Tag Archives: religionsfrihet

Dags att göra skillnad på islam och islamism

Helt rätt av integrationsminister Nyamko Sabuni att kartlägga islamistisk extremism. När slöjförbud råder i Frankrike och minaretförbud införs i Schweiz är behovet av att skilja på vanliga muslimer och religiösa extremister mycket stort. Det gäller emellertid att vara mycket konsekvent på en rad punkter:

  • Alla religioner ska behandlas likadant och kunna kritiseras öppet
  • Alla former av religiös extremism och “gudomliga lagar” ska motverkas
  • Absolut religionsfrihet råder, men den måste utövas inom ramen för ett lands lagar och regler
  • Ingen person kan utkrävas ansvar för vad andra personer med samma religion gör; men det är viktigt att man tar avstånd från sådant som man som individ tycker är fel, vilket såklart även gäller icke-religiösa personer

Självklarheter kan tyckas. Men med tanke på en del tidigare kommentarer känns det ibland nödvändigt att slänga in en och annan brasklapp och överpedagogiskt förtydligande.

Simon Hedlin Larsson

Religionernas anpassning

Att alla ska få tro som de vill och tillhöra vilken religion de vill är en viktig princip för att människor ska kunna vara sig själva och inte tvingas till att vara på ett visst sätt. Men det måste ske utan att man bryter mot gällande lagar och regler. Och när religionerna ska komma överens med övriga medborgare är det religionerna som ska anpassa sig till samhället – inte tvärtom. Därför finns det all anledning att vara skeptisk till de skolor och universitet som ger elever rätt till att examineras vid ett annat tillfälle än utsatt tidpunkt om det skulle råka krocka med en religiös högtid.

Religiösa högtider är inget problem i sig. Om anhängare till en religion vill fira något viktigt varje dag är det okej – det handlar ju om fria och individuella val. Men detta betyder inte att det ska betala ut permanent semesterersättning till dessa personer bara för att de aldrig kan arbeta på grund av dessa ständiga helgdagar. Som sagt, religionerna ska anpassa sig till det sekulariserade, demokratiska samhället.

Möjligheten för religiösa personer att få uppskjutna deadlines är ett problem av flera anledningar. 1) Man tar bara hänsyn till vissa religioner; om en leninist vill fira oktoberrevolutionen eller om en sioux ämnar hedra totempålens dag kommer de inte att få flytta på examinationen. 2) Alla personer inom de accepterade religionerna behandlas likadant; det spelar således ingen roll om du är djupt troende eller i praktiken ateist, har man studerat dåligt inför examinationen kan ens religionstillhörighet användas som ett svepskäl för att få extra studietid. 3) Återigen görs undantag för de etablerade religionernas traditioner; om en 19-åring inte vill skriva en tenta för att den ligger under en religiös högtid är det okej för att andra har firat denna högtid sedan tusen år tillbaka, men om en 27-åring tror på fatalistisk otur och aldrig har gjort något viktigt fredagen den 13:e och därför inte heller vill skriva samma tenta – då anses denne inte bara vara halvt galen, utan nekas också att få skjuta upp examinationen.

Men 27-åringen har under hela sitt liv trott att fredagen den 13:e för otur med sig, medan 19-åringen bara har varit religiös i max 19 år, och aktivt troende under en ännu kortare tidsperiod. Varför ska en persons tro väga tyngre än en annan persons bara för att den förstnämndes släktingar några generationer bakåt har trott på samma sak? Hur djup och äkta en persons tro avgörs enbart av individen själv, och tron kan inte kvantifieras och jämföras med någon annan persons tro. Och det borde egentligen inte spela någon roll att 19-åringen tillhör en etablerad religion som mångal av eleverna är anhängare till; om det rörde sig om vad en stor del av eleverna tyckte skulle det ju aldrig vara några examinationer i skolan.

Just traditionsargumentet är för övrigt bland de absolut sämsta skälen till att rättfärdiga ett fenomen. Med den logiken borde man ju hylla barnaga, DDT, aristokrati, pestdoktorer, blybensin, kvinnoförtryck, etnisk rensning, slaveri, den geocentriska världsbilden, och massa annat som varit populärt under många, många år sedan en lång, lång tid tillbaka.

Religionernas anpassning är en viktig fråga, och förhoppningsvis kommer även fler djupt troende själva att inse detta. Det bästa sättet för att öka icke-troendes respekt för religionernas existens, och skapa en bredare acceptans för andra trossamfund än det egna bland de religiösa, är nämligen att ge alla religioner samma status, rättigheter och skyldigheter. En persons tro ska vara lika mycket värd som en annan persons tro, oavsett vilken gud man tillber. Och dit når vi bara genom att inse att religionerna ständigt måste ta hänsyn till samhällsutvecklingen, samtidigt som samhället aldrig behöver anpassa sig till någon specifik religions enskilda behov.

Simon Hedlin Larsson

Intolerans möts med intolerans

Svenska Dagbladet rapporterar:

“Två dagar efter den omvälvande folkomröstningen i Schweiz då 57,5 procent av befolkningen röstade för att förbjuda minaretbyggen, driver det högerpopulistiska SVP-partiet på ytterligare i sin kampanj mot islam. Högst på agendan står slöjförbud på offentliga platser. Dessutom vill partiet ha hårdare lagar mot tvångsäktenskap och kvinnlig omskärelse – företeelser som partiet hävdar är muslimska problem. Man vill också stoppa dispens från simlektioner för muslimska elever.”

Adrian Amstutz som är parlamentariker för SVP säger:

“Väljarna har gett en tydlig signal att man vill stoppa politisk islam som breder ut sig på bekostnad av våra värderingar. Muslimerna måste sporras att integreras i vårt samhälle.”

Jag tror ju knappast att slöjförbud kommer öka incitamenten för de muslimer som är intoleranta att ta åt sig västerländska värden, ungefär som den andra sidans anklagelser om islamofobi inte kommer att få människor att tycka bättre om islam. Men det kanske bara är jag?

Att motverka tvångsäktenskap och könsstympning stödjer jag absolut – det senare finns ju inte ens föreskrivet inom någon av de abrahamitiska religionerna, i alla fall inte inom islam – men för mig handlar det inte om att motverka en viss religion, utan bara om att skydda kvinnornas rättigheter. Att dela upp eller erbjuda dispens från simundervisningen har jag inte sett några sakliga argument för, och därför tycker jag inte att man kan kräva det. Däremot är jag för skolornas självbestämmanderätt och om skolledningen bestämmer sig för det tänker inte jag som politiker aktivt förbjuda det.

Simundervisningen är ingen tung integrationsfråga utan har mest kommit att bli en symbolfråga för de som tycker att detta är ett verk av islam och att man har fått för stort inflytande över samhället. Men som sagt, jag tycker politiker bör varken uppmuntra eller förbjuda i denna fråga – det är upp till skolorna att fatta beslut. Den lagstiftande makten bör istället fokusera på – som jag har tjatat om och kommer att fortsätta tjata om – att se till så alla som kommer till ett land lär sig språket, följer lagarna och kommer ut på arbetsmarknden eller börjar studera.

Och oavsett om några tycker att de frågor som jag inte tycker att politiker bör lägga sig i – som slöjan och simundervisningen – faktiskt är viktiga, så borde de ändå dela min uppfattning om vad som är högsta prioritet. När språkundervisningen fungerar dåligt och lagar inte efterlevs, är det då verkligen läge att börja stifta ännu fler lagar om frågor som dessutom måste anses vara betydligt mindre relevanta för integrationen?

Simon Hedlin Larsson

Minareterna är inte problemet

Nationalister över hela Europa jublar över utfallet av gårdagens folkomröstning i Schweiz (se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Men vad var det egentligen som var positivt med detta? En del röster som gjort sig hörda menar att detta var “rätt åt” islam eftersom flera länder där islam är den dominerande religionen är man skeptisk till att bygga kyrkor. Får inte vi bygga kyrkor ska inte de få bygga minareter, sägs det. Men om nu dessa personer menar att en del muslimer är så pass intoleranta, tror de att ett minaretförbud kommer göra länder som Saudiarabien och Iran mer öppna? Att någon annan gör någonting dumt – i detta fall stryper religionsfriheten – betyder ju inte att man bör göra samma sak, särskilt inte om man själv tror att frihet och demokrati är rätt.

Islam får ofta kritik för att vara en så kallad efterbliven religion. De länder där våldtäkt inte är ett brott, människor stympas och kvinnor stenas enligt tillämpade sharialagar, bör man givetvis vara kritisk emot. Den lagstiftningen håller jag mycket väl med om att den på många sätt är efterbliven. Men kommer minaretförbudet i Schweiz att öka strängt muslimska ländernas respekt för västerländska värden som mänskliga rättigheter, barnkonventionen och folkvalda politiker?

Utfallet i omröstningen var mycket olyckligt och kommer knappast leda till någonting positivt.

Och i debatten om mångkultur, islamisering och så vidare, så är det ju inte minareterna som är problemet – lika lite som det är klocktornen som är orsak till kristendomens synder. Det som är problemet idag är att somliga människor bosätter sig i ett nytt land, men inte följer de lagar och regler som gäller.

För min del spelar det ingen roll om det är en ateist, muslim, kristen, mormon eller maorier som kommer till Sverige. Lär dig svenska och följ lagarna så kan du utöva din tro precis som du vill. Bygg religiösa byggnader och utöva dina traditioner så länge det är inom ramen för vad som är tillåtet, och så länge det inte kommer några krav på att staten ska stå för kalaset.

Slutligen är det viktigt att ingen religion hävdar att lagstiftningen bör ändras för att anpassa sig till just den religionens traditioner och historia, om det inte föreligger några sakliga och goda skäl för ändringen. Att man “alltid har gjort så” är inte ett rimligt argument.

Simon Hedlin Larsson