Tag Archives: gasellföretag

Småföretagens svåraste steg

Drygt var tredje företagare anser att det egna företaget är mindre än önskat och hela 41 procent uppger att företaget inte vuxit i den takt som man en gång planerade för. På frågan om man planerar för framtida tillväxt så svarar 43 procent ja, 24 procent “ja, men jag vet inte hur det ska gå till” och 33 procent svarar nej.

SEB:s undersökning grundar sig på svar från knappt 1.300 företagare om hur de ser på sitt eget företags storlek och utmaningarna med att växa.

Ett tydligt skifte sker med företag som vuxit över 10 anställda – där är det 68 procent som planerar att växa vidare – men fortfarande 17 procent som inte kan se hur det ska gå till. Bland företag med över 50 anställda så är all tvekan bortsopad – 91 procent planerar att växa vidare och bara 4 procent har svårt att se hur det skulle gå till.

“Resan från ensiffrigt antal anställda till en något större organisation – 20-30 anställda – är uppenbart det svåraste, både ekonomiskt och mentalt för många företagare. Många vill ha kvar känslan av att kunna samla företaget runt fikabordet. Det oroande är att så många mindre företag som vill växa inte vet hur det ska gå till”, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, i en kommentar (DI.se).

Vad företagare egentligen vill ha

Folkpartiets landsmöte är i full gång och det blev en timlång debatt om lagen om anställningsskydd (LAS) och specifikt dess turordningsregler. Slutet blev lyckligt för partistyrelsen vars linje segrade i samtliga motioner som berörde LAS (se: 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Detta resulterade i att Folkpartiet nu är för mindre förändringar av LAS, men att de tappra partister som gick upp i talarstolen och förespråkade mer radikala förändringar får gå på lunch och bita i det sura äpplet. Efter flera timmar av debatt kan denna fråga låta lite märklig, men spelar turordningsreglerna egentligen någon större roll?

Personligen tycker jag inte det. Visst, frågar man företag som har 11-30 anställda har de säkert inget emot att få tillåtelse att göra undantag från LAS. Men är det småföretagens viktigaste stridsfråga? Det har jag svårt att tro. I politiska sammanhang, där allt egentligen är kompromisser, är det viktigare än någon annanstans att välja sina strider. För oss som förespråkar en mer flexibel arbetsmarknad där färre vantrivs på sina jobb, fler vågar förverkliga sina drömmar och där företag i större utsträckning vågar anställa var detta inte en sådan strid.

Svenska företag vill ha en allmän förbättring av arbetsmarknadspolitiken där antalet lagar och regler minskar drastistisk och där byråkratiskt pappersarbete kan ersättas av innovativt företagande. I och med att LAS har blivit en så pass principiellt viktigt fråga för de som värnar om den svenska modellen är detta därför en onödig fråga att lägga för mycket tid på.

I mina ögon är det mycket bättre att försöka driva frågor som rör exempelvis 3:12-reglerna, dubbelbeskattningen av aktier och det krångliga regelverk som utsätter framförallt gasellföretagen som med 5-7 anställda vill växa, men stöter på juridisk patrull och tvingas förpassas till lagar som skapades för och är anpassade till statliga storföretag. I dessa frågor är det mycket lättare att få opinionen med sig, och för företagen gör det förmodligen till och med större nytta än justeringar av turordningsreglerna.

Simon Hedlin Larsson