Tag Archives: Per Gudmundson

Vem hotar egentligen demokratin?

Precis som Per Gudmundson skriver är det inte Lars Vilks som är hotet mot demokratin:

Självfallet spär våldet på dumma fördomar mot alla muslimer. Men det var Vilks som blev attackerad. Och den akademiska sammankomsten som fick ställas in.

Utgångspunkten tycks vara att Vilks konst provocerar fram en mer eller mindre förståelig reaktion. Men Vilks visade inte egen konst. Anfallet kom under Sooreh Heras video – en religionskritisk film, av en kvinna som flytt t från den islamistiska diktaturen Iran – i vilken profeten Muhammed placeras i en homosexuell kontext. Vem är det som kränker vem här?

Det finns goda argument för att tycka att Vilks rondellhund var onödig att rita eftersom vem som helst hade kunnat räkna ut vilka känslor en sådan karikatyr skulle väcka. Men när nu Vilks så valde att rita teckningen och låta den bli publicerad – korkat gjort må tyckas – då måste de som tror på det som Karl Popper kallade för “det öppna samhället” visa att de är beredda att stå upp för yttrandefriheten.

Politiska ideologier blir kritiserade och sågade dagligen. I Sverige kallar oppositionen regeringens politik för “omänsklig”. Så varför ska det då inte vara tillåtet att granska och ifrågasätta religion?

Simon Hedlin Larsson

Grönt flygstopp gör rörlighet till rikas privilegium

Per Gudmundson har en mycket bra artikel i Svenska Dagbladet som diskuterar Miljöpartiets flygmotstånd:

”Miljöpartiets slutsats har länge varit att flyget söder om Sundsvall, med Gotland som enda undantag, måste läggas ner” – det säger de grönas eget pressmeddelande.

Och nu, när varje svensk känner någon stackare som fastnat på någon flygplats i främmande land och alla ser behovet av bra kommunikationer, så vill MP så klart tona ner flygmotståndet.

Utopiska rörelser vill sällan ta ansvar för sina drömmar när de väl förverkligas. Träffar man en anarkist, och påpekar att det råder anarki i Somalia, så säger anarkisten att han står för en annan anarki än den somaliska. Precis som kommunisten säger att Nordkorea och Kuba inget har med kommunism att göra. Så förväntas man instämma.

Nu säger MP att deras utopiska flygstopp är ett annat och mysigare flygstopp än det rådande. Och att ingen ska sammanblanda de två. Men utopisk civilisationskritik måste väl tåla granskning, om den så är anarkistisk, socialistisk – eller grön?

Miljöpartiet vill naturligtvis inte att människor ska få sina resor inställda, så det finns en viktig skillnad mellan flygstoppet till följd av vulkanutbrottet och det gröna flygstopp som de efterspråkar. Däremot vill de ju kraftigt försämra kommunikationerna, speciellt med andra länder, och det kan de inte slingra sig ifrån. Och när vägar och flygplan pekas ut som miljöfarliga undrar man hur MP på sikt vill att människor ska kunna förflytta sig längre distanser. Är det bara tåg som gäller då?

Här har MP en hel del att förklara vad gäller deras gröna visioner för framtiden. Hur har de förresten tänkt kring förflyttning mellan kontinenter? Har de något alternativ till flyget? Eller ska människor – i Miljöpartiets paradis – helt enkelt röra sig mindre? Man skulle kunna gissa att det är på det viset, och om så är fallet är det viktigt att man berättar det för väljarna och förklarar vilka det är som drabbas. För då kommer möjligheten att röra sig utanför Europa vara begränsad till det fåtal som har råd att betala de astronomiska miljöskatterna. MP måste i sådana fall förklara varför möjligheten till förflyttning bara ska vara de allra rikaste människornas privilegium.

Simon Hedlin Larsson