Tag Archives: Ilmar Reepalu

Hur var det nu med välfärdsjobben?

Hans Dahlgren reder ut frågan om de påstådda förlorade jobben inom välfärden:

Ilmar Reepalu (S) skriver på Brännpunkt den 2/7 att 24000 jobb har förlorats i välfärden. När det egentligen handlar om att offentligt driven verksamhet har växlat över till att drivas i privat regi. Nya arbetsgivare men samma jobb, samma offentliga finansiering och samma medborgare som elever, patienter och välfärdsmottagare.

/…/

För att få en korrekt bild har vi därför gjort specialberäkningar av SCB:s Arbetskraftsundersökning och på så sätt jämfört antalet arbetade timmar i skolan, vården och omsorgen första kvartalet i år med samma period i fjol. Uppgifterna avser samtliga personer i arbete, det vill säga såväl verksamhet i offentlig regi som i privata företag.

Beräkningen visar att under en genomsnittlig vecka i januari, februari och mars i år arbetades det 430000 timmar mer än under motsvarande period 2009. Med en genomsnittlig vecko- arbetstid på 40 timmar motsvarar det 11000 personer fler som jobbade i skolan, vården och omsorgen i år.

Hur kan det komma sig att denna uppgift skiljer sig så markant åt från de uppgifter som Ilmar Reepalu redovisar? För det första har de alltså inte tagit hänsyn till den strukturomvandling som sker. Idag finns det över 15000 företag verksamma inom vård och omsorg och det senaste året har hela 181 nya vårdcentraler etablerats och 377 omsorgsföretag är verksamma i landets kommuner genom LOV – lagen om valfrihet. Vi har därmed fått en ökad tillgänglighet och mer av mångfald inom vården med fler privata välfärdsföretag, knappast en minskning.

För det andra tycks det ha gått Socialdemokraterna förbi att sjukfrånvaron faktiskt faller i rask takt. Det får till följd att många skolor, sjukhus och vårdhem inte behöver ta in extra- personal i samma utsträckning som tidigare.

För det tredje har den genomsnittliga överenskomna vecko- arbetstiden ökat signifikant. Även detta är en utveckling som Socialdemokraterna torde ha uppmärksammat eftersom de så kraftfullt kräver rätt till heltid.

Om man tillämpar en vettig och inte en socialdemokratisk räknemetod tycks alltså välfärden under de senaste fyra åren ha stärkts – trots att vi har gått igenom en global finanskris. Knappast ett dåligt betyg till alliansregeringen.

Simon Hedlin Larsson

Politiskt inflytande över media?

Sydsvenskan rapporterar följande efter att Ilmar Reepalu som leder Socialdemokraterna i Malmö blivit kritiserad av debattören Fredrik Segerfeldt i en artikel på SVT Debatts hemsida:

Stabschef Julia Janiec (S) kontaktade Mette Friberg som är ansvarig utgivare för inläggen på SVT Debatt.

– Hon hade inte läst artikeln och bad att få återkomma, berättar Julia Janiec.

Efter tio minuter ringde Mette Friberg tillbaka.

– Hon gav mig två alternativ. Antingen skulle de ta bort artikeln eller så skulle vi få skriva en replik.

Ilmar Reepalu valde det första alternativet.

– Det andra tog jag över huvud taget inte ställning till. Är det så att någon anklagar mig för något som är straffbart får de ta konsekvenserna av det.

Själv skriver dock Friberg på SVT Debatts hemsida:

Jag valde att ta bort artikeln just för att följa god publicistisk sed. Det var mitt beslut och självklart inte något jag frågade Reepalu till råds om.

Okej, Reepalu säger att han inte ens tog ställning till möjligheten att skriva en replik (läs: Reepalu sa åt Friberg och SVT Debatt att ta bort artikeln). Friberg, å andra sidan, menar att det var helt hennes beslut att ta bort artikeln, och ingenting som hon rådfrågade Reepalu om

Det vore mycket angeläget att få veta om Reepalu har eller inte har sagt till Friberg att ta bort artikeln. Särskilt eftersom Friberg i den redan citerade texten tydligt påpekar: “För självklart viker vi oss inte för påtryckningar från en ledande politiker.”

För övrigt är det ju smått ironiskt att den här diskussionen har uppstått när Segerfeldts ursprungliga, numera borttagna, artikel handlade om just hur politiker missbrukar sina maktpositioner…

Simon Hedlin Larsson