber om att få bli lästa.

“Står sinnelagsetiken över pliktetiken, och om den gör det gäller det i sådana fall på samhällsnivå såväl som på individnivå,” frågar Söderberg. “Vi vill hellre ta reda på om Severus Snape är god eller ond,” (den stora rowlingska frågan i Harry Potter-heptalogin) svarar dagens ungdomar.

På något sätt förstår man ändå varför många unga ratar den klassiska litteraturen. Vad är det liksom för märkvärdigt med en stor svärdfisk (Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea)? Spana istället in det gigantiska heliga trädet i filmen Avatar! Detsamma gäller det där skålpundet kött (William Shakespeare, The Merchant of Venice); är det ens någon som vet vad ett skålpund är?Vem bryr sig för övrigt om ett par snubbar på en öde ö (William Golding, Lord of the Flies) – det är ju en ny säsong av Robinson nu! Och det där med jobbig hemresa (Homeros, Odysséen) – det har ju varenda kotte varit med om som någon gång mellanlandat på Heathrow!

Och visst, väljer man att se världslitteraturens stora verk ur det perspektivet är det föga förvånande att man hellre följer Lisbeth Salander i en tempofylld och spännande triologi eller läser om JW:s svarttaxi och Stockholms undergroundmaffia (Jens Lapidus, Snabba cash). Men nog måste man även i fallet moderna bestsellers ställa sig frågan hur märkvärdiga dessa litterära verk egentligen är. Om man ser The Snows of Kilimanjaro svart på vitt som en man och en kvinna som gör en misslyckad bestigning av ett berg – som inte ens är Mount Everest – då kan man lika gärna säga att Sofies verden inte handlar om så mycket mer än en flicka som skickar lite brev. Och storyn i The Lord of the Rings kretsar väl egentligen mest kring en liten metallbit. Handlar förresten inte O Alquimista (sv: Alkemisten) om en fåraherde som letar efter en skatt i den egyptiska öknen…?

Simon Hedlin Larsson

Kapitalister som gör gott

Jag skriver i det senaste numret av Liberal Debatt (6/2009) om den goda kapitalismen. Klipper in texten här också:

I John Steinbecks Of Mice and Men berättar George otaliga gånger för Lennie om hur de ska förverkliga sin dröm om att köpa ett litet torp tillsammans. Och vilken läsare känner inte sympati för de två fattiga vagabondernas strävan efter att få skaffa sig ett eget hem och bli självförsörjande?

Det är däremot viktigt att George och Lennie inte blir förmögna på sin gård. Då går de nämligen från att vara solidariska, lågavlönade arbetare till att bli vinstmaximerande kapitalister. De skulle då mötas av samma fråga som de flesta som har blivit rika någon gång stött på: har de gjort tillräckligt för sina medmänniskor? Har de skänkt tillräckligt mycket pengar till välgörande ändamål? Har deras anställda fått bra betalt? Har aktieägarna tilldelats rimliga nivåer i avkastning?

Många  är skeptiska mot individer och privata organisationer som åstadkommer stora positiva resultat. Det finns en föreställning om att den person som har blivit rik per automatik har blivit det på någon annans bekostnad. Kapitalismen, och strävan efter att gå med vinst, anklagas därför ofta för att vara egoistisk.

Sanningen är att kapitalismen en kraft som gör gott för samhället, och som dessutom på många sätt är altruistisk. Kapitalisternas insatser kan sägas bestå av tre dimensioner: de som genom sina egna drömmar om självförverkligande bidrar till samhällsutvecklingen, de som med sina egna pengar eller på annat sätt engagerar sig direkt i filantropiska ändamål, samt de som befinner sig någonstans emellan.

Kapitalismens viktigaste bidrag till samhället sker i form av de argument som vanligtvis nämns: ökad sysselsättning och produktivitet, innovation och utveckling. Eftersom dessa tas upp relativt ofta är det onödigt att göra ännu fler upprepningar om liberalismens betydelse för framsteg och utveckling.

Det kan dock vara intressant att lyfta resultaten från en studie som gjordes gemensamt av Unilever och Oxfam mellan 2004 och 2005. Syftet med studien var att försöka mäta i vilken utsträckning Unilever påverkade den ekonomiska utvecklingen i Indonesien. Resultaten var slående. Unilever uppskattades genom sin verksamhet sysselsätta runt 300 000 människor på heltid. Dessutom betalade man miljardbelopp i kronor i skatt till den indonesiska staten.

Det är emellertid inte bara skatt som kapitalister betalar. Många spenderar dessutom stora delar av sina privata förmögenheter direkt på välgörande ändamål. Profiler som Bill Gates, Warren Buffett och Percy Barnevik syns ofta upp i TV och tidningar med anledning av detta. Egentligen är det dock något missvisande att bara prata om ett fåtal stora filantroperna. Antalet framgångsrika, vinstmaximerande individer som har valt att engagera sig i välgörenhet är betydligt fler än så; Gordon Moore, James Stowers, Eli Broad, Bernard Marcus, Donald Bren, Jeffrey Skoll, Kirk Kerkorian, Sidney Kimmel, John Kluge – listan kan göras mycket lång.

Den tredje och sista dimensionen av kapitalister som bistår samhällsutvecklingen är ett slags mellanting av de första två. Det handlar om att i synnerhet företag, i syfte för att öka sin avkastning, aktivt bidrar till att förbättra livssituationen för anställda, underleverantörer, samt deras omgivning. Ett konkret exempel är konfektyrproducenten Cadbury som över en tioårsperiod från 2008 spenderar hundratals miljoner kronor på en nystartad verksamhet som syftar till att öka kakaoböndernas avkastning. Främst riktar man sig mot Ghana som står för 70 % av all Cadburys kakaoproduktion.

Tillvägagångssätten för att öka produktiviteten är flerfaldiga. Det handlar bland annat om utbildning: bönderna får lära sig att använda gödsel, att nyttja marken bättre genom att odla andra grödor under och ovanför kakaoträden, att organisera arbetskraften och att samarbeta mer. Men Cadbury satsar också mycket pengar på att bygga brunnar, och man räknar med att kunna ge uppemot 200 000 ghananer tillgång till vatten. Sedermera har man planerat för att finansiera skolor, anställa lärare, och bygga bibliotek. Cadbury driver, till skillnad från exempelvis Bill & Melinda Gates Foundation, en vinstmaximerande verksamhet. Men det gör inte deras insatser i Ghana mindre nyttiga för det.

Ernest Hemingway, samtida med John Steinbeck, illustrerar i To Have and Have Not de skarpa kontrasterna på dåtidens Kuba mellan de som har och de som inte har. Från vänsterhåll låter det ofta som om det finns ett samband mellan att vissa inte har någonting alls medan andra har vad som anses vara för mycket. De rikaste borde dela med sig, tycker man. Och det gör de också.

Enligt en sammanställning som gjordes i början av året anser de 500 rikaste britterna och amerikanerna att den enda utgiften som är högre prioriterad än välgörenhet är en god utbildning. Ser man dessutom specifikt till yrkesgruppen entreprenörer uppgav 31 % att de har ökat sina donationer till följd av finanskrisen, medan endast 17 % sa att de hade minskat dem.

Just entreprenörer är för övrigt speciellt intressanta att diskutera i filantropiska sammanhang eftersom det finns goda skäl att tro att de är bättre på att åstadkomma resultat än andra aktörer, i synnerhet staten. Detta beror på att entreprenörer oftare är vana vid att driva framgångsrika verksamheter; man är bra på att följa målsättningar, mindre tid ägnas åt byråkrati och tidsödslande beslutsprocessor, samt att man har erfarenhet av att effektivisera arbetet.

En annan viktig faktor är att många entreprenörer investerar sina egna pengar i organisationen och därför har ett personligt intresse av att man faktiskt åstadkommer någonting konkret, samtidigt som man också behöver ha en lukrativ verksamhet för att kunna attrahera fler finansiärer. Detta står i bjärt kontrast till exempelvis statliga biståndsmyndigheter, som dels hanterar enorma summor pengar som de kanske inte ens har lärt sig uppskatta värdet på, och som dels får pengar oberoende av hur väl arbetet sköts.

Kapitalismen måste avdemoniseras. Det är viktigt att erinra att kapitalismen, i praktiken något förenklat, främst innebär kapitalackumulering, en fundamental förutsättning för alla investeringar. Alfred Nobel är världskänd som uppfinnare och filantrop, men de 31 miljoner till inrättningen av nobelprisen som han lämnade efter sig år 1896 kan inte sägas ha varit något annat än verket av en synnerligen framgångsrik kapitalist.

Det är dock värt att påpeka att även om många kapitalister är särskilt duktiga på att driva filantropiska verksamheter finns det ingen anledning att tro att kapitalister är varken mer eller mindre altruistiska än andra människor. Det finns väl egentligen bara en enda skillnad mellan en filantropisk kapitalist och exempelvis en filantropisk socialist, och det är att kapitalisten gärna använder sina egna pengar, medan socialisten föredrar att spendera andras.

Simon Hedlin Larsson, studerar statsvetenskap och nationalekonomi vid University of Birmingham, och ekonomisk historia och historia vid Lunds universitet

1 000 000 000 klockslag för världens fattiga

Kl 15 idag ska över femhundra kyrkor i Sverige delta i en global klimatmanifestation, bland annat med anledning av klimattoppmötet i Köpenhamn (se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Uppenbarligen ska kyrkklockorna slå 350 gånger för att man inte vill att det ska finnas 350 miljondelar koldioxid i atmosfären. Halten av andra växthusgaser (vattenånga, metan, och så vidare) i atmosfären verkar emellertid inte spela någon roll.

Dagens Nyheter har skrivit en artikel med rubriken “Klockan klämtar för klimatet” som ganska väl – om än omedvetet från DN:s sida – symboliserar klimatfrågans absurditet. Istället för For Whom the Bell Tolls (sv: Klockan klämtar för dig) slår klockan för en godtycklig siffra av koldioxidhalten i atmosfären som nästan framställs som skiljelinjen mellan fortsatt existens och domedag.

Om nu kyrkan vill manifestera för ett gott ändamål och sända en signal till världens politiker, varför kan man inte då låta klockorna slå 1 000 000 000 gånger för världens extremt fattiga och svältande människor? Det om något borde tydliggöra det viktiga budskapet att ägna mer tid och resurser åt världens behövande människor som lever i en vardag de flesta av oss som lever i västvärlden knappt kan föreställa oss.

Ernest Hemingway hade förmodligen också tyckt att det var en god idé.

Simon Hedlin Larsson