Tag Archives: kristendom

Den oskyldiga kristendomen

Det är alltid spännande att höra de röster i debatter om religion som målar upp kristendomen som det fromma och oskyldiga lammet. Priset i minaretdebatten, hittills i alla fall, tar väl ändå Rosemari Södergren i en artikel på Newsmill där hon förklarar att hon gillar kyrkor, men inte vill bo i närheten av en minaret:

“Jo, för att jag tycker om kristendomens grundideologi att gud älskar människan så mycket att han/hon lät sin egen son dö. Det är en symbolbild för den allra största kärleken.”

Och det låter ju såklart jättefint. Men hur var det nu med den yttersta domen, helvetet och att dräpa den som arbetar på söndagar?

Uppenbarligen är det något som Södergren inte gillar med islam, men trots att Newsmill erbjuder generösa utrymmen finner jag inte ett enda konkret exempel i hennes text. Jag har ingen aning, men jag kan föreställa mig att det kan ha något att göra med exempelvis terrordåd, kvinnosyn och muslimska diktaturer i Mellanöstern.

Om det är fallet tycker jag det kan vara lämpligt att Södergren erinrar sig om att kristendomen kanske inte heller är helt oskyldig. Heinrich Himmler, Augusto Pinochet, Vladimir Lenin, Radovan Karadžić och Hugo Chavez är/var ju alla kristna, bara för att nämna ett par exempel. Sedermera var det ju kristna som låg bakom folkmordet i Rwanda och en djupt troende kristen president som invaderade Irak.

Hur ser Södergren på dessa faktum, månne tro?

Simon Hedlin Larsson

Minareterna är inte problemet

Nationalister över hela Europa jublar över utfallet av gårdagens folkomröstning i Schweiz (se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Men vad var det egentligen som var positivt med detta? En del röster som gjort sig hörda menar att detta var “rätt åt” islam eftersom flera länder där islam är den dominerande religionen är man skeptisk till att bygga kyrkor. Får inte vi bygga kyrkor ska inte de få bygga minareter, sägs det. Men om nu dessa personer menar att en del muslimer är så pass intoleranta, tror de att ett minaretförbud kommer göra länder som Saudiarabien och Iran mer öppna? Att någon annan gör någonting dumt – i detta fall stryper religionsfriheten – betyder ju inte att man bör göra samma sak, särskilt inte om man själv tror att frihet och demokrati är rätt.

Islam får ofta kritik för att vara en så kallad efterbliven religion. De länder där våldtäkt inte är ett brott, människor stympas och kvinnor stenas enligt tillämpade sharialagar, bör man givetvis vara kritisk emot. Den lagstiftningen håller jag mycket väl med om att den på många sätt är efterbliven. Men kommer minaretförbudet i Schweiz att öka strängt muslimska ländernas respekt för västerländska värden som mänskliga rättigheter, barnkonventionen och folkvalda politiker?

Utfallet i omröstningen var mycket olyckligt och kommer knappast leda till någonting positivt.

Och i debatten om mångkultur, islamisering och så vidare, så är det ju inte minareterna som är problemet – lika lite som det är klocktornen som är orsak till kristendomens synder. Det som är problemet idag är att somliga människor bosätter sig i ett nytt land, men inte följer de lagar och regler som gäller.

För min del spelar det ingen roll om det är en ateist, muslim, kristen, mormon eller maorier som kommer till Sverige. Lär dig svenska och följ lagarna så kan du utöva din tro precis som du vill. Bygg religiösa byggnader och utöva dina traditioner så länge det är inom ramen för vad som är tillåtet, och så länge det inte kommer några krav på att staten ska stå för kalaset.

Slutligen är det viktigt att ingen religion hävdar att lagstiftningen bör ändras för att anpassa sig till just den religionens traditioner och historia, om det inte föreligger några sakliga och goda skäl för ändringen. Att man “alltid har gjort så” är inte ett rimligt argument.

Simon Hedlin Larsson