Tag Archives: juliansk tideräkning

I arla 2010

Nu har för en stund sedan människorna en bit väster om Samoa också ringt in det nya året. Hela världen har för snart två timmar sedan gått över till år 2010 och 10-talet – om man går efter den västerländska gregorianska tideräkningen det vill säga. Exempelvis enligt klassisk juliansk tideräkning, det tidigare dominerande tideräkningssystemet i Europa, är det inte nyår förrän om tolv dagar; när Sverige införde gregoriansk tideräkning år 1753 strök man de elva sista dagarna i februari det året, och eftersom skottår utgår i den gregorianska kalendern vid sekelskiften som inte är jämnt delbara med talet 400 torde gapet mellan kalendrarna nu i dagsläget vara tretton dagar. Undrar vad John F. Kennedy hade tyckt om det!

Simon Hedlin Larsson