Tag Archives: Muslimska mänskliga rättighetskommittén

Kollektiv skuldbeläggning – men av vem och av vad?

Fatima Doubakil, ordförande Muslimska mänskliga rättighetskommittén, menar i gårdagens SVT Debatt att man kollektivt skuldbelägger islam och alla muslimer när man pekar ut problem med politiska islamistiska fundamentalister (som jag menar har kidnappet en religion). Resonemanget är dock inte speciellt trovärdigt då Doubakil samtidigt hävdar att alla muslimer är förtryckta i det svenska samhället, och i en artikel på Newsmill låter Fredrik Malm, folkpartistisk riksdagsledamot (som jag dessutom tror att Doubakil medvetet feltolkar), representera hela Folkpartiet.

Hur var det nu med den kollektiva skuldbeläggningen?

Simon Hedlin Larsson