Tag Archives: finanskris

Handelsobalanser serverar oss nästa kris

“På grund av den eftersatta välfärden sparar kineser hellre än de konsumerar. Den trenden måste vändas om landet ska få en hållbar ekonomisk utveckling, menar experter,” skriver Dagens Industri (23/7).

Ja, detta är ett tema som har lyfts förut på denna blogg. Den form av export-led growth som bland annat International Monetary Fund (IMF) har förespråkat må ha varit ett effekt tillväxtverktyg för flertalet länder i Sydostasien, men handelsobalanserna som detta leder till utgör idag ett stort hot mot den världsekonomiska stabiliteten.

För vad händer om amerikanska konsumenters benägenhet att köpa sydostasiatiska produkter för lånade pengar avtar? Om de asiatiska tigerekonomiernas export avtar kraftigt kommer de mycket begränsade inhemska marknaderna aldrig klara av att täcka upp den fallande amerikanska efterfrågan.

Om obalanserna i den internationella handeln inte har minskar är det inte orealistiskt att föreställa sig att de kommer leda oss in i nästa globala finanskris.

Simon Hedlin Larsson