Tag Archives: New York

Ernest Hemingway on New York

New York looked very beautiful on the lower part around Broad and Wall streets where there is never any light gets down except streaks and the damnedest looking people. All the time I was there I never saw anybody even grin. There was a man drawing on the street in front of the stock exchange with yellow and red chalk and shouting ‘He sent his only begotten son to do this. He sent his only begotten son to die on the tree. He sent his only begotten son to hang there and die.’ A big crowd standing around listening. Business men you know. Clerks, messenger boys. ‘Pretty tough on de boy.’ Said a messenger boy absolutely seriously to another kid. Very fine. There are really some fine buildings. New ones. Not any with names that we’ve ever heard of. Funny shapes. Three hundred years from now people will come over from Europe and tour it in rubber neck wagons. Dead and deserted like Egypt. It’ll be Cooks most popular tour.

Wouldn’t live in it for anything.

Mindre roligt att vara flygresenär

Ni kanske minns skillnaden att resa till USA före respektive efter terrorattackerna den 11 september 2001. Efter förra veckans försök till attentat på en flight till USA har nu president Barack Obama uttalat sig och bland annat pekat på brister i säkerheten. Man kan ju bara föreställa sig hur svårt det kommer vara för icke-amerikaner att besöka och bosätta sig i USA framöver…

Till följd av juldagens misslyckade terrorattentat har nu Amsterdams flygplats Schiphol infört kroppsskanning av alla som passagerare som reser till USA. Att andra flygplatser vidtar samma åtgärd under det kommande året är att vänta. Dock finns det många anledningar till att vara skeptisk till stärkta säkerhetskontroller, och till att ifrågasätta vilken nytta detta verkligen gör. Som tidigare konstaterat finns det mycket som tyder på att verka för minskad fattigdom och ökad sekularisering är långt mer effektivt än att lägga mer resurser på passagerarkontroller.

Den konservativa tankesmedjan The Heritage Foundation drar också en liknande slutsats:

“Rather than spending billions of dollars more on airline security, the smarter answer would be to make sure suspicious persons are routed to secondary screening. These simple measures would still not be foolproof, though. Therefore, an even better strategy would be to break up the conspiracies that recruit, organize, train, and dispatch terrorists long before would-be bombers buy their plane tickets.”

Tyvärr leder starka känslor ofta till irrationella lösningar, och således får vi som tror på mer riktade åtgärder förmodligen vika oss för den djupt rotade rädslan och säkerhetshysterin. Ett hett tips för övrigt är att vid resor till USA hädanefter undvika New Yorks flygplats Newark så gott det går. Där kommer det nämligen bli fullständigt kaos.

Simon Hedlin Larsson