Tag Archives: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Mer om värnskatten

Claes Arvidsson har också bloggat om värnskatten:

Peter Birch Sørensen menar att värnskatten kan avskaffas utan att Anders Borg skulle gå miste om de fem miljarder kronor som den nu ger, eftersom skatteunderlaget ökar på grund av de dynamiska effekter som ett slopande av skatten ger upphov till.

Från regeringen lyder dock budskapet att höginkomsttagarna inte kan prioriteras. Därmed spelar man lite på samma bana som vänstern. Från de rödgröna hörs ropen skalla att höginkomsttagarna måste vara med och betala. En fråga om rättvisa, alltså.

Men är det verkligen rättvist med en marginalskattesats som innebär att man bara få behålla en tredjedel av en inkomstökning?

Birch Sørensen har för övrigt skrivit en mycket bra bok i makroekonomi tillsammans med Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles heter den, och går att köpa på Amazon.

Simon Hedlin Larsson